Om bolaget (AIV)

Apartment Investment and Management Co

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,62 %
 • Utv. idag USD
  -0,03 USD
 • Köp
  4,76
 • Sälj
  4,83
 • Senast
  4,78
 • Högst
  4,84
 • Lägst
  4,68
 • Antal
  8 029 752
 • Tid
  22:00:17

Apartment Investment & Management

Apartment Investment & Management, även förkortat Aimco, är ett fastighetsbolag. Fastighetsbeståndet består huvudsakligen av bostadsfastigheter och en stor del av fastigheterna förvärvas för att senare renoveras och vidareutvecklas. Störst närvaro återfinns inom den nordamerikanska marknaden, där privata aktörer är den största kundgruppen. Bolaget grundades 1975 och har sitt huvudkontor i Denver, Colorado.
VD
Terry Considine
Ordförande
Terry Considine
Hemsida
https://inves...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
748 500 737 USD
Apartment Investment and Management Co
155 613 459 aktier
Totalt
155 613 459 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-11-03
Bonusutdelning Apartment Investment and Management Co
 • Utdelning/aktie: 0,82 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-11-03
 • Utdelningsdag: 2020-11-30
2020-08-13
Ordinarie utdelning Apartment Investment and Management Co
 • Utdelning/aktie: 0,41 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-08-13
 • Utdelningsdag: 2020-08-28
2020-05-14
Ordinarie utdelning Apartment Investment and Management Co
 • Utdelning/aktie: 0,41 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-14
 • Utdelningsdag: 2020-05-29
2020-04-28
Bolagsstämma
2020-02-13
Ordinarie utdelning Apartment Investment and Management Co
 • Utdelning/aktie: 0,41 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-02-13
 • Utdelningsdag: 2020-02-28
2020-01-30
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,56 0,88 5,73 11,27 8,95
AG Mortgage Investment Trust Inc 8,20 13,01 3,45 24,53 -79,09
AGNC Investment Corp -0,70 -0,12 1,77 10,29 -
AGNC Investment Corp -0,08 -0,04 -0,85 9,57 -
AGNC Investment Corp -0,97 -0,28 0,24 9,34 -
AGNC Investment Corp -0,44 1,47 -0,08 9,54 -
Acadia Realty Trust 2,12 0,65 10,62 50,19 -40,75
Acrinova 0,51 2,08 1,03 10,73 -12,50
Adapteo -3,16 -6,12 -2,65 10,05 -21,45
Aedifica SA 0,30 2,80 2,40 13,66 -18,72
Agat Ejendomme 0,00 0,55 -2,66 -10,29 -56,01
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
2,29
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
24,39
Soliditet %
30,12
Ändring totalt kapital %
7,69
Kapitalomsättningshast.
12,62
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
18,12
Andel utdelad vinst %
205,00