Om bolaget (MEDF)

Medfield

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -4,27 %
 • Utv. idag SEK
  -0,50 SEK
 • Köp
  10,90
 • Sälj
  11,20
 • Senast
  11,20
 • Högst
  11,80
 • Lägst
  10,90
 • Antal
  3 008
 • Tid
  13:16:17

Medfield Diagnostics

Medfield Diagnostics utvecklar, marknadsför och säljer diagnostiska instrument mot stroke som bygger på mikrovågsteknik. Tidig diagnos om en stroke är till följd av blödning eller propp möjliggör att rätt behandling kan sättas in betydligt tidigare än idag Fokus är initialt på den tyska marknaden där där Medfield har ett avtal med Boehringer Ingelheim International. Bi skall definansiera en teststudie och bidrar med 300 000 EUR. Medfield har även tecknat ett samarbetsavtal med tyska MEYTEC GmbH Informationssysteme, ledande leverantör av telemedicinteknik för prehospital diagnos och behandling

VD
Stefan Blomsterberg
Ordförande
Mikael Persson
Hemsida
www.medfieldd...
Bransch
-
Börsvärde
300 167 665 SEK
Medfield
25 655 356 aktier
Totalt
25 655 356 aktier
Introdatum
2012-05-02

Kommande händelser

2019-05-22
Delårsrapport
2019-06-11
Bolagsstämma
2019-06-12
Ordinarie utdelning Medfield
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-12
 • Utdelningsdag: -
2019-08-30
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-02-22
Årsrapport
2018-12-11
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: MEDF-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-12-11 - 2019-02-06
2019-01-30
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 4,03
 • Handlas utan rätt: 2019-01-30
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-12-06
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 10:96
 • Betalt/aktie: 4,03
 • Handlas utan rätt: 2018-12-06
 • Tidsperiod: 2018-12-10 - 2019-01-09
 • Likviddag: -
2018-12-11
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: MEDF-TR
 • Noteringsperiod: 2018-12-11 - 2019-01-07
2018-11-09
Extra bolagsstämma
2018-11-02
Delårsrapport
2018-08-31
Delårsrapport
2018-06-08
Ordinarie utdelning Medfield
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-08
 • Utdelningsdag: -
2018-06-07
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
39 676 000
Immateriella anläggningstillgångar 27 974 000
Materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 100 000
Summa anläggningstillgångar 28 074 000
Kassa och bank 10 866 000
Summa omsättningstillgångar 11 603 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 36 413 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 3 263 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: K-Svets
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 11,40 %
 • Röstandel: 11,40 %
2018-06-30
 • Vem: Andreas Fhager
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,08 %
 • Röstandel: 7,08 %
2018-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,08 %
 • Röstandel: 8,08 %
2018-06-30
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,05 %
 • Röstandel: 3,05 %
2018-06-30
 • Vem: Mikael Persson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 17,26 %
 • Röstandel: 17,26 %
Ägare Kapital % Röster %
Mikael Persson 17,26 17,26
K-Svets 11,40 11,40
Avanza Pension 8,08 8,08
Andreas Fhager 7,08 7,08
Nordnet Pensionsförsäk... 3,05 3,05
Olle Stenfors 2,82 2,82
Radosava Vujadinovic 1,75 1,75
Lars Ekengren 1,32 1,32
Helga Ragnhild Hedbom 1,22 1,22
Christer Jönsson 1,17 1,17
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-18,51
Balanslikviditet
2,55
Räntabilitet totalt kapital %
-16,88
Kassalikviditet
2,15
Ändring eget kapital %
8,83
Soliditet %
90,65
Ändring totalt kapital %
10,19
Kapitalomsättningshast.
0,12
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
3,11
Rörelsemarginal %
-137,78
Kundfordringar oms. hast.
16,20
Nettomarginal %
-137,92
Andel utdelad vinst %
-