Om bolaget (EXC)

Exelon Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,63 %
 • Utv. idag USD
  +0,25 USD
 • Köp
  39,63
 • Sälj
  39,85
 • Senast
  39,64
 • Högst
  39,78
 • Lägst
  39,13
 • Antal
  7 733 226
 • Tid
  22:00:10

Exelon

Exelon är ett amerikanskt energibolag. Bolaget driver affärsverksamhet i de flesta amerikanska staterna och levererar ett brett utbud av energikällor. Verksamheten innehas i hela värdekedjan, från generering, distribution och vidareförsäljning. Bolaget bildades 2000 när PECO Energy Company gick ihop med Unicom Group. Huvudkontoret ligger i Chicago, Illinois.
VD
Christopher Crane
Ordförande
Mayo Shattuck
Hemsida
https://inves...
Bransch
Allmännyttigt
Börsvärde
38 457 945 902 USD
Exelon Corp
976 337 799 aktier
Totalt
976 337 799 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-02-24
Årsrapport
2020-11-13
Ordinarie utdelning Exelon Corp
 • Utdelning/aktie: 0,3825 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-11-13
 • Utdelningsdag: 2020-12-10
2020-11-03
Delårsrapport
2020-08-13
Ordinarie utdelning Exelon Corp
 • Utdelning/aktie: 0,3825 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-08-13
 • Utdelningsdag: 2020-09-10
2020-08-04
Delårsrapport
2020-05-14
Ordinarie utdelning Exelon Corp
 • Utdelning/aktie: 0,3825 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-14
 • Utdelningsdag: 2020-06-10
2020-05-08
Delårsrapport
2020-04-28
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Allmännyttigt)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,80 1,92 2,98 6,87 21,71
A2A SpA -0,62 -0,65 -5,20 8,10 -13,40
AES Corp 0,35 -2,26 -3,35 23,26 55,23
ALLETE Inc 0,95 2,40 -3,71 8,55 -15,50
Acea SpA -0,12 0,67 -4,58 -2,89 -16,03
Advent Technologies Holdings Inc -6,65 -7,13 - - -
Aega -2,68 -16,79 -32,72 -42,33 70,31
Algonquin Power & Utilities Corp -1,68 -1,81 -13,41 -5,42 -8,39
Algonquin Power & Utilities Corp -1,79 -2,39 -14,15 -6,20 -13,50
Algonquin Power & Utilities Corp Pref -0,33 1,92 7,67 15,78 22,31
Alliant Energy Corp 2,52 4,83 -2,62 -8,49 -15,71
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2020-11-03
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
10,69
Balanslikviditet
109,32
Räntabilitet totalt kapital %
2,05
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
2,69
Soliditet %
25,74
Ändring totalt kapital %
4,10
Kapitalomsättningshast.
26,04
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
10,57
Kundfordringar oms. hast.
8,39
Nettomarginal %
7,88
Andel utdelad vinst %
62,70