Om bolaget (H)

Hyatt Hotels Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -2,35 %
 • Utv. idag USD
  -1,71 USD
 • Köp
  70,65
 • Sälj
  73,00
 • Senast
  71,00
 • Högst
  72,41
 • Lägst
  70,79
 • Antal
  455 810
 • Tid
  22:00:04

Hyatt Hotels

Hyatt Hotels är ett amerikansk hotellbolag som äger, driver och franchisar hotell, semesterorter och semesteranläggningar. Hyatt Hotels har anläggningar i alla världsdelar. Hotellen drivs under ett flertal olika kedjenamn men alla har Hyatt i sina respektive namn. Bolaget grundades 1957 och har sitt huvudkontor i Chicago, Illinois.
VD
Mark Hoplamazian
Ordförande
Thomas Pritzker
Hemsida
http://invest...
Bransch
Konsument, cyklisk
Börsvärde
2 797 811 071 USD
Hyatt Hotels Corp
38 479 041 aktier
Totalt
38 479 041 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-05-20
Bolagsstämma
2020-02-25
Ordinarie utdelning Hyatt Hotels Corp
 • Utdelning/aktie: 0,20 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-02-25
 • Utdelningsdag: 2020-03-09
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Konsument, cyklisk)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,89 0,27 3,43 7,82 9,37
1-800-Flowers.Com Inc -1,57 8,58 22,05 0,68 101,64
500.Com Ltd -0,51 13,55 411,61 391,37 69,27
 • Köp
  Det går inte att köpa det här värdepappret.
 • Sälj
A and W Revenue Royalties Income Fund 2,05 -1,04 -4,23 10,39 -15,51
ACROUD 0,35 -4,03 -0,35 4,38 -19,66
AaB 0,00 3,03 0,99 3,55 -41,29
Abercrombie & Fitch Co 2,36 12,68 18,00 46,06 31,35
Accel Entertainment Inc -3,89 0,19 7,33 -6,23 -13,34
Accor SA 0,43 0,74 0,33 32,32 -25,68
Acorn International Inc 0,34 -0,24 0,43 1,46 13,10
Actic Group -1,88 0,83 43,53 60,53 -29,34
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
271,96
Räntabilitet totalt kapital %
-2,98
Kassalikviditet
270,52
Ändring eget kapital %
-10,81
Soliditet %
36,31
Ändring totalt kapital %
13,48
Kapitalomsättningshast.
31,62
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
0,48
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-9,43
Andel utdelad vinst %
-