Om bolaget (VCRA)

Vocera Communications Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +3,58 %
 • Utv. idag USD
  +0,83 USD
 • Köp
  22,00
 • Sälj
  28,00
 • Senast
  24,01
 • Högst
  24,14
 • Lägst
  23,08
 • Antal
  405 456
 • Tid
  22:00:04

Vocera Communications

Vocera Communications är ett IT-företag som tillhandahåller säkra kommunikationslösningar. Företaget erbjuder mjukvaruapplikationer, smartphones och andra trådlösa enheter till medicinska anläggningar världen över och i övrigt där sekretesskraven är höga. Bolaget grundades 2000 och har sitt huvudkontor i San Jose, Kalifornien.
VD
Brent D. Lang
Ordförande
Brent D. Lang
Hemsida
https://inves...
Bransch
Teknik
Börsvärde
729 257 936 USD
Vocera Communications Inc
31 460 653 aktier
Totalt
31 460 653 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-05-31
Bolagsstämma
2019-04-25
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,84 3,39 9,61 4,77 1,87
01 Communique Laboratory Inc -4,55 -8,70 -4,55 -12,50 5,00
21Vianet Group Inc -0,82 0,95 24,01 26,80 -5,26
24SevenOffice 0,00 -1,11 -8,87 -16,56 50,00
2U Inc -5,93 1,96 15,79 -46,83 -77,02
3D Systems Corp 0,12 10,68 24,63 5,59 -54,03
58.com Inc 4,79 3,00 7,52 -3,49 -22,00
5th Planet Games 2,30 -4,00 -12,11 -32,17 -73,33
8x8 Inc -2,40 -1,28 -10,00 -9,96 -1,89
9F Inc 2,42 -15,91 1,70 - -
A10 Networks Inc 0,65 12,81 10,40 24,20 21,47
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-9,00
Balanslikviditet
4,45
Räntabilitet totalt kapital %
-5,00
Kassalikviditet
4,36
Ändring eget kapital %
3,00
Soliditet %
45,00
Ändring totalt kapital %
0,04
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-