Om bolaget (FTI)

TechnipFMC PLC

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +3,09 %
 • Utv. idag USD
  +0,27 USD
 • Köp
  9,00
 • Sälj
  9,01
 • Senast
  9,01
 • Högst
  9,02
 • Lägst
  8,83
 • Antal
  1 156 206
 • Tid
  16:09:40

TechnipFMC

TechnipFMC är verksamma inom olje- och gassektorn. Bolaget är en aktör inom ingenjörstjänster och erbjuder huvudsakligen kompetens inom projektledning av större arbeten. Bolaget erbjuder en rad olika ingenjörstjänster som berör utvinning och exploatering, och utförs idag både på land och till sjöss. Exempel innefattar mallar, kontroller, rörarbete, samt bearbetning. Bolaget grundades 1958 och har huvudkontor i London.
VD
Douglas Pferdehirt
Ordförande
Douglas Pferdehirt
Hemsida
https://inves...
Bransch
Energi
Börsvärde
3 938 840 880 USD
TechnipFMC PLC
450 668 293 aktier
Totalt
450 668 293 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-05-20
Bolagsstämma
2021-04-27
Delårsrapport
2021-02-08
Årsrapport
2020-10-22
Delårsrapport
2020-07-29
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,74 -0,88 1,06 4,40 35,77
Abraxas Petroleum Corp 1,07 -13,15 28,51 -25,85 -50,00
Adams Resources & Energy Inc 0,00 -2,26 -0,07 -23,91 0,95
Advantage Energy Ltd 2,35 -0,91 25,00 66,67 173,58
Aemetis Inc -0,28 1,57 28,21 -28,15 1 625,15
Africa Energy Corp 0,00 -7,55 -2,00 -16,95 -2,00
Africa Energy Corp -1,73 -6,14 -5,66 -17,66 -0,54
Africa Oil -1,68 -4,88 -3,31 0,00 7,34
Africa Oil -0,92 -2,83 -2,36 0,69 6,88
Akastor -3,09 -4,18 16,18 -5,10 18,02
Aker 0,47 -6,22 -2,88 -5,32 70,66
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-02-08
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-61,65
Balanslikviditet
109,88
Räntabilitet totalt kapital %
-15,66
Kassalikviditet
97,71
Ändring eget kapital %
-45,76
Soliditet %
21,10
Ändring totalt kapital %
-16,27
Kapitalomsättningshast.
66,27
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
9,72
Rörelsemarginal %
-19,63
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-23,63
Andel utdelad vinst %
-