Om bolaget (HMN)

Horace Mann Educators Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,67 %
 • Utv. idag USD
  +0,26 USD
 • Köp
  39,00
 • Sälj
  39,06
 • Senast
  39,03
 • Högst
  39,23
 • Lägst
  38,66
 • Antal
  50 527
 • Tid
  20:07:27

Horace Mann Educators

Horace Mann Educators är ett försäkringsbolag som även lämnar finansiell service. Bolaget marknadsför och undertecknar pensionsförsäkringar och ömsesidiga fonder och skadeståndsförsäkring, pensionsräntor och livförsäkring. Horace Mann marknadsför sina produkter i USA främst till lärare och andra anställda i offentliga skolor och deras familjer. Bolaget grundades 1945 och har sitt huvudkontor i Springfield, Illinois.
VD
Marita Zuraitis
Ordförande
H. Wade Reece
Hemsida
http://invest...
Bransch
Finans
Börsvärde
1 600 884 365 USD
Horace Mann Educators Corp
41 291 833 aktier
Totalt
41 291 833 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-06-15
Ordinarie utdelning Horace Mann Educators Corp
 • Utdelning/aktie: 0,30 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-06-15
 • Utdelningsdag: 2020-06-30
2020-05-20
Bolagsstämma
2020-03-16
Ordinarie utdelning Horace Mann Educators Corp
 • Utdelning/aktie: 0,30 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-16
 • Utdelningsdag: 2020-03-31
2019-12-13
Ordinarie utdelning Horace Mann Educators Corp
 • Utdelning/aktie: 0,2875 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-13
 • Utdelningsdag: 2019-12-31
2019-09-13
Ordinarie utdelning Horace Mann Educators Corp
 • Utdelning/aktie: 0,2875 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-09-13
 • Utdelningsdag: 2019-09-30
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,36 1,10 0,48 14,31 14,19
1347 Property Insurance Holdings Inc 0,00 3,61 0,88 0,22 -8,20
180 Degree Capital Corp 3,39 6,40 3,39 14,38 -6,15
1st Constitution Bancorp -1,50 1,88 0,73 3,49 -27,78
1st Source Corp 0,30 -1,32 -3,37 8,12 -24,19
360 Finance Inc 3,40 -5,75 -2,96 50,29 25,76
49 North Resources Inc 5,88 20,00 -5,26 500,00 800,00
A-Mark Precious Metals Inc 10,11 11,20 33,10 91,32 99,41
ABG Sundal Collier Holding 2,25 4,72 2,98 24,28 26,28
Aareal Bank AG 1,31 15,84 1,14 24,35 -31,02
Aberdeen International Inc -8,33 -8,33 -38,89 83,33 10,00
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
1,81
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
3,79
Soliditet %
12,34
Ändring totalt kapital %
3,56
Kapitalomsättningshast.
11,90
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
15,19
Andel utdelad vinst %
28,42