Om bolaget (SO)

Southern Co

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,27 %
 • Utv. idag USD
  +0,18 USD
 • Köp
  65,22
 • Sälj
  66,57
 • Senast
  66,23
 • Högst
  66,51
 • Lägst
  65,80
 • Antal
  3 075 365
 • Tid
  22:00:30

Southern

Southern Company är ett amerikanskt holdingbolag inriktade mot energisektorn. Inom koncernen återfinns ett flertal bolag som äger, förvaltar och driver diverse produktionsanläggningar runtom den nordamerikanska marknaden, för vidare distribution av el- och gasförnödenheter. Kunderna återfinns bland större företag samt grossister. Bolaget grundades ursprungligen 1945 och har sitt huvudkontor i Atlanta, Georgia.
VD
Thomas Fanning
Ordförande
Thomas Fanning
Hemsida
https://inves...
Bransch
Allmännyttigt
Börsvärde
69 990 628 336 USD
Southern Co
1 059 661 292 aktier
Totalt
1 059 661 292 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-05-26
Bolagsstämma
2021-05-14
Ordinarie utdelning Southern Co
 • Utdelning/aktie: 0,66 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-14
 • Utdelningsdag: 2021-06-07

Tidigare händelser

2021-02-12
Ordinarie utdelning Southern Co
 • Utdelning/aktie: 0,64 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-02-12
 • Utdelningsdag: 2021-03-08
2021-02-18
Årsrapport
2020-11-13
Ordinarie utdelning Southern Co
 • Utdelning/aktie: 0,64 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-11-13
 • Utdelningsdag: 2020-12-07
2020-10-29
Delårsrapport
2020-08-14
Ordinarie utdelning Southern Co
 • Utdelning/aktie: 0,64 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-08-14
 • Utdelningsdag: 2020-09-08
2020-07-30
Delårsrapport
2020-05-15
Ordinarie utdelning Southern Co
 • Utdelning/aktie: 0,64 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-15
 • Utdelningsdag: 2020-06-08
2020-05-27
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Allmännyttigt)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 1,28 0,43 13,12 44,58
A2A SpA 2,12 2,26 8,57 14,50 38,49
AES Corp 1,30 -5,77 -7,00 -6,73 100,31
ALLETE Inc 1,42 1,03 2,89 6,74 27,95
Acea SpA 1,20 1,25 3,30 12,25 23,92
Advent Technologies Holdings Inc -0,53 -6,35 -17,15 -27,61 -
Aega 0,00 -7,25 -15,79 -22,42 120,69
Algonquin Power & Utilities Corp 0,89 -1,43 -3,23 -9,20 16,58
Algonquin Power & Utilities Corp 0,68 -2,43 -6,31 -13,23 1,69
Algonquin Power & Utilities Corp Pref -0,24 -0,24 2,14 12,31 44,30
Alliant Energy Corp 0,30 1,01 5,05 15,51 18,13
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-02-18
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
17,46
Balanslikviditet
71,34
Räntabilitet totalt kapital %
2,84
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
1,70
Soliditet %
22,75
Ändring totalt kapital %
3,57
Kapitalomsättningshast.
16,57
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
23,98
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
17,16
Andel utdelad vinst %
86,78