Om bolaget (BKD)

Brookdale Senior Living Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -4,38 %
 • Utv. idag USD
  -0,21 USD
 • Köp
  4,00
 • Sälj
  4,72
 • Senast
  4,59
 • Högst
  4,81
 • Lägst
  4,59
 • Antal
  1 489 696
 • Tid
  22:00:07

Brookdale Senior Living

Brookdale Senior Living äger och driver äldreboenden i USA. Bolaget tillhandahåller pensionärscentra, äldreboende med eller utan assistans, ledningstjänster mm. Pensionärscentra ägs eller hyrs och bildar samfälligheter med medlemmar med varierat assistansbehov och med god ekonomi. Bolaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Brentwood, Tennessee.
VD
Lucinda M. Baier
Ordförande
Lee S. Wielansky
Hemsida
https://www.b...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
880 247 400 USD
Brookdale Senior Living Inc
183 384 875 aktier
Totalt
183 384 875 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-06-30
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,39 0,19 4,00 6,56 7,48
10X Genomics Inc -0,12 7,62 17,52 10,11 114,81
111 Inc 0,57 2,33 9,52 3,24 5,88
1Life Healthcare Inc 0,09 2,60 5,85 39,80 -
22nd Century Group Inc -3,16 2,60 24,89 210,16 144,25
2cureX 6,87 17,88 24,28 18,60 40,94
9 Meters Biopharma Inc 0,00 -2,94 34,69 76,23 -
Abbott Laboratories 1,15 0,45 2,13 2,96 25,07
Abbvie Inc -1,02 1,33 5,98 31,04 25,54
Abcam PLC -1,46 8,85 16,51 - -
Abeona Therapeutics Inc -3,54 3,80 23,23 45,80 -24,80
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-17,03
Balanslikviditet
100,43
Räntabilitet totalt kapital %
0,58
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
6,78
Soliditet %
12,01
Ändring totalt kapital %
-4,97
Kapitalomsättningshast.
52,44
Bruttomarginal %
22,29
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-3,90
Kundfordringar oms. hast.
3,10
Nettomarginal %
1,10
Andel utdelad vinst %
-