Om bolaget (ALM PREF)

ALM Equity Pref

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,92 %
 • Utv. idag SEK
  +2,80 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  98,80
 • Högst
  99,60
 • Lägst
  96,40
 • Antal
  11 404
 • Tid
  12:59:46

ALM Equity

ALM Equity är en fastighetsutvecklare. Bolaget förvärvar, utvecklar och säljer bostadsprojekt koncentrerade inom Stockholmsområdet. Samarbeten sker med bolagets affärspartners och kunderna består huvudsakligen av privata och kommersiella bostadsköpare. Under ALM Equity går även dotterbolaget Svenska Nyttobostäder vars affärsverksamhet består av att hyra ut bostäder på blockhyresavtal till bolag och myndigheter. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
VD
Joakim Alm
Ordförande
Maria Wideroth
Hemsida
http://invest...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
3 147 926 000 SEK
ALM Equity
10 154 600 aktier
ALM Equity Pref
9 818 275 aktier
Totalt
10 154 600 aktier
Introdatum
2012-06-08

Kommande händelser

2020-05-27
Delårsrapport
2020-05-28
Bolagsstämma
2020-05-29
Ordinarie utdelning ALM Equity
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-29
 • Utdelningsdag: -
2020-06-29
Ordinarie utdelning ALM Equity Pref
 • Utdelning/aktie: 2,10 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-06-29
 • Utdelningsdag: 2020-07-03
2020-09-29
Ordinarie utdelning ALM Equity Pref
 • Utdelning/aktie: 2,10 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-09-29
 • Utdelningsdag: 2020-10-05
2020-12-29
Ordinarie utdelning ALM Equity Pref
 • Utdelning/aktie: 2,10 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-29
 • Utdelningsdag: 2021-01-07

Tidigare händelser

2020-03-30
Ordinarie utdelning ALM Equity Pref
 • Utdelning/aktie: 2,10 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-30
 • Utdelningsdag: 2020-04-03
2020-02-27
Årsrapport
2019-12-27
Ordinarie utdelning ALM Equity Pref
 • Utdelning/aktie: 2,10 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-27
 • Utdelningsdag: 2020-01-06
2019-11-27
Delårsrapport
2019-09-27
Ordinarie utdelning ALM Equity Pref
 • Utdelning/aktie: 2,10 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-09-27
 • Utdelningsdag: 2019-10-03
2019-08-22
Delårsrapport
2019-06-27
Ordinarie utdelning ALM Equity Pref
 • Utdelning/aktie: 2,10 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-27
 • Utdelningsdag: 2019-07-03
2019-07-02
Händelse: Fondemission
 • Villkor: 1:100
 • Betalt/aktie: 10,00
 • Handlas utan rätt: 2019-07-02
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-06-14
Ordinarie utdelning ALM Equity
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-14
 • Utdelningsdag: -
2019-06-13
Bolagsstämma
2019-05-23
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,05 5,01 -2,83 -16,58 -7,29
AG Mortgage Investment Trust Inc 8,77 104,40 -73,33 -76,18 -78,04
AGNC Investment Corp 2,12 19,89 - - -
AGNC Investment Corp 7,45 23,57 -22,32 -32,53 -33,09
Acadia Realty Trust 11,46 38,06 -34,66 -42,42 -47,23
Acrinova 0,52 5,49 -16,52 -15,79 21,52
Adapteo 1,54 -0,63 -16,84 -28,18 -
Aedifica SA 4,40 8,71 -11,30 -11,14 17,17
Agat Ejendomme 1,34 -7,72 -35,14 -45,43 -45,17
Agree Realty Corp 7,53 13,43 -5,19 -1,24 1,52
Akelius Residential Prop. D 3,41 13,77 -9,12 -21,41 -
Ägare Kapital % Röster %
Joakim Alm 35,70 53,80
Kopparnäset 7,40 11,90
Dooba Investments Limited 6,00 9,10
Johan Wachtmeister pr... 4,20 6,90
John Rosén 3,40 4,70
Johan Unger med familj 0,90 1,40
Datum för årsredovisning
2020-02-27
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
4,20
Balanslikviditet
173,73
Räntabilitet totalt kapital %
5,08
Kassalikviditet
173,73
Ändring eget kapital %
59,91
Soliditet %
38,91
Ändring totalt kapital %
91,24
Kapitalomsättningshast.
19,76
Bruttomarginal %
17,07
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
8,27
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
25,70
Andel utdelad vinst %
4,38