Om bolaget (GLOG)

GasLog Ltd

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,97 %
 • Utv. idag USD
  +0,12 USD
 • Köp
  6,21
 • Sälj
  6,22
 • Senast
  6,22
 • Högst
  6,52
 • Lägst
  6,13
 • Antal
  359 985
 • Tid
  18:42:18

GasLog

GasLog är ett rederiföretag som äger och driver en flotta bestående av fartyg avsedda för bulktransporter av flytande naturgas (LNG). Bolaget driver sin flotta över hela världen och levererar till internationella energiföretag. Bolaget grundades 2003 och har sitt huvudkontor i Monaco.
VD
Paul Wogan
Ordförande
Peter G. Livanos
Hemsida
https://www.g...
Bransch
Energi
Börsvärde
0
GasLog Ltd pref share A
4 600 000 aktier
GasLog Ltd
80 861 246 aktier
Totalt
85 461 246 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2020-02-28
Ordinarie utdelning GasLog Ltd
 • Utdelning/aktie: 0,15 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-02-28
 • Utdelningsdag: 2020-03-12
2020-05-14
Bolagsstämma

Tidigare händelser

2019-12-30
Ordinarie utdelning GasLog Ltd pref share A
 • Utdelning/aktie: 0,5468 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-30
 • Utdelningsdag: 2020-01-02
2019-12-23
Bonusutdelning GasLog Ltd
 • Utdelning/aktie: 0,38 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-23
 • Utdelningsdag: 2019-12-31
2019-11-14
Ordinarie utdelning GasLog Ltd
 • Utdelning/aktie: 0,15 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-11-14
 • Utdelningsdag: 2019-11-21
2019-09-27
Ordinarie utdelning GasLog Ltd pref share A
 • Utdelning/aktie: 0,5468 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-09-27
 • Utdelningsdag: 2019-10-01
2019-08-09
Ordinarie utdelning GasLog Ltd
 • Utdelning/aktie: 0,15 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-08-09
 • Utdelningsdag: 2019-08-22
2019-06-27
Ordinarie utdelning GasLog Ltd pref share A
 • Utdelning/aktie: 0,5468 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-27
 • Utdelningsdag: 2019-07-01
2019-05-13
Ordinarie utdelning GasLog Ltd
 • Utdelning/aktie: 0,15 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-13
 • Utdelningsdag: 2019-05-23
2019-03-28
Ordinarie utdelning GasLog Ltd pref share A
 • Utdelning/aktie: 0,5468 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-28
 • Utdelningsdag: 2019-04-01
2019-03-28
Bonusutdelning GasLog Ltd pref share A
 • Utdelning/aktie: 0,5469 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-28
 • Utdelningsdag: 2019-04-01
2019-03-01
Ordinarie utdelning GasLog Ltd
 • Utdelning/aktie: 0,15 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-01
 • Utdelningsdag: 2019-03-14
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,07 0,84 4,26 9,82 19,53
ADS Crude Carriers 0,00 -1,60 -16,33 -9,56 24,87
Abraxas Petroleum Corp -1,08 -11,05 -29,82 -8,46 -82,74
Advantage Oil & Gas Ltd 0,00 8,77 5,08 11,21 9,25
Aemetis Inc 0,05 -10,06 -9,77 -20,74 -19,05
Africa Energy Corp 0,00 -2,94 -10,81 15,79 34,69
Africa Energy Corp 1,84 1,84 -7,93 16,59 35,60
Africa Oil -3,05 -5,93 -20,13 3,25 7,63
Africa Oil -1,42 0,16 -18,42 6,46 13,68
Akastor -1,94 1,11 -2,47 9,90 -31,78
Aker 0,32 -3,04 -11,55 3,62 -21,01
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
0,12
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-