Om bolaget (ANGL)

Angler Gaming

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -0,64 %
 • Utv. i dag SEK
  -0,04 SEK
 • Köp
  6,25
 • Sälj
  6,28
 • Senast
  6,25
 • Högst
  6,44
 • Lägst
  6,00
 • Antal
  18 592
 • Tid
  17:11:06

Angler Gaming

Angler Gaming är ett maltesiskt holdingbolag som investerar i små nischade spelbolag. Företagets dotterbolag Starfishmedia N.V erbjuder onlinespel bl. a Casinospel till slutanvändarna.

VD
Thomas Kalita
Ordförande
James Scicluna
Hemsida
www.anglergam...
Bransch
-
Börsvärde
468 384 818 SEK
Angler Gaming
74 464 995 aktier
Totalt
74 464 995 aktier
Introdatum
2012-07-06

Kommande händelser

2019-02-14
Årsrapport

Tidigare händelser

2018-11-07
Delårsrapport
2018-08-08
Delårsrapport
2018-06-08
Ordinarie utdelning Angler Gaming
 • Utdelning/aktie: 0,48 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-08
 • Utdelningsdag: 2018-07-06
2018-06-07
Bolagsstämma
2018-05-08
Delårsrapport
2018-02-15
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
72 141 000
Immateriella anläggningstillgångar 13 331 000
Materiella anläggningstillgångar 209 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 13 541 000
Kassa och bank 36 781 000
Summa omsättningstillgångar 58 600 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 62 445 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 9 696 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Öhman Bank S.A. 22,20 22,20
Ålandsbanken I Ägares... 13,19 13,19
Svenska Handelsbanken... 11,28 11,28
Nordnet Pensionsförsäk... 6,79 6,79
Avanza Pension 5,44 5,44
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
169,18
Balanslikviditet
1,28
Räntabilitet totalt kapital %
136,32
Kassalikviditet
1,28
Ändring eget kapital %
426,63
Soliditet %
86,56
Ändring totalt kapital %
231,66
Kapitalomsättningshast.
2,63
Bruttomarginal %
49,44
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
35,80
Kundfordringar oms. hast.
5,66
Nettomarginal %
50,87
Andel utdelad vinst %
57,22