Om bolaget (MKL)

Markel Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,32 %
 • Utv. idag USD
  +4,26 USD
 • Köp
  1 130,00
 • Sälj
  1 386,00
 • Senast
  1 323,99
 • Högst
  1 325,17
 • Lägst
  1 310,01
 • Antal
  18 904
 • Tid
  22:00:55

Markel

Markel är ett försäkringsbolag som säljer specialförsäkringar. Bolaget är uppdelat i 3 segment, USA försäkringar, internationella försäkringar och återförsäkringar. Försäkringar är ansvarsförsäkringar, egendomsförsäkringar, försäkringar mot oförutsedda händelser mm. Markel arbetar över hela världen. Bolaget grundades 1930 och har sitt huvudkontor i Glen Allen, Virginia.
VD
Thomas Gayner
Ordförande
Alan Kirshner
Hemsida
http://www.ma...
Bransch
Finans
Börsvärde
18 228 769 305 USD
Markel Corp
13 812 499 aktier
Totalt
13 812 499 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2020-05-11
Bolagsstämma

Tidigare händelser

2019-04-30
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,14 1,49 3,27 7,33 19,06
1347 Property Insurance Holdings Inc 0,18 1,62 0,71 22,51 25,50
180 Degree Capital Corp -0,93 -1,39 -1,39 -1,84 9,79
1st Constitution Bancorp -1,68 2,55 -6,22 5,61 11,04
1st Source Corp -0,67 0,42 -6,37 -6,70 0,97
360 Finance Inc -1,58 5,31 -3,11 1,63 -31,53
49 North Resources Inc 0,00 28,57 28,57 125,00 125,00
A-Mark Precious Metals Inc -0,46 -1,03 0,35 -15,67 -32,15
ABG Sundal Collier Holding -2,65 1,51 -2,42 19,53 -4,49
Aareal Bank AG 1,01 2,21 4,13 14,74 10,49
Aberdeen International Inc 0,00 0,00 0,00 0,00 -36,36
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
0,07
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
0,02
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
0,09
Soliditet %
0,29
Ändring totalt kapital %
0,09
Kapitalomsättningshast.
0,22
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
0,10
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
0,09
Andel utdelad vinst %
-