Om bolaget (FE)

FirstEnergy Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,89 %
 • Utv. idag USD
  +0,59 USD
 • Köp
  31,44
 • Sälj
  32,00
 • Senast
  31,86
 • Högst
  31,88
 • Lägst
  31,09
 • Antal
  3 527 946
 • Tid
  22:00:59

FirstEnergy

FirstEnergy är ett amerikanskt energibolag. Verksamheten styrs via flertalet dotterbolag på global nivå och berör huvudsakligen produktion, överföring och distribution av el och övriga energirelaterade produkter. Specialistkompetens återfinns inom större överföringsoperationer runtom den nordamerikanska marknaden. Bolaget grundades 1997 i Akron, Ohio.
VD
Charles Jones
Ordförande
Donald Misheff
Hemsida
https://inves...
Bransch
Allmännyttigt
Börsvärde
16 966 795 616 USD
FirstEnergy Corp
542 590 202 aktier
Totalt
542 590 202 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-02-04
Ordinarie utdelning FirstEnergy Corp
 • Utdelning/aktie: 0,39 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-02-04
 • Utdelningsdag: 2021-03-01

Tidigare händelser

2020-11-05
Ordinarie utdelning FirstEnergy Corp
 • Utdelning/aktie: 0,39 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-11-05
 • Utdelningsdag: 2020-12-01
2020-11-02
Delårsrapport
2020-08-06
Ordinarie utdelning FirstEnergy Corp
 • Utdelning/aktie: 0,39 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-08-06
 • Utdelningsdag: 2020-09-01
2020-07-24
Delårsrapport
2020-05-06
Ordinarie utdelning FirstEnergy Corp
 • Utdelning/aktie: 0,39 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-06
 • Utdelningsdag: 2020-06-01
2020-05-19
Bolagsstämma
2020-04-24
Delårsrapport
2020-02-06
Ordinarie utdelning FirstEnergy Corp
 • Utdelning/aktie: 0,39 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-02-06
 • Utdelningsdag: 2020-03-01
2020-02-07
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Allmännyttigt)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,56 0,88 5,73 11,27 8,95
A2A SpA -0,39 1,15 6,04 17,71 -25,58
AES Corp -3,21 -6,56 12,72 27,45 28,77
ALLETE Inc -3,55 -7,90 4,60 13,42 -24,51
Acea SpA 0,30 -2,62 -1,47 -2,62 -20,10
Aega -4,88 -9,30 10,17 133,53 236,21
Algonquin Power & Utilities Corp 1,62 4,33 8,18 13,42 16,50
Algonquin Power & Utilities Corp 1,91 4,33 7,64 9,54 13,02
Algonquin Power & Utilities Corp Pref 1,20 3,68 4,91 14,23 6,28
Alliant Energy Corp 2,21 1,73 0,94 -11,14 -14,31
AltaGas Ltd -0,35 -2,82 4,91 16,41 -3,63
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2020-11-02
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
32,37
Balanslikviditet
70,26
Räntabilitet totalt kapital %
1,45
Kassalikviditet
60,25
Ändring eget kapital %
-1,16
Soliditet %
16,74
Ändring totalt kapital %
3,45
Kapitalomsättningshast.
24,87
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
2,88
Rörelsemarginal %
21,79
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
5,84
Andel utdelad vinst %
120,44