Om bolaget (CNP)

CenterPoint Energy Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -4,76 %
 • Utv. idag USD
  -1,15 USD
 • Köp
  -
 • Sälj
  24,81
 • Senast
  23,01
 • Högst
  23,79
 • Lägst
  22,49
 • Antal
  10 763 140
 • Tid
  22:00:30

CenterPoint Energy

CenterPoint Energy är ett energibolag. Bolaget driver och tillhandahåller elöverförings- och distributionsanläggningar samt, förfogar bolaget över ett flertal distributionsanläggningar för naturgas. Verksamhet innehas huvudsakligen inom den nordamerikanska marknaden, där kunderna består av olika fastighetsbolag med bostäder, kommersiella samt industriella bostäder som fastighetsportfölj. Bolaget grundades 1882 och har sitt huvudkontor i Houston, Texas.
VD
Scott Prochazka
Ordförande
Milton Carroll
Hemsida
http://invest...
Bransch
Allmännyttigt
Börsvärde
12 133 603 695 USD
CenterPoint Energy Inc
502 218 696 aktier
Totalt
502 218 696 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2020-04-24
Bolagsstämma

Tidigare händelser

2019-11-20
Ordinarie utdelning CenterPoint Energy Inc
 • Utdelning/aktie: 0,2875 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-11-20
 • Utdelningsdag: 2019-12-12
2019-08-14
Ordinarie utdelning CenterPoint Energy Inc
 • Utdelning/aktie: 0,2875 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-08-14
 • Utdelningsdag: 2019-09-12
2019-08-07
Delårsrapport
2019-05-15
Ordinarie utdelning CenterPoint Energy Inc
 • Utdelning/aktie: 0,2875 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-15
 • Utdelningsdag: 2019-06-13
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Allmännyttigt)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -3,06 -11,19 -6,58 -3,83 6,11
A2A SpA -5,26 -15,08 -14,91 -7,92 0,93
AES Corp -8,53 -19,37 -17,10 -11,43 -2,90
ALLETE Inc -5,75 -13,56 -17,04 -14,28 -14,88
Acea SpA -3,37 -10,87 -12,11 0,53 36,55
Aega -7,91 -3,76 6,67 -2,29 31,79
Algonquin Power & Utilities Corp -2,30 -11,15 -1,59 7,04 34,36
Algonquin Power & Utilities Corp -2,72 -7,94 2,31 9,74 39,82
Algonquin Power & Utilities Corp Pref 0,30 -5,85 -4,07 1,02 -4,99
Alliant Energy Corp -5,15 -11,87 -11,89 -1,73 13,60
AltaGas Canada Inc 0,00 -0,03 0,18 0,42 100,18
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
14,67
Balanslikviditet
98,95
Räntabilitet totalt kapital %
2,62
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
3,74
Soliditet %
23,59
Ändring totalt kapital %
31,21
Kapitalomsättningshast.
34,71
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
9,97
Kundfordringar oms. hast.
10,15
Nettomarginal %
7,55
Andel utdelad vinst %
-