Om bolaget (GLOG)

GasLog Ltd

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +4,24 %
 • Utv. idag USD
  +0,59 USD
 • Köp
  11,75
 • Sälj
  15,04
 • Senast
  14,51
 • Högst
  14,79
 • Lägst
  14,25
 • Antal
  383 079
 • Tid
  22:00:03

GasLog

GasLog är ett rederiföretag som äger och driver en flotta bestående av fartyg avsedda för bulktransporter av flytande naturgas (LNG). Bolaget driver sin flotta över hela världen och levererar till internationella energiföretag. Bolaget grundades 2003 och har sitt huvudkontor i Monaco.
VD
Paul Wogan
Ordförande
Peter G. Livanos
Hemsida
https://www.g...
Bransch
Industri
Börsvärde
0
GasLog Ltd
80 861 246 aktier
Totalt
80 861 246 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-08-09
Ordinarie utdelning GasLog Ltd
 • Utdelning/aktie: 0,15 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-08-09
 • Utdelningsdag: 2019-08-22
2019-05-13
Ordinarie utdelning GasLog Ltd
 • Utdelning/aktie: 0,15 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-13
 • Utdelningsdag: 2019-05-23
2019-03-01
Ordinarie utdelning GasLog Ltd
 • Utdelning/aktie: 0,15 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-01
 • Utdelningsdag: 2019-03-14
2018-12-07
Bonusutdelning GasLog Ltd
 • Utdelning/aktie: 0,4 USD
 • Handlas utan utdelning: 2018-12-07
 • Utdelningsdag: 2018-12-17
2018-11-08
Ordinarie utdelning GasLog Ltd
 • Utdelning/aktie: 0,15 USD
 • Handlas utan utdelning: 2018-11-08
 • Utdelningsdag: 2018-11-21
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,62 1,85 8,92 4,32 0,88
2020 Bulkers 2,50 3,80 9,35 - -
3M Co -1,03 0,50 5,06 1,76 -18,99
51job Inc 0,80 3,42 5,67 4,39 8,52
A. O. Smith Corp -3,01 -2,01 5,34 7,33 -18,00
A.P. Møller - Mærsk A -3,22 2,38 9,46 6,97 -9,18
A.P. Møller - Mærsk B -3,30 2,24 9,82 8,17 -9,15
AAR Corp -0,24 1,12 7,10 39,68 5,03
Aalberts NV 0,16 6,29 13,90 22,88 6,41
Aallon Group Oyj -2,51 0,43 10,14 13,90 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV -0,34 5,62 9,38 8,33 -15,33
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
0,12
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-