Om bolaget (FASTAT)

Fastator

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -9,23 %
 • Utv. idag SEK
  -6,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  59,00
 • Högst
  61,60
 • Lägst
  56,20
 • Antal
  47 030
 • Tid
  17:29:50

Fastator

Fastator är ett investmentbolag. Bolaget investerar huvudsakligen i entreprenörsdrivna fastighetsbolag där bolaget genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att utveckla bolagen och skapa aktieägarvärde. Kapital tillförs till bolaget via såväl aktier, obligationer och diverse hybridkapital. Bolaget grundades 2011 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
VD
Joachim Kuylenstierna
Ordförande
Björn Rosengren
Hemsida
http://www.fa...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
911 320 865 SEK
Fastator
14 020 321 aktier
Totalt
14 020 321 aktier
Introdatum
2012-04-23

Kommande händelser

2019-08-21
Delårsrapport
2019-11-14
Delårsrapport
2020-02-20
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-05-16
Delårsrapport
2019-05-09
Ordinarie utdelning Fastator
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-09
 • Utdelningsdag: -
2019-05-08
Bolagsstämma
2019-02-21
Årsrapport
2019-02-06
Namnändringar
 • Tidigare namn: Fastator
 • Nytt namn: Fastator
2018-11-16
Delårsrapport
2018-08-29
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 2,89 -3,86 -3,71 -5,75
AG Mortgage Investment Trust Inc -2,42 -1,60 -3,64 -4,66 -19,52
AGNC Investment Corp -1,30 -1,23 -7,73 -5,99 -17,44
Acadia Realty Trust 0,29 0,44 2,68 -3,40 -3,57
Acrinova -0,56 -7,03 -10,75 -0,83 14,42
Adapteo -1,83 -5,31 -11,57 - -
Aedifica SA 1,78 5,47 9,25 26,13 26,45
Agat Ejendomme -4,23 -11,20 -18,30 -23,24 -50,08
Agree Realty Corp 0,37 2,26 14,47 6,95 28,46
Akelius Residential Pref 0,14 0,00 -1,41 1,16 0,87
Alexander & Baldwin Inc 0,79 3,22 -0,17 -1,75 -3,79
Ägare Kapital % Röster %
Mats Invest AB 32,00 32,00
Skälsö Intressenter AB 30,40 30,40
Staffan Heiner Beckett 4,60 4,60
Ulf Adelsohn 4,30 4,30
Danica Pension 3,90 3,90
Datum för årsredovisning
2019-05-16
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
45,00
Balanslikviditet
1,41
Räntabilitet totalt kapital %
23,00
Kassalikviditet
1,41
Ändring eget kapital %
68,00
Soliditet %
54,00
Ändring totalt kapital %
1,10
Kapitalomsättningshast.
0,07
Bruttomarginal %
65,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
364,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
342,00
Andel utdelad vinst %
-