Om bolaget (CRED A)

Creades A

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,56 %
 • Utv. i dag SEK
  +1,50 SEK
 • Köp
  269,00
 • Sälj
  271,00
 • Senast
  269,00
 • Högst
  271,50
 • Lägst
  267,00
 • Antal
  1 028
 • Tid
  10:55:15

Creades

Creades är ett förvaltningsbolag med fokus på engagerat och långsiktigt ägande. Portföljen har ett värde på cirka tre miljarder. Noterade och onoterade innehaven utgörs av Avanza, Lindab, Carnegie, Transcom, Note, Acne Studios, Inet och Global Batterier. Creades bildades när investmentbolaget Öresund delades upp i två bolag vid årsskiftet 2011/2012.

VD
John Hedberg
Ordförande
Sven Hagströmer
Hemsida
www.creades.se
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
3 334 421 740 SEK
Creades A
8 199 253 aktier
Totalt
8 199 253 aktier
Introdatum
2012-02-22

Kommande händelser

2017-10-12
Delårsrapport
2018-01-30
Årsrapport

Tidigare händelser

2017-07-14
Delårsrapport
2017-04-20
Ordinarie utdelning Creades A
 • Utdelning/aktie: 14,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2017-04-20
 • Utdelningsdag: 2017-04-26
2017-04-19
Bolagsstämma
2017-04-18
Delårsrapport
2017-01-24
Årsrapport
2016-10-13
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
3 348 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 147 000 000
Materiella anläggningstillgångar 3 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 2 329 000 000
Summa anläggningstillgångar 2 479 000 000
Kassa och bank 759 000 000
Summa omsättningstillgångar 869 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 3 120 000 000
Minoritetsintressen 31 000 000
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 197 000 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2016-09-30
Sälj av aktie
 • Vem: Creades AB (publ)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,93 %
 • Röstandel: 9,93 %

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,55 -0,70 -3,08 -5,93 10,14
A Group Of Retail Assets Pref 0,00 -1,32 -2,60 4,17 -4,55
A Group of Retail Assets B 0,00 -4,03 -3,64 -3,25 -32,00
ABG Sundal Collier Holding 0,00 1,08 -1,93 3,14 10,91
ALM Equity -2,17 0,00 3,45 -5,76 14,89
Admiral Capital B 4,35 -1,18 -3,45 1,82 5,00
Akelius Residential Pref 0,00 0,00 -0,15 2,69 2,53
Aker 0,36 0,00 -2,08 -12,69 14,17
Aktia Bank Abp A 0,54 -0,54 -1,07 -0,11 4,05
Aktia Bank Abp R 0,00 0,33 0,75 -3,13 10,01
Aktiebolaget Högkullen Pref A 0,00 1,85 1,54 0,92 -1,79
Ägare Kapital % Röster %
Sven Hagströmer via bolag 64,60 48,80
H&Q Särskilda Pens... 2,10 3,00
Avanza Pension 1,90 2,70
Spiltan Fonder 1,70 2,50
Staffan Malmer 0,60 0,80
Jan Röring 0,50 0,80
Nordnet pensionsförsäk... 0,50 0,70
XACT Fonder ( SHB Fonder) 0,50 0,70
Jonas Engwall 0,40 0,60
Skandinaviska enskilda... 0,30 0,40
Datum för årsredovisning
2016-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
9,64
Balanslikviditet
1,74
Räntabilitet totalt kapital %
8,64
Kassalikviditet
1,40
Ändring eget kapital %
4,10
Soliditet %
94,16
Ändring totalt kapital %
5,29
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
56,84