Om bolaget (CPE)

Callon Petroleum Co

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +3,68 %
 • Utv. idag USD
  +0,16 USD
 • Köp
  4,47
 • Sälj
  4,55
 • Senast
  4,51
 • Högst
  4,59
 • Lägst
  4,37
 • Antal
  10 106 337
 • Tid
  22:00:59

Callon Petroleum

Callon Petroleum Company är ett oberoende olje- och gasbolag. Bolaget fokuserar på förvärv, utveckling, prospektering och drift av olje- och gasfyndigheter. Bolaget har tillgång till outnyttjade olje- och gastillgångar i västra Texas. Callon Petroleums marknad är i USA. Bolaget grundades 1950 och har sitt huvudkontor i Natchez, Mississippi.
VD
Joseph Gatto
Ordförande
Lyle Flury
Hemsida
https://ir.ca...
Bransch
Energi
Börsvärde
993 123 992 USD
Callon Petroleum Co
228 304 366 aktier
Totalt
228 304 366 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-05-06
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,84 3,96 7,90 4,21 2,68
ADS Crude Carriers 0,00 4,00 5,05 2,97 6,67
AKITA Drilling Ltd 0,00 -4,07 -0,60 -38,89 -70,54
Advantage Oil & Gas Ltd 7,85 14,44 27,16 24,10 -37,00
Africa Energy Corp 1,92 10,42 23,26 17,78 15,22
Africa Energy Corp 0,41 11,00 26,00 30,71 20,86
Africa Oil 2,42 9,48 7,63 4,10 -4,51
Africa Oil 1,62 8,02 7,19 5,09 -1,57
Akastor 0,35 0,17 5,27 2,30 -30,58
Aker BP 0,97 2,70 6,00 11,16 -17,43
Aker Solutions 1,87 5,38 7,22 -14,26 -48,61
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
9,00
Balanslikviditet
0,47
Räntabilitet totalt kapital %
6,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
10,00
Soliditet %
63,00
Ändring totalt kapital %
0,12
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-