Om bolaget (MEDF)

Medfield

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,00 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  4,58
 • Högst
  4,58
 • Lägst
  4,10
 • Antal
  101
 • Tid
  17:29:46

Medfield Diagnostics

Medfield Diagnostics utvecklar, marknadsför och säljer diagnostiska instrument mot stroke som bygger på mikrovågsteknik. Tidig diagnos om en stroke är till följd av blödning eller propp möjliggör att rätt behandling kan sättas in betydligt tidigare än idag Fokus är initialt på den tyska marknaden där där Medfield har ett avtal med Boehringer Ingelheim International. Bi skall definansiera en teststudie och bidrar med 300 000 EUR. Medfield har även tecknat ett samarbetsavtal med tyska MEYTEC GmbH Informationssysteme, ledande leverantör av telemedicinteknik för prehospital diagnos och behandling

VD
Stefan Blomsterberg
Ordförande
Mikael Persson
Hemsida
www.medfieldd...
Bransch
-
Börsvärde
97 453 143 SEK
Medfield
21 277 979 aktier
Totalt
21 277 979 aktier
Introdatum
2012-05-02

Kommande händelser

2018-11-02
Delårsrapport
2019-02-22
Årsrapport

Tidigare händelser

2018-08-31
Delårsrapport
2018-06-08
Ordinarie utdelning Medfield
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-08
 • Utdelningsdag: -
2018-06-07
Bolagsstämma
2018-05-09
Delårsrapport
2018-02-22
Årsrapport
2017-11-02
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
31 533 000
Immateriella anläggningstillgångar 23 883 000
Materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 100 000
Summa anläggningstillgångar 23 983 000
Kassa och bank 3 798 000
Summa omsättningstillgångar 7 550 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 25 226 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 6 307 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Andreas Fhager
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,08 %
 • Röstandel: 7,08 %
2018-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,08 %
 • Röstandel: 8,08 %
2018-06-30
 • Vem: K-Svets
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 11,40 %
 • Röstandel: 11,40 %
2018-06-30
 • Vem: Mikael Persson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 17,26 %
 • Röstandel: 17,26 %
2018-06-30
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,05 %
 • Röstandel: 3,05 %
2017-12-31
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,52 %
 • Röstandel: 8,52 %
2017-12-31
 • Vem: Andreas Fhager
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,08 %
 • Röstandel: 7,08 %
2017-12-31
 • Vem: Mikael Persson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 17,26 %
 • Röstandel: 17,26 %
2017-12-31
 • Vem: K-Svets Venture AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 11,40 %
 • Röstandel: 11,40 %
2017-12-31
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,31 %
 • Röstandel: 3,31 %
Ägare Kapital % Röster %
Mikael Persson 17,26 17,26
K-Svets 11,40 11,40
Avanza Pension 8,08 8,08
Andreas Fhager 7,08 7,08
Nordnet Pensionsförsäk... 3,05 3,05
Olle Stenfors 2,82 2,82
Radosava Vujadinovic 1,75 1,75
Lars Ekengren 1,32 1,32
Helga Ragnhild Hedbom 1,22 1,22
Christer Jönsson 1,17 1,17
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-4 147,00
Räntabilitet eget kapital %
-13,46
Balanslikviditet
3,56
Räntabilitet totalt kapital %
-11,65
Kassalikviditet
3,49
Ändring eget kapital %
44,35
Soliditet %
91,78
Ändring totalt kapital %
25,82
Kapitalomsättningshast.
0,23
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
40,39
Rörelsemarginal %
-49,84
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-49,85
Andel utdelad vinst %
-