Om bolaget (CPE)

Callon Petroleum Co

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +4,30 %
 • Utv. idag USD
  +0,18 USD
 • Köp
  4,33
 • Sälj
  4,38
 • Senast
  4,37
 • Högst
  4,45
 • Lägst
  4,25
 • Antal
  22 109 530
 • Tid
  22:00:02

Callon Petroleum

Callon Petroleum Company är ett oberoende olje- och gasbolag. Bolaget fokuserar på förvärv, utveckling, prospektering och drift av olje- och gasfyndigheter. Bolaget har tillgång till outnyttjade olje- och gastillgångar i västra Texas. Callon Petroleums marknad är i USA. Bolaget grundades 1950 och har sitt huvudkontor i Natchez, Mississippi.
VD
Joseph Gatto
Ordförande
Lyle Flury
Hemsida
https://ir.ca...
Bransch
Energi
Börsvärde
956 937 759 USD
Callon Petroleum Co
228 386 100 aktier
Totalt
228 386 100 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-05-06
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,00 -0,38 3,47 15,63 17,17
ADS Crude Carriers 0,00 -3,85 -13,19 32,28 27,55
Abraxas Petroleum Corp 7,77 -5,77 -6,28 -32,26 -81,90
Advantage Oil & Gas Ltd 5,46 1,62 21,84 56,88 -21,07
Aemetis Inc -2,91 -3,85 -4,76 20,48 9,84
Africa Energy Corp 0,00 0,00 -1,72 46,15 67,65
Africa Energy Corp -0,47 2,93 -2,31 44,52 91,82
Africa Oil -1,64 -10,45 -1,64 7,14 -8,40
Africa Oil -1,07 -10,07 -3,15 8,02 -2,18
Akastor -2,63 -5,97 -10,15 -14,49 -39,46
Aker -0,40 -1,17 6,75 22,13 -10,68
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
9,00
Balanslikviditet
0,55
Räntabilitet totalt kapital %
7,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
8,00
Soliditet %
61,00
Ändring totalt kapital %
0,08
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-