Om bolaget (ENRO PREF)

Eniro pref

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -8,95 %
 • Utv. idag SEK
  -8,50 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  86,50
 • Högst
  97,00
 • Lägst
  85,00
 • Antal
  100
 • Tid
  17:29:39

Eniro

Eniro är ett sökföretag som tillhandahåller tjänster på internet, i katalog och mobil. Företagets intäkter kommer från annonsörer som betalar för exponering i bolagets produkt- och tjänsteutbud. Eniro bedriver verksamhet i Norden och Polen. Sverige står för 43% av intäkterna.

VD
Örjan Frid
Ordförande
Arne Myhrman
Hemsida
www.enirogrou...
Bransch
Dagligvaror
Börsvärde
107 848 924 SEK
Eniro pref
258 777 aktier
Eniro
66 573 410 aktier
Totalt
66 832 187 aktier
Introdatum
2012-07-06

Kommande händelser

2019-07-18
Delårsrapport
2019-10-29
Delårsrapport
2015-04-23
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ENRO-KV1
 • Noteringsperiod: 2015-04-23 - 2020-03-27

Tidigare händelser

2019-05-10
Ordinarie utdelning Eniro pref
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: -
2019-05-10
Ordinarie utdelning Eniro
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: -
2019-05-09
Delårsrapport
2019-05-09
Bolagsstämma
2019-02-12
Årsrapport
2018-10-30
Delårsrapport
2018-08-31
Händelse: Inlösen
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 52,13
 • Handlas utan rätt: 2018-08-31
 • Tidsperiod: 2018-08-21 - 2018-08-29
 • Likviddag: -
2018-08-15
Extra bolagsstämma
2018-08-14
Delårsrapport
2018-05-29
Händelse: Split
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2018-05-29
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
3 306 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 2 548 000 000
Materiella anläggningstillgångar 20 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 417 000 000
Summa anläggningstillgångar 2 985 000 000
Kassa och bank 51 000 000
Summa omsättningstillgångar 321 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 1 058 000 000
Minoritetsintressen 39 000 000
Avsättningar 520 000 000
Långfristiga skulder 930 000 000
Kortfristiga skulder 759 000 000
Årets resultat 71 000 000
Total fakturering 1 595 000 000
Rörelseresultat -67 000 000
Summa finansnetto 113 000 000
Resultat efter finansiella poster 46 000 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-12-14
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,85 %
 • Röstandel: 7,86 %
2018-10-31
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,82 %
 • Röstandel: 4,81 %
2018-09-28
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,00 %
 • Röstandel: 5,35 %

Andra bolag i samma bransch (Dagligvaror)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 -2,20 -6,50 -1,09 -1,38
AGF B 0,00 -3,33 1,05 -6,45 16,00
AS Tallink Grupp FDR 0,00 0,93 2,86 5,37 -
AaB 0,00 -3,30 -7,85 -26,05 -48,24
AcadeMedia 1,66 -1,91 -9,20 -10,04 -16,21
Actic Group -1,83 -6,62 -17,54 -21,41 -33,66
AdCityMedia 0,00 -3,93 8,91 -4,35 -21,43
Adevinta ser. A 2,73 13,74 8,35 - -
Adevinta ser. B 2,67 13,05 10,25 - -
Alma Media Oyj 0,35 -0,34 -6,15 -8,81 -15,45
Andersen & Martini B 0,00 -4,76 -8,26 -13,04 -19,35
Ägare Kapital % Röster %
MGA Placeringar AB RE... 6,30 6,30
Försäkringsaktiebolage... 5,00 5,00
Ilija Batljan Invest AB 4,90 4,90
Hajskäret Invest AB 4,60 4,60
Jeansson, Theodor 4,50 4,50
Skandinaviska Enskilda... 4,50 4,50
SEB Life International 3,80 3,80
Rothesay Limited 3,60 3,60
Ulti AB 3,00 3,00
Nordnet Pensionsförsäk... 2,30 2,30
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-81,50
Balanslikviditet
0,58
Räntabilitet totalt kapital %
-18,84
Kassalikviditet
0,58
Ändring eget kapital %
-66,16
Soliditet %
14,75
Ändring totalt kapital %
-18,57
Kapitalomsättningshast.
0,46
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-36,83
Kundfordringar oms. hast.
15,83
Nettomarginal %
-41,42
Andel utdelad vinst %
-