Om bolaget (LATF B)

Latvian Forest B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  11,20
 • Sälj
  11,40
 • Senast
  11,40
 • Högst
  11,40
 • Lägst
  11,30
 • Antal
  10 673
 • Tid
  13:42:56

Latvian Forest Co.

Latvian Forest Company är ett svenskt bolag som förvärvar och förvaltar skogsfastigheter och bedriver skogsbruk i Lettland. Vid halvårsskiftet 2015 uppgick innehavet till 7640 hektar varav 5411 var skog.

VD
Aleksandrs Tralmaks
Ordförande
Jan Edvard Alvenius
Hemsida
www.latvianfo...
Bransch
-
Börsvärde
233 826 095 SEK
Latvian Forest B
20 431 061 aktier
Totalt
20 431 061 aktier
Introdatum
2012-06-19

Kommande händelser

2019-05-24
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-03-27
Extra bolagsstämma
2019-02-22
Årsrapport
2018-11-23
Delårsrapport
2018-08-23
Delårsrapport
2018-06-13
Ordinarie utdelning Latvian Forest B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-13
 • Utdelningsdag: -
2018-06-12
Bolagsstämma
2018-05-22
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
227 374 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 210 461 000
Finansiella anläggningstillgångar 58 000
Summa anläggningstillgångar 210 520 000
Kassa och bank 16 300 000
Summa omsättningstillgångar 16 854 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 207 834 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 17 359 000
Kortfristiga skulder 2 181 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Anders Nilsson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,32 %
 • Röstandel: 6,84 %
2018-06-30
 • Vem: Galjaden AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 17,15 %
 • Röstandel: 16,57 %
2018-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 12,82 %
 • Röstandel: 12,38 %
2018-06-30
 • Vem: Kurt Andersson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,57 %
 • Röstandel: 3,45 %
2018-06-30
 • Vem: Nils-Robert Persson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,14 %
 • Röstandel: 6,89 %
Ägare Kapital % Röster %
Galjaden AB 17,15 16,57
Avanza Pension 12,82 12,38
Nils-Robert Persson 7,14 6,89
Anders Nilsson 5,32 6,84
Kurt Andersson 3,57 3,45
Peter Viklund 3,05 2,94
Lars-Åke Johansson 1,28 1,24
Lars Svensson 1,27 1,22
Nacka Equities AB 1,22 1,18
Sören Druve 1,13 1,09
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
10,07
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
9,27
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
11,50
Soliditet %
92,63
Ändring totalt kapital %
10,02
Kapitalomsättningshast.
0,05
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
51,55
Kundfordringar oms. hast.
4,95
Nettomarginal %
187,30
Andel utdelad vinst %
-