Om bolaget (FE)

FirstEnergy Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,78 %
 • Utv. idag USD
  +0,33 USD
 • Köp
  41,27
 • Sälj
  43,05
 • Senast
  42,70
 • Högst
  43,13
 • Lägst
  42,33
 • Antal
  1 950 816
 • Tid
  22:00:09

FirstEnergy

FirstEnergy är ett amerikanskt energibolag. Verksamheten styrs via flertalet dotterbolag på global nivå och berör huvudsakligen produktion, överföring och distribution av el och övriga energirelaterade produkter. Specialistkompetens återfinns inom större överföringsoperationer runtom den nordamerikanska marknaden. Bolaget grundades 1997 i Akron, Ohio.
VD
Steven Strah
Ordförande
Michael Anderson
Hemsida
https://inves...
Bransch
Allmännyttigt
Börsvärde
24 190 399 856 USD
FirstEnergy Corp
570 932 260 aktier
Totalt
570 932 260 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2022-05-17
Bolagsstämma
2022-04-21
Delårsrapport
2022-02-04
Ordinarie utdelning FirstEnergy Corp
 • Utdelning/aktie: 0,39 USD
 • Handlas utan utdelning: 2022-02-04
 • Utdelningsdag: 2022-03-01
2022-02-10
Årsrapport
2021-11-04
Ordinarie utdelning FirstEnergy Corp
 • Utdelning/aktie: 0,39 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-11-04
 • Utdelningsdag: 2021-12-01
2021-10-28
Delårsrapport
2021-08-05
Ordinarie utdelning FirstEnergy Corp
 • Utdelning/aktie: 0,39 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-08-05
 • Utdelningsdag: 2021-09-01
2021-07-23
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Allmännyttigt)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,37 -0,79 -3,99 -3,21 -10,41
A2A SpA -1,33 -4,14 -1,39 5,71 -7,20
AES Corp 2,97 1,78 -6,00 1,10 -17,74
ALLETE Inc -0,61 -1,84 -4,00 -0,02 -13,45
Acea SpA -0,06 2,58 -2,45 -0,73 -16,37
Advent Technologies Holdings Inc -6,67 -18,60 -31,37 -46,56 -86,67
Aega -4,23 4,43 -11,03 -11,56 -50,92
Algonquin Power & Utilities Corp 1,53 1,74 -4,06 4,27 -5,55
Algonquin Power & Utilities Corp 0,22 2,15 -4,59 3,01 -0,59
Algonquin Power & Utilities Corp Pref 0,04 1,05 5,77 -3,96 -3,19
Alliant Energy Corp 0,56 -1,27 -6,50 5,49 1,60
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2022-04-21
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
19,71
Balanslikviditet
51,61
Räntabilitet totalt kapital %
3,38
Kassalikviditet
45,34
Ändring eget kapital %
18,95
Soliditet %
19,62
Ändring totalt kapital %
1,13
Kapitalomsättningshast.
25,54
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
2,40
Rörelsemarginal %
15,15
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
13,23
Andel utdelad vinst %
69,64