Om bolaget (MKL)

Markel Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,18 %
 • Utv. idag USD
  +12,83 USD
 • Köp
  1 060,00
 • Sälj
  1 105,00
 • Senast
  1 096,74
 • Högst
  1 099,59
 • Lägst
  1 073,41
 • Antal
  34 553
 • Tid
  22:00:00

Markel

Markel är ett försäkringsbolag som säljer specialförsäkringar. Bolaget är uppdelat i 3 segment, USA försäkringar, internationella försäkringar och återförsäkringar. Försäkringar är ansvarsförsäkringar, egendomsförsäkringar, försäkringar mot oförutsedda händelser mm. Markel arbetar över hela världen. Bolaget grundades 1930 och har sitt huvudkontor i Glen Allen, Virginia.
VD
Thomas Gayner
Ordförande
Alan Kirshner
Hemsida
http://www.ma...
Bransch
Finans
Börsvärde
14 933 935 302 USD
Markel Corp
13 777 837 aktier
Totalt
13 777 837 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-05-11
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,82 0,79 0,90 18,81 16,94
1347 Property Insurance Holdings Inc -0,23 -1,56 -3,06 -4,73 -10,14
180 Degree Capital Corp 0,00 6,45 18,56 26,11 3,66
1st Constitution Bancorp 1,89 6,65 13,37 17,22 -18,45
1st Source Corp 1,50 3,12 9,79 29,31 -16,85
360 Finance Inc -0,88 5,53 -3,83 50,67 38,23
49 North Resources Inc -3,33 -9,38 0,00 383,33 480,00
A-Mark Precious Metals Inc 2,04 -4,87 11,19 49,97 71,23
ABG Sundal Collier Holding 0,33 3,39 1,67 26,94 39,33
Aareal Bank AG 2,21 3,60 11,90 38,18 -24,60
Aberdeen International Inc 9,09 0,00 -33,33 71,43 9,09
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
3,98
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
0,78
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
9,60
Soliditet %
29,17
Ändring totalt kapital %
7,27
Kapitalomsättningshast.
20,69
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
5,60
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
3,79
Andel utdelad vinst %
-