Om bolaget (CNP)

CenterPoint Energy Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,58 %
 • Utv. idag USD
  +0,16 USD
 • Köp
  27,42
 • Sälj
  28,50
 • Senast
  27,88
 • Högst
  28,06
 • Lägst
  27,67
 • Antal
  3 617 858
 • Tid
  22:00:05

CenterPoint Energy

CenterPoint Energy är ett energibolag. Bolaget driver och tillhandahåller elöverförings- och distributionsanläggningar samt, förfogar bolaget över ett flertal distributionsanläggningar för naturgas. Verksamhet innehas huvudsakligen inom den nordamerikanska marknaden, där kunderna består av olika fastighetsbolag med bostäder, kommersiella samt industriella bostäder som fastighetsportfölj. Bolaget grundades 1882 och har sitt huvudkontor i Houston, Texas.
VD
David Lesar
Ordförande
Martin Nesbitt
Hemsida
https://inves...
Bransch
Allmännyttigt
Börsvärde
17 432 158 146 USD
CenterPoint Energy Inc
628 865 734 aktier
Totalt
628 865 734 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-08-18
Ordinarie utdelning CenterPoint Energy Inc
 • Utdelning/aktie: 0,16 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-08-18
 • Utdelningsdag: 2021-09-09
2021-05-19
Ordinarie utdelning CenterPoint Energy Inc
 • Utdelning/aktie: 0,16 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-19
 • Utdelningsdag: 2021-06-10
2021-05-06
Delårsrapport
2021-04-23
Bolagsstämma
2021-02-17
Ordinarie utdelning CenterPoint Energy Inc
 • Utdelning/aktie: 0,16 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-02-17
 • Utdelningsdag: 2021-03-11
2021-02-25
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Allmännyttigt)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,08 2,01 0,21 -0,44 21,36
A2A SpA 0,26 1,86 -3,23 -4,09 41,17
AES Corp 1,89 5,17 3,81 2,77 17,13
ALLETE Inc 0,10 6,82 -1,67 -6,08 6,56
Acea SpA 0,55 0,71 -3,57 -9,55 10,52
Advent Technologies Holdings Inc 3,05 -4,19 -28,53 -12,36 -
Aega -4,05 1,91 -0,35 -33,95 -47,73
Algonquin Power & Utilities Corp 1,81 4,76 -0,77 -9,56 -12,16
Algonquin Power & Utilities Corp 0,85 3,48 0,85 -9,91 -13,28
Algonquin Power & Utilities Corp Pref -0,39 0,16 0,78 -2,28 24,15
Alliant Energy Corp 0,69 5,36 5,50 -4,47 10,56
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
15,06
Balanslikviditet
153,73
Räntabilitet totalt kapital %
2,90
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
5,70
Soliditet %
24,32
Ändring totalt kapital %
13,43
Kapitalomsättningshast.
21,84
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
16,77
Kundfordringar oms. hast.
8,17
Nettomarginal %
13,26
Andel utdelad vinst %
188,18