Om bolaget (HP)

Helmerich and Payne Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +6,44 %
 • Utv. idag USD
  +1,83 USD
 • Köp
  29,50
 • Sälj
  30,72
 • Senast
  30,23
 • Högst
  30,33
 • Lägst
  27,75
 • Antal
  1 323 852
 • Tid
  22:00:36

Helmerich & Payne

Helmerich & Payne är ett olje- och gasbolag. Bolaget är idag verksamma inom hela värdekedjan, från prospektering, exploatering till vidare distribution. Störst kompetens återfinns inom borrteknik, där bolaget har verksamhet både på land och till sjöss. På global nivå återfinns bolaget inom regionerna Nordamerika och Mellanöstern. Bolaget grundades 1920 och har sitt huvudkontor i Tulsa, Oklahoma.
VD
John Lindsay
Ordförande
Hans Helmerich
Hemsida
https://www.h...
Bransch
Energi
Börsvärde
3 064 189 543 USD
Helmerich and Payne Inc
107 893 998 aktier
Totalt
107 893 998 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-05-14
Ordinarie utdelning Helmerich and Payne Inc
 • Utdelning/aktie: 0,25 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-14
 • Utdelningsdag: 2021-06-01

Tidigare händelser

2021-03-02
Bolagsstämma
2021-02-11
Ordinarie utdelning Helmerich and Payne Inc
 • Utdelning/aktie: 0,25 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-02-11
 • Utdelningsdag: 2021-03-01
2021-02-10
Delårsrapport
2020-11-12
Ordinarie utdelning Helmerich and Payne Inc
 • Utdelning/aktie: 0,25 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-11-12
 • Utdelningsdag: 2020-12-01
2020-11-19
Årsrapport
2020-08-14
Ordinarie utdelning Helmerich and Payne Inc
 • Utdelning/aktie: 0,25 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-08-14
 • Utdelningsdag: 2020-08-31
2020-07-29
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 1,28 0,43 13,12 44,58
Abraxas Petroleum Corp 1,55 -1,01 -34,01 -53,44 -57,07
Adams Resources & Energy Inc -1,79 -8,14 -7,48 -5,35 -10,90
Advantage Oil & Gas Ltd 1,69 9,42 23,29 38,46 69,01
Aemetis Inc -21,27 -27,47 -50,11 66,50 1 743,30
Africa Energy Corp 0,00 -1,96 -13,79 -19,35 16,28
Africa Energy Corp 0,88 -0,23 -12,14 -17,89 16,73
Africa Oil -0,81 0,00 1,67 -4,69 4,27
Africa Oil -0,53 1,88 4,35 2,38 4,09
Akastor 0,36 -1,61 -9,98 -14,99 34,80
Aker 3,56 3,23 -2,29 -12,09 118,43
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-02-10
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-23,09
Balanslikviditet
417,38
Räntabilitet totalt kapital %
-16,45
Kassalikviditet
373,86
Ändring eget kapital %
-18,88
Soliditet %
68,23
Ändring totalt kapital %
-19,08
Kapitalomsättningshast.
29,74
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
7,07
Rörelsemarginal %
-52,98
Kundfordringar oms. hast.
16,62
Nettomarginal %
-55,31
Andel utdelad vinst %
-26,40