Om bolaget (SO)

Southern Co

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,98 %
 • Utv. idag USD
  +1,21 USD
 • Köp
  62,34
 • Sälj
  62,36
 • Senast
  62,35
 • Högst
  62,47
 • Lägst
  61,31
 • Antal
  2 461 355
 • Tid
  19:10:21

Southern

Southern Company är ett amerikanskt holdingbolag inriktade mot energisektorn. Inom koncernen återfinns ett flertal bolag som äger, förvaltar och driver diverse produktionsanläggningar runtom den nordamerikanska marknaden, för vidare distribution av el- och gasförnödenheter. Kunderna återfinns bland större företag samt grossister. Bolaget grundades ursprungligen 1945 och har sitt huvudkontor i Atlanta, Georgia.
VD
Thomas Fanning
Ordförande
Thomas Fanning
Hemsida
https://inves...
Bransch
Allmännyttigt
Börsvärde
64 796 412 341 USD
Southern Co
1 059 803 931 aktier
Totalt
1 059 803 931 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-08-13
Ordinarie utdelning Southern Co
 • Utdelning/aktie: 0,66 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-08-13
 • Utdelningsdag: 2021-09-07
2021-05-14
Ordinarie utdelning Southern Co
 • Utdelning/aktie: 0,66 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-14
 • Utdelningsdag: 2021-06-07
2021-05-26
Bolagsstämma
2021-04-29
Delårsrapport
2021-02-12
Ordinarie utdelning Southern Co
 • Utdelning/aktie: 0,64 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-02-12
 • Utdelningsdag: 2021-03-08
2021-02-18
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Allmännyttigt)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,20 -3,10 -1,71 -5,24 17,94
A2A SpA -2,00 -4,48 -6,46 -7,39 36,74
AES Corp 1,99 -2,71 -5,24 -2,00 13,60
ALLETE Inc 3,30 -3,54 -3,49 -10,65 5,03
Acea SpA -2,25 -2,46 -5,46 -11,68 5,56
Advent Technologies Holdings Inc -1,49 -2,16 -24,30 -7,52 -
Aega 5,50 -3,29 -2,00 -21,77 -66,08
Algonquin Power & Utilities Corp 1,26 -1,80 -5,94 -13,08 -13,52
Algonquin Power & Utilities Corp 1,39 -1,02 -2,78 -11,24 -14,20
Algonquin Power & Utilities Corp Pref 0,04 0,20 0,67 -2,06 25,59
Alliant Energy Corp 1,61 -2,38 -1,45 -9,35 4,52
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-02-18
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
17,46
Balanslikviditet
71,34
Räntabilitet totalt kapital %
2,84
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
1,70
Soliditet %
22,75
Ändring totalt kapital %
3,57
Kapitalomsättningshast.
16,57
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
23,98
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
17,16
Andel utdelad vinst %
86,78