Om bolaget (MKL)

Markel Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,12 %
 • Utv. idag USD
  +19,62 USD
 • Köp
  0,0500
 • Sälj
  -
 • Senast
  944,56
 • Högst
  997,73
 • Lägst
  941,53
 • Antal
  52 160
 • Tid
  22:00:05

Markel

Markel är ett försäkringsbolag som säljer specialförsäkringar. Bolaget är uppdelat i 3 segment, USA försäkringar, internationella försäkringar och återförsäkringar. Försäkringar är ansvarsförsäkringar, egendomsförsäkringar, försäkringar mot oförutsedda händelser mm. Markel arbetar över hela världen. Bolaget grundades 1930 och har sitt huvudkontor i Glen Allen, Virginia.
VD
Thomas Gayner
Ordförande
Alan Kirshner
Hemsida
http://www.ma...
Bransch
Finans
Börsvärde
12 746 424 251 USD
Markel Corp
13 780 812 aktier
Totalt
13 780 812 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2020-05-11
Bolagsstämma

Tidigare händelser

2019-04-30
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 3,40 5,95 -7,25 -15,85 -7,00
1347 Property Insurance Holdings Inc 1,74 -4,69 -10,02 -15,25 -7,52
180 Degree Capital Corp 1,55 -0,76 -33,16 -38,79 -31,05
1st Constitution Bancorp 6,92 -2,89 -33,05 -46,22 -35,65
1st Source Corp 0,91 5,36 -19,92 -36,86 -30,98
360 Finance Inc 4,59 0,49 -0,73 -16,50 -51,68
49 North Resources Inc 0,00 16,67 -12,50 40,00 -22,22
A-Mark Precious Metals Inc -1,92 8,31 47,50 58,78 19,51
ABG Sundal Collier Holding 3,06 10,13 -0,88 -16,06 -18,89
Aareal Bank AG 6,09 4,94 -35,35 -50,73 -45,02
Aberdeen International Inc -14,29 0,00 0,00 -25,00 -40,00
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
22,38
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
6,10
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
21,92
Soliditet %
29,54
Ändring totalt kapital %
12,51
Kapitalomsättningshast.
25,42
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
3,18
Rörelsemarginal %
26,01
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
23,99
Andel utdelad vinst %
-