Om bolaget (MITK)

Mitek Systems Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,15 %
 • Utv. idag USD
  -0,11 USD
 • Köp
  9,40
 • Sälj
  9,57
 • Senast
  9,48
 • Högst
  9,57
 • Lägst
  9,29
 • Antal
  243 290
 • Tid
  22:00:59

Mitek Systems

Mitek Systems arbetar med teckenigenkänningsteknologi, produkter och tjänster för dokumentbildningsmarknaderna. Företagets dokumentbildningsprogrammotor och intelligenta produkter och tjänster för karaktärsigenkänning används i missionskritiska och högvolymer för datainmatning, datafångst och formulärbehandling. Företaget grundades 1986 och har sitt huvudkontor i Kalifornien, USA.
VD
Max Carnecchia
Ordförande
Bruce Hansen
Hemsida
http://invest...
Bransch
Teknik
Börsvärde
392 241 999 USD
Mitek Systems Inc
40 901 147 aktier
Totalt
40 901 147 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2020-03-04
Bolagsstämma

Tidigare händelser

2019-05-01
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -4,31 -4,29 -0,81 3,22 13,34
01 Communique Laboratory Inc 2,94 29,63 75,00 118,75 133,33
1911 Gold Corp 0,00 -4,00 -15,29 67,44 -
21Vianet Group Inc -1,43 0,21 40,80 94,09 46,06
24SevenOffice -0,82 -1,22 -8,68 26,70 178,16
3D Systems Corp -4,85 -6,18 0,09 26,30 -19,23
48North Cannabis Corp -11,67 -23,19 -22,06 -39,08 -71,51
8x8 Inc 0,40 0,90 4,71 -1,75 0,75
9F Inc -1,08 -2,03 -3,68 -15,28 -
A10 Networks Inc -1,79 0,14 0,99 6,41 2,29
AAC Clyde Space -7,14 -2,94 -4,35 -13,97 46,20
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
0,00
Balanslikviditet
2,48
Räntabilitet totalt kapital %
0,01
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
0,17
Soliditet %
0,76
Ändring totalt kapital %
0,17
Kapitalomsättningshast.
0,61
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
0,00
Kundfordringar oms. hast.
0,14
Nettomarginal %
0,01
Andel utdelad vinst %
-