Om bolaget (MKL)

Markel Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,40 %
 • Utv. idag USD
  -4,70 USD
 • Köp
  1 152,20
 • Sälj
  1 499,98
 • Senast
  1 181,42
 • Högst
  1 194,62
 • Lägst
  1 180,88
 • Antal
  32 119
 • Tid
  22:00:02

Markel

Markel är ett försäkringsbolag som säljer specialförsäkringar. Bolaget är uppdelat i 3 segment, USA försäkringar, internationella försäkringar och återförsäkringar. Försäkringar är ansvarsförsäkringar, egendomsförsäkringar, försäkringar mot oförutsedda händelser mm. Markel arbetar över hela världen. Bolaget grundades 1930 och har sitt huvudkontor i Glen Allen, Virginia.
VD
Thomas Gayner
Ordförande
Alan Kirshner
Hemsida
http://www.ma...
Bransch
Finans
Börsvärde
16 395 523 258 USD
Markel Corp
13 822 820 aktier
Totalt
13 822 820 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-04-30
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,14 0,09 8,64 2,37 1,28
1347 Property Insurance Holdings Inc -7,54 -5,48 -4,90 -18,53 -24,84
180 Degree Capital Corp -0,92 -1,82 -0,92 8,54 0,47
1st Constitution Bancorp -0,33 -2,55 6,68 -1,71 -11,52
1st Source Corp -0,74 -2,03 5,17 4,11 -14,67
360 Finance Inc 3,94 1,56 -4,03 -31,25 -
A-Mark Precious Metals Inc 5,06 -3,99 -15,98 -3,91 -8,99
ABG Sundal Collier Holding 0,28 0,70 10,70 -6,82 -38,01
ABN Amro Bank NV 1,03 0,84 15,73 -1,79 -21,06
Aareal Bank AG 0,15 -3,42 2,47 11,45 -27,48
Aberdeen International Inc 0,00 -11,11 -20,00 14,29 -55,56
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
10,00
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
3,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
10,00
Soliditet %
29,00
Ändring totalt kapital %
0,10
Kapitalomsättningshast.
0,22
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
13,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
12,00
Andel utdelad vinst %
-