Om bolaget (XVIVO)

Xvivo Perfusion

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -3,17 %
 • Utv. idag SEK
  -6,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  183,00
 • Högst
  189,80
 • Lägst
  182,00
 • Antal
  71 166
 • Tid
  17:29:34

Xvivo Perfusion

Xvivo Perfusion är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation. Egna produkter: Pefadex, Silicon Tubing Set, Steen Solution, Xvivo Organ Chamber, Xvivo Lung Cannula Set och XPS (Xvivo Perfusion System).

VD
Magnus Nilsson
Ordförande
Gösta Johannesson
Hemsida
www.xvivoperf...
Bransch
Hälsovård
Börsvärde
4 990 071 744 SEK
Xvivo Perfusion
26 402 496 aktier
Totalt
26 402 496 aktier
Introdatum
2012-10-08

Kommande händelser

2019-07-12
Delårsrapport
2019-10-24
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-26
Ordinarie utdelning Xvivo Perfusion
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: -
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-04-24
Delårsrapport
2019-02-08
Årsrapport
2018-10-26
Delårsrapport
2018-07-20
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
538 540 000
Immateriella anläggningstillgångar 242 175 000
Materiella anläggningstillgångar 16 277 000
Finansiella anläggningstillgångar 15 466 000
Summa anläggningstillgångar 273 918 000
Kassa och bank 195 322 000
Summa omsättningstillgångar 264 622 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 504 332 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 3 312 000
Kortfristiga skulder 30 896 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Hälsovård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 -2,20 -6,50 -1,09 -1,38
2cureX -1,76 3,09 13,61 2,58 108,75
A1M Pharma 3,24 -3,04 1,83 -3,88 -72,74
ADDvise Group A -3,80 -7,32 -24,00 -20,00 -29,30
ADDvise Group B 0,00 5,56 -5,00 21,79 -45,13
ALK-Abelló B 1,07 5,57 39,17 47,28 49,90
Acarix 1,59 -7,84 20,16 2,29 -47,90
Active Biotech 2,28 0,00 -5,42 -17,59 16,30
AddLife B 1,53 5,56 5,98 27,88 38,18
AdderaCare 0,54 -1,06 3,60 49,00 -2,86
Aino Health -0,65 -5,95 -16,73 103,56 -25,16
Ägare Kapital % Röster %
Bure, AB Equity 16,30 16,30
Swedbank ROBUR ny tekn... 6,20 6,20
Eccenovo AB 5,70 5,70
Fjärde AP-fonden 4,20 4,20
CBNY-OFI Global Opp Fund 3,80 3,80
Thomas Olausson 3,40 3,40
Skandinaviska Enskilda... 3,00 3,00
Handelsbanken Liv 2,40 2,40
Catella Småbolagsfond 2,10 2,10
Tredje AP-fonden 2,10 2,10
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
2,43
Balanslikviditet
6,52
Räntabilitet totalt kapital %
3,11
Kassalikviditet
5,67
Ändring eget kapital %
7,17
Soliditet %
92,14
Ändring totalt kapital %
8,93
Kapitalomsättningshast.
0,33
Bruttomarginal %
72,37
Varulagrets oms. hast.
5,16
Rörelsemarginal %
7,45
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
6,75
Andel utdelad vinst %
0,00