Om bolaget (BRIG)

Brighter

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,63 %
 • Utv. idag SEK
  +0,06 SEK
 • Köp
  9,51
 • Sälj
  9,60
 • Senast
  9,60
 • Högst
  9,68
 • Lägst
  9,36
 • Antal
  39 357
 • Tid
  09:55:58

Brighter

Brighter utvecklar produkter och tjänster inom mobil och datadriven hälsovård. Kärnverksamheten består idag av ekosystemet The Benefit Loop® samt tjänsten Actiste® och plattformen DruDe. The Benefit Loop, Actiste och DruDe har ännu inte lanserats på marknaden. The Benefit Loop: Ett molnbaserat ekosystem som sluter vårdkedjan och förser alla vårdens intressenter med pålitliga hälsodata. Genom uppkopplade hälsovårdlösningar och sensorer som kontinuerligt samlar in data kan användare av The Benefit Loop, på egna villkor, analysera och dela information med alla vårdens intressenter, exempelvis vårdpersonal, försäkringsbolag, anhöriga, läkemedelsbolag, forskning och samhälle. Actiste: En uppkopplad tjänst bestående av ett fysiskt hjälpmedel som förenklar insulinbehandlad diabetes genom att samla de viktigaste funktionerna i ett komplett verktyg samt integration i The Benefit Loop med appar för patient, vård, närstående med flera. Hjälpmedlet kan mäta blodsockervärde, dosera och injicera insulin samt lagra och dela med sig av informationen via en integrerad 3G-uppkoppling. DruDe: En plattform som gör det möjligt att logga, enhetligt, kontinuerligt och på ett korrelerat sätt mätningen av en biomarkör och den faktiska injicerade dosen av ett läkemedel i en enda enhet, och sedan överföra data kontinuerligt genom en mobilanslutning.

VD
Henrik Norström
Ordförande
Truls Sjöstedt
Hemsida
www.Brighter.se
Bransch
Hälsovård
Börsvärde
757 071 275 SEK
Brighter
79 357 576 aktier
Totalt
79 357 576 aktier
Introdatum
2012-02-03

Kommande händelser

2017-05-29
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: BRIG-TO3
 • Noteringsperiod: 2017-05-29 - 2020-04-22
2017-10-13
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: BRIG-TO4
 • Noteringsperiod: 2017-10-13 - 2020-09-04

Tidigare händelser

2019-05-22
Delårsrapport
2019-05-10
Ordinarie utdelning Brighter
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: -
2019-05-09
Bolagsstämma
2019-02-27
Årsrapport
2018-11-15
Årsrapport
2018-11-15
Delårsrapport
2018-08-24
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
111 354 000
Immateriella anläggningstillgångar 76 794 000
Materiella anläggningstillgångar 4 738 000
Finansiella anläggningstillgångar 3 429 000
Summa anläggningstillgångar 84 961 000
Kassa och bank 10 017 000
Summa omsättningstillgångar 26 393 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 87 389 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 23 965 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Hälsovård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,18 -0,91 -6,79 -0,14 -0,79
2cureX -2,40 -5,23 -4,12 1,88 97,82
A1M Pharma -1,79 -3,95 -1,79 -8,90 -73,68
ADDvise Group A 0,00 -5,00 -22,05 -23,29 -29,30
ADDvise Group B 3,95 9,72 -2,47 19,70 -42,96
ALK-Abelló B 0,53 4,74 38,89 47,77 49,80
Acarix -1,57 -6,38 8,91 10,00 -47,24
Active Biotech -0,80 0,81 -3,56 -16,93 17,77
AddLife B 2,63 5,81 7,06 32,52 40,00
AdderaCare 0,00 1,08 3,60 35,51 -1,32
Aino Health -5,68 -14,29 -27,76 89,47 -32,50
Ägare Kapital % Röster %
Avanza Pension 13,50 13,50
Truls Sjöstedt 8,90 8,90
Michael Göran,Erik Fra... 7,10 7,10
Jonas Metzger 1,60 1,60
Minh Nguyen 1,40 1,40
Robert Mellin 1,30 1,30
Nordnet Pensionsförsäk... 1,20 1,20
Swedbank Försäkring 1,20 1,20
Henrik Norström 0,90 0,90
Livförsäkringsbolaget... 0,90 0,90
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-54,64
Balanslikviditet
0,91
Räntabilitet totalt kapital %
-37,65
Kassalikviditet
0,80
Ändring eget kapital %
22,35
Soliditet %
62,67
Ändring totalt kapital %
53,22
Kapitalomsättningshast.
0,18
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
3,69
Rörelsemarginal %
-186,42
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-203,58
Andel utdelad vinst %
-