Om bolaget (SPC)

SPC Nickel Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -5,56 %
 • Utv. idag CAD
  -0,005 CAD
 • Köp
  0,085
 • Sälj
  0,095
 • Senast
  0,085
 • Högst
  0,095
 • Lägst
  0,085
 • Antal
  41 709
 • Tid
  22:00:24

SPC Nickel

SPC Nickel är verksamma inom metallindustrin. Bolaget är specialiserade inom prospektering av metaller. Råvarorna består huvudsakligen av nickel, koppar och platina. Företaget äger och förvaltar över flertalet fastigheter för utvinning av metaller. Verksamheten drivs runtom den globala marknaden med störst närvaro inom Nordamerika. Bolaget grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Sudbury, Kanada.
VD
Grant Mourre
Ordförande
Scott McLean
Hemsida
https://spcni...
Bransch
-
Börsvärde
11 242 111 CAD
SPC Nickel Corp
124 912 349 aktier
Totalt
124 912 349 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2022-02-22
Bolagsstämma
2021-07-30
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-