Om bolaget (CAG)

Conagra Brands Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,95 %
 • Utv. idag USD
  +0,62 USD
 • Köp
  32,23
 • Sälj
  33,21
 • Senast
  32,34
 • Högst
  32,75
 • Lägst
  31,93
 • Antal
  3 473 829
 • Tid
  22:00:05

Conagra Brands

Conagra Brands är ett livsmedelsbolag. Bolaget är idag en helhetsleverantör av råvaror och livsmedel, inkluderat grönsaker, kryddor och spannmålsprodukter. Större delen av sortimentet vidaresäljs till restauranger, grossister samt kommersiella kunder runtom den nordamerikanska marknaden. Bolaget kom till under 1919 och har sitt huvudkontor i Chicago, Illinois.
VD
Sean Connolly
Ordförande
Richard Lenny
Hemsida
https://www.c...
Bransch
Konsument, stabil
Börsvärde
15 221 643 088 USD
Conagra Brands Inc
479 875 255 aktier
Totalt
479 875 255 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2022-04-07
Delårsrapport
2022-01-28
Ordinarie utdelning Conagra Brands Inc
 • Utdelning/aktie: 0,3125 USD
 • Handlas utan utdelning: 2022-01-28
 • Utdelningsdag: 2022-03-02
2022-01-06
Delårsrapport
2021-10-29
Ordinarie utdelning Conagra Brands Inc
 • Utdelning/aktie: 0,3125 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-10-29
 • Utdelningsdag: 2021-12-01
2021-10-07
Delårsrapport
2021-09-15
Bolagsstämma
2021-08-02
Ordinarie utdelning Conagra Brands Inc
 • Utdelning/aktie: 0,3125 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-08-02
 • Utdelningsdag: 2021-09-02
2021-07-13
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Konsument, stabil)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,63 -1,04 -4,24 -3,46 -10,64
17 Education & Technology Group Inc -0,56 -4,79 -10,95 23,45 -90,03
2U Inc -2,38 0,54 4,93 8,64 -69,59
AAK -0,54 -0,27 -9,12 -4,39 -14,42
AcadeMedia -1,17 -3,08 -16,50 -3,24 -42,90
Acme United Corp 1,56 -0,61 1,06 -1,52 -26,14
Adecoagro SA 5,33 -2,56 -9,50 16,87 0,19
Adtalem Global Education Inc -0,78 1,38 5,86 57,29 -12,61
Afya Ltd 0,00 -4,41 -15,57 -16,20 -47,87
AgroFresh Solutions Inc 3,41 9,64 -5,21 -9,45 -20,18
Agtira B 0,00 -0,39 2,80 22,38 185,56
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2022-04-07
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
19,22
Balanslikviditet
82,69
Räntabilitet totalt kapital %
4,88
Kassalikviditet
32,57
Ändring eget kapital %
6,34
Soliditet %
39,00
Ändring totalt kapital %
1,78
Kapitalomsättningshast.
50,51
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
15,54
Rörelsemarginal %
14,84
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
9,66
Andel utdelad vinst %
-