Om bolaget (IFX)

Imaflex Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag CAD
  +0,00 CAD
 • Köp
  0,60
 • Sälj
  0,69
 • Senast
  0,56
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  21:59:58

Imaflex

Imaflex är verksamma inom tillverkningsindustrin. Bolaget arbetar idag med utveckling av förpackningar. Produktportföljen är bred och inkluderar exempelvis förpackningar som används inom den industriella sektorn. Utöver huvudverksamheten erbjuds påsar och rullager. Verksamhet innehas på global nivå, med störst närvaro inom den nordamerikanska marknaden.
VD
Joseph Abbandonato
Ordförande
Joseph Abbandonato
Hemsida
https://www.i...
Bransch
-
Börsvärde
0
Imaflex Inc
50 013 637 aktier
Totalt
50 013 637 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-06-23
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-