Om bolaget (PKI)

PerkinElmer Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,26 %
 • Utv. idag USD
  +0,44 USD
 • Köp
  167,21
 • Sälj
  173,29
 • Senast
  170,26
 • Högst
  170,76
 • Lägst
  169,45
 • Antal
  334 508
 • Tid
  22:00:05

PerkinElmer

PerkinElmer är verksamma inom medicinteknik. Bolaget erbjuder produkter och tillhörande tjänster inom diagnostik, forskning, och laboratorium. Exempel på produkter innefattar kompresser, uppvärmningssystem, skyddsprodukter, samt provmaterial. Utöver huvudverksamheten fokuserar bolaget på rättsmedicinsk analys, samt forskning och utveckling inom livsmedelssäkerhet. Bolaget grundades 1937 och har huvudkontor i Waltham, Massachusetts.
VD
Robert Friel
Ordförande
Robert Friel
Hemsida
https://ir.pe...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
19 039 224 783 USD
PerkinElmer Inc
112 114 149 aktier
Totalt
112 061 794 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-10-21
Ordinarie utdelning PerkinElmer Inc
 • Utdelning/aktie: 0,07 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-10-21
 • Utdelningsdag: 2021-11-12

Tidigare händelser

2021-07-15
Ordinarie utdelning PerkinElmer Inc
 • Utdelning/aktie: 0,07 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-07-15
 • Utdelningsdag: 2021-08-06
2021-04-15
Ordinarie utdelning PerkinElmer Inc
 • Utdelning/aktie: 0,07 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-15
 • Utdelningsdag: 2021-05-07
2021-04-27
Bolagsstämma
2021-01-21
Ordinarie utdelning PerkinElmer Inc
 • Utdelning/aktie: 0,07 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-01-21
 • Utdelningsdag: 2021-02-12
2021-02-02
Årsrapport
2020-10-28
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,14 2,70 -0,51 1,06 25,53
10X Genomics Inc 1,20 -3,05 -5,81 -10,64 -5,57
111 Inc -1,24 -2,79 -13,49 -23,46 -17,94
1Life Healthcare Inc -1,17 4,29 -15,86 -21,39 -30,66
22nd Century Group Inc -0,34 -2,03 -4,93 -6,47 224,77
23andMe Holding Co. -3,26 18,17 6,83 -6,51 -
2cureX -0,61 4,21 9,97 7,51 -0,49
4D Molecular Therapeutics Inc 9,30 15,07 -14,22 26,74 -
4D Pharma PLC -4,13 7,47 -3,49 -24,32 -
9 Meters Biopharma Inc -2,33 0,00 2,44 16,67 68,21
908 Devices Inc. 1,28 1,25 -9,94 0,43 -
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-02-02
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
26,20
Balanslikviditet
135,51
Räntabilitet totalt kapital %
11,39
Kassalikviditet
104,37
Ändring eget kapital %
32,75
Soliditet %
46,93
Ändring totalt kapital %
21,74
Kapitalomsättningshast.
47,52
Bruttomarginal %
55,78
Varulagrets oms. hast.
13,60
Rörelsemarginal %
25,87
Kundfordringar oms. hast.
30,54
Nettomarginal %
23,96
Andel utdelad vinst %
4,29