Om bolaget (ENRO PREF)

Eniro pref

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -5,76 %
 • Utv. idag SEK
  -5,50 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  90,00
 • Högst
  95,50
 • Lägst
  90,00
 • Antal
  387
 • Tid
  17:29:38

Eniro

Eniro är en utvecklare av söktjänster. Bolagets tjänster kopplar samman bolag och konsumenter via internet, katalog och mobil. Verksamheten är indelad i två affärsområden: Lokalt sök samt Voice. Områdena innefattar förutom söktjänsten även digitala marknadsföringsprodukter. Eniro har verksamhet huvudsakligen koncentrerad till Norden. Huvudkontoret återfinns i Stockholm.
VD
Magdalena Bonde
Ordförande
Arne Myhrman
Hemsida
http://www.en...
Bransch
-
Börsvärde
101 191 583 SEK
Eniro pref
258 777 aktier
Eniro
66 573 410 aktier
Totalt
66 573 410 aktier
Introdatum
2012-07-06

Kommande händelser

2019-10-29
Delårsrapport
2015-04-23
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ENRO-KV1
 • Noteringsperiod: 2015-04-23 - 2020-03-27

Tidigare händelser

2019-07-23
Händelse: Nedskrivning fondemission
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-07-23
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-07-18
Delårsrapport
2019-05-10
Ordinarie utdelning Eniro pref
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: -
2019-05-10
Ordinarie utdelning Eniro
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: -
2019-05-09
Bolagsstämma
2019-05-09
Delårsrapport
2019-02-12
Årsrapport
2018-10-30
Delårsrapport
2018-08-31
Händelse: Inlösen
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 52,13
 • Handlas utan rätt: 2018-08-31
 • Tidsperiod: 2018-08-21 - 2018-08-29
 • Likviddag: -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-12-14
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,85 %
 • Röstandel: 7,86 %
2018-10-31
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,82 %
 • Röstandel: 4,81 %
2018-09-28
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,00 %
 • Röstandel: 5,35 %
Ägare Kapital % Röster %
Försäkringsaktiebolage... 7,10 7,10
Sv Handelsbanken Ifo C... 6,30 6,30
Danske Bank Internatio... 5,50 5,50
Jeansson, Theodor 5,00 5,00
Ilija Batljan Invest AB 4,90 4,90
Hajskäret Invest 4,60 4,60
Health Runner AB 3,10 3,10
Saxo Bank a/s Client A... 2,70 2,70
Nordnet Pensionsförsäk... 2,50 2,50
Ilija Batljan 1,60 1,60
Datum för årsredovisning
2019-07-18
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-230,00
Balanslikviditet
0,55
Räntabilitet totalt kapital %
-23,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-76,00
Soliditet %
9,00
Ändring totalt kapital %
-0,17
Kapitalomsättningshast.
0,44
Bruttomarginal %
67,00
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-46,00
Kundfordringar oms. hast.
0,06
Nettomarginal %
-52,00
Andel utdelad vinst %
-