Om bolaget (FGG)

Future Gaming Group

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,000 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,033
 • Högst
  0,034
 • Lägst
  0,032
 • Antal
  2 803 003
 • Tid
  17:29:31

Future Gaming Group

Future Gaming Group International AB är en spelkoncern med över 430 000 registrerade kunder. Bolagets affärsidé går ut på att investera i och utveckla produkter för casino & lotterispel på Internet. Future Gaming Group-koncernen äger och driver idag bl.a sajterna PlayHippo.com, HappyBingo.com & LyckoBingo.com.

VD
Alexander Pettersson
Ordförande
Tobias Fagerlund
Hemsida
www.futuregam...
Bransch
-
Börsvärde
29 876 147 SEK
Future Gaming Group
905 337 802 aktier
Totalt
905 337 802 aktier
Introdatum
2012-07-23

Kommande händelser

2019-05-23
Delårsrapport
2019-08-22
Delårsrapport
2019-11-14
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-10
Ordinarie utdelning Future Gaming Group
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: -
2019-05-09
Bolagsstämma
2019-03-04
Extra bolagsstämma
2019-02-26
Årsrapport
2018-11-22
Delårsrapport
2018-09-20
Extra bolagsstämma
2018-08-24
Delårsrapport
2018-05-25
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
268 298 000
Immateriella anläggningstillgångar 213 532 000
Materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 3 000 000
Summa anläggningstillgångar 216 532 000
Kassa och bank 40 651 000
Summa omsättningstillgångar 51 766 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 51 245 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 133 633 000
Kortfristiga skulder 83 420 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 18,20 %
 • Röstandel: 18,20 %
2018-06-30
 • Vem: New Equity
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,39 %
 • Röstandel: 8,39 %
2018-06-30
 • Vem: Christian Bönnelyche
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,29 %
 • Röstandel: 4,29 %
2018-06-30
 • Vem: Nordea Liv & Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,63 %
 • Röstandel: 8,63 %
2018-06-30
 • Vem: West Aros Consulting LTD
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 13,64 %
 • Röstandel: 13,64 %
Ägare Kapital % Röster %
Avanza Pension 18,20 18,20
West Aros Consulting LTD 13,64 13,64
Nordea Liv & Pension 8,63 8,63
New Equity 8,39 8,39
Christian Bönnelyche 4,29 4,29
Björn Mannerqvist 3,36 3,36
Elementa Management 3,11 3,11
Mexon Holding AB 3,00 3,00
Swedbank Försäkring 2,25 2,25
Marcus Petersson 1,58 1,58
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
2,80
Balanslikviditet
4,12
Räntabilitet totalt kapital %
-2,10
Kassalikviditet
4,12
Ändring eget kapital %
54,59
Soliditet %
34,66
Ändring totalt kapital %
-14,81
Kapitalomsättningshast.
0,29
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
15,52
Kundfordringar oms. hast.
10,11
Nettomarginal %
2,50
Andel utdelad vinst %
0,00