Om bolaget (CLFD)

Clearfield Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag USD
  +0,00 USD
 • Köp
  12,40
 • Sälj
  14,98
 • Senast
  13,36
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  14:59:19

Clearfield

Clearfield tillverkar telekommunikationsutrustning. Företaget designar tillbehör, kassetter, kontakter, montering, paneler och andra relaterade produkter för olika tillämpningar. Clearfield har sina kunder i USA. Företaget grundades 2008 och har sitt huvudkontor i Minnesota, USA.
VD
Cheri Beranek
Ordförande
Ronald Roth
Hemsida
https://www.s...
Bransch
Teknik
Börsvärde
182 065 257 USD
Clearfield Inc
13 627 639 aktier
Totalt
13 627 639 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-02-27
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,59 0,75 0,92 13,96 5,27
01 Communique Laboratory Inc 0,00 7,69 7,69 16,67 12,00
1911 Gold Corp 0,00 -5,36 0,00 50,70 76,67
21Vianet Group Inc 0,00 11,13 94,43 106,64 269,26
24SevenOffice -1,63 -1,22 0,41 34,07 48,01
3D Systems Corp 0,00 -4,85 -17,56 -12,31 -28,63
48North Cannabis Corp 2,44 -8,70 -6,67 40,00 -73,75
8x8 Inc 0,00 -0,31 13,72 1,11 -34,47
9F Inc 0,00 -20,12 -56,51 -69,82 -
A10 Networks Inc 0,00 5,99 4,17 13,10 3,42
AAC Clyde Space 1,74 -5,65 -16,55 10,92 -13,67
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
6,35
Balanslikviditet
521,36
Räntabilitet totalt kapital %
6,55
Kassalikviditet
382,01
Ändring eget kapital %
6,65
Soliditet %
87,43
Ändring totalt kapital %
13,74
Kapitalomsättningshast.
98,21
Bruttomarginal %
39,23
Varulagrets oms. hast.
13,65
Rörelsemarginal %
5,65
Kundfordringar oms. hast.
9,42
Nettomarginal %
6,67
Andel utdelad vinst %
-