Om bolaget (FE)

FirstEnergy Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,02 %
 • Utv. idag USD
  -0,01 USD
 • Köp
  47,46
 • Sälj
  48,50
 • Senast
  48,09
 • Högst
  48,26
 • Lägst
  47,80
 • Antal
  2 180 814
 • Tid
  22:00:59

FirstEnergy

FirstEnergy är ett amerikanskt energibolag. Verksamheten styrs via flertalet dotterbolag på global nivå och berör huvudsakligen produktion, överföring och distribution av el och övriga energirelaterade produkter. Specialistkompetens återfinns inom större överföringsoperationer runtom den nordamerikanska marknaden. Bolaget grundades 1997 i Akron, Ohio.
VD
Charles Jones
Ordförande
Donald Misheff
Hemsida
https://inves...
Bransch
Allmännyttigt
Börsvärde
25 973 368 976 USD
FirstEnergy Corp
539 986 881 aktier
Totalt
539 986 881 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-11-06
Ordinarie utdelning FirstEnergy Corp
 • Utdelning/aktie: 0,38 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-11-06
 • Utdelningsdag: 2019-12-01

Tidigare händelser

2019-08-06
Ordinarie utdelning FirstEnergy Corp
 • Utdelning/aktie: 0,38 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-08-06
 • Utdelningsdag: 2019-09-01
2019-07-23
Delårsrapport
2019-05-06
Ordinarie utdelning FirstEnergy Corp
 • Utdelning/aktie: 0,38 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-06
 • Utdelningsdag: 2019-06-01
2019-04-23
Delårsrapport
2019-02-06
Ordinarie utdelning FirstEnergy Corp
 • Utdelning/aktie: 0,38 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-02-06
 • Utdelningsdag: 2019-03-01
2018-11-06
Ordinarie utdelning FirstEnergy Corp
 • Utdelning/aktie: 0,36 USD
 • Handlas utan utdelning: 2018-11-06
 • Utdelningsdag: 2018-12-01
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Allmännyttigt)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,35 0,22 7,55 2,65 1,51
A2A SpA 1,25 -0,92 1,97 4,62 4,20
AES Corp 0,94 2,43 4,49 -3,14 18,10
ALLETE Inc 0,22 -0,47 1,34 1,68 15,97
Acea SpA 0,00 -0,46 -1,82 -2,81 32,72
Aega -4,76 -6,25 -15,49 -15,49 23,71
Algonquin Power & Utilities Corp -0,52 0,07 4,02 8,90 27,58
Algonquin Power & Utilities Corp -0,17 0,62 3,65 8,83 31,09
Algonquin Power & Utilities Corp Pref -0,80 -1,29 -0,35 -3,64 -19,94
Alliant Energy Corp 0,27 2,42 1,89 6,63 23,60
AltaGas Canada Inc -0,44 -0,68 -4,70 9,07 -
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-07-23
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
33,00
Balanslikviditet
0,60
Räntabilitet totalt kapital %
4,00
Kassalikviditet
0,53
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
18,00
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
0,27
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
0,02
Rörelsemarginal %
22,00
Kundfordringar oms. hast.
0,10
Nettomarginal %
14,00
Andel utdelad vinst %
564,00