Om bolaget (BBVA)

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -4,17 %
 • Utv. idag USD
  -0,20 USD
 • Köp
  4,50
 • Sälj
  5,08
 • Senast
  4,60
 • Högst
  4,65
 • Lägst
  4,54
 • Antal
  2 070 401
 • Tid
  22:00:02

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria bedriver bankverksamhet. Inom den finansiella koncernen erbjuds ett utbud av traditionella finansiella tjänster som berör kapitalförvaltning och lånefinansiering. Kunderna består av både privata sparare, samt större företagskunder, med störst verksamhet inom Nord- och Sydamerika samt Europa. Utöver huvudverksamheten erbjuds även diverse kringtjänster inom finansieringslösningar.
VD
Onur Genç
Ordförande
Carlos Torres Vila
Hemsida
https://www.b...
Bransch
Finans
Börsvärde
32 005 855 584 USD
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
6 667 886 580 aktier
Totalt
6 386 667 870 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2022-10-28
Delårsrapport

Tidigare händelser

2022-07-29
Delårsrapport
2022-04-29
Delårsrapport
2022-04-06
Ordinarie utdelning Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
 • Utdelning/aktie: 0,249323 USD
 • Handlas utan utdelning: 2022-04-06
 • Utdelningsdag: 2022-04-25
2022-03-17
Bolagsstämma
2022-02-03
Årsrapport
2021-10-29
Delårsrapport
2021-10-08
Bonusutdelning Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
 • Utdelning/aktie: 0,092349 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-10-08
 • Utdelningsdag: 2021-10-27
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,09 -3,19 -8,52 -2,55 -21,41
180 Degree Capital Corp -3,81 -5,60 -10,61 -9,59 -23,73
1st Source Corp -0,42 -2,84 -2,90 2,66 2,68
26 Capital Acquisition Corp 0,00 0,10 -0,10 0,20 1,54
360 DigiTech Inc -5,85 -7,63 -16,82 -23,43 -37,47
 • Köp
  Det går inte att köpa det här värdepappret.
 • Sälj
49 North Resources Inc 0,00 0,00 -28,57 -16,67 -58,33
A-Mark Precious Metals Inc 2,48 2,79 -28,60 -20,97 -7,18
ABC Arbitrage SA -1,66 -4,82 -7,26 -7,53 -8,70
ABG Acquisition I Corp -0,10 0,20 0,20 0,82 1,54
Aareal Bank AG -0,42 -0,48 -0,30 14,26 39,77
Aberdeen International Inc -6,67 7,69 7,69 -17,65 -58,82
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-01-29
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
11,70
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
0,71
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
0,00
Soliditet %
6,79
Ändring totalt kapital %
0,00
Kapitalomsättningshast.
2,10
Bruttomarginal %
100,00
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
37,80
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
33,88
Andel utdelad vinst %
42,86