Om bolaget (SO)

Southern Co

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -4,07 %
 • Utv. idag USD
  -2,56 USD
 • Köp
  58,50
 • Sälj
  70,05
 • Senast
  60,32
 • Högst
  61,70
 • Lägst
  59,07
 • Antal
  13 142 709
 • Tid
  22:00:07

Southern

Southern Company är ett amerikanskt holdingbolag inriktade mot energisektorn. Inom koncernen återfinns ett flertal bolag som äger, förvaltar och driver diverse produktionsanläggningar runtom den nordamerikanska marknaden, för vidare distribution av el- och gasförnödenheter. Kunderna återfinns bland större företag samt grossister. Bolaget grundades ursprungligen 1945 och har sitt huvudkontor i Atlanta, Georgia.
VD
Thomas A. Fanning
Ordförande
Thomas A. Fanning
Hemsida
https://inves...
Bransch
Allmännyttigt
Börsvärde
66 289 882 357 USD
Southern Co
1 054 228 409 aktier
Totalt
1 054 228 409 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-11-15
Ordinarie utdelning Southern Co
 • Utdelning/aktie: 0,62 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-11-15
 • Utdelningsdag: 2019-12-06
2019-08-16
Ordinarie utdelning Southern Co
 • Utdelning/aktie: 0,62 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-08-16
 • Utdelningsdag: 2019-09-06
2019-05-17
Ordinarie utdelning Southern Co
 • Utdelning/aktie: 0,62 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-17
 • Utdelningsdag: 2019-06-06
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Allmännyttigt)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -3,06 -11,19 -6,58 -3,83 6,11
A2A SpA -5,26 -15,08 -14,91 -7,92 0,93
AES Corp -8,53 -19,37 -17,10 -11,43 -2,90
ALLETE Inc -5,75 -13,56 -17,04 -14,28 -14,88
Acea SpA -3,37 -10,87 -12,11 0,53 36,55
Aega -7,91 -3,76 6,67 -2,29 31,79
Algonquin Power & Utilities Corp -2,30 -11,15 -1,59 7,04 34,36
Algonquin Power & Utilities Corp -2,72 -7,94 2,31 9,74 39,82
Algonquin Power & Utilities Corp Pref 0,30 -5,85 -4,07 1,02 -4,99
Alliant Energy Corp -5,15 -11,87 -11,89 -1,73 13,60
AltaGas Canada Inc 0,00 -0,03 0,18 0,42 100,18
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
28,13
Balanslikviditet
78,25
Räntabilitet totalt kapital %
5,51
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
11,25
Soliditet %
23,17
Ändring totalt kapital %
1,53
Kapitalomsättningshast.
18,04
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
36,12
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
30,54
Andel utdelad vinst %
54,30