Om bolaget (GWRE)

Guidewire Software Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,19 %
 • Utv. idag USD
  -0,24 USD
 • Köp
  121,50
 • Sälj
  135,00
 • Senast
  125,06
 • Högst
  126,85
 • Lägst
  124,22
 • Antal
  279 140
 • Tid
  22:00:10

Guidewire Software

Guidewire Software är ett IT-företag som utvecklar och publicerar företagsprogramvara för fastighets- och skadeförsäkringsbranschen. Bolagets programvara stöder arbetsflödet, samarbetet med externa samarbetspartners och regelbaserat beslutsfattande som karakteriserar moderna försäkrings- och ansvarsoperationer. Guidewire Software är etablerat i USA. Bolaget grundades 2001 och har sitt huvudkontor i Foster City, Kalifornien.
VD
Marcus Ryu
Ordförande
Peter Gassner
Hemsida
http://ir.gui...
Bransch
Teknik
Börsvärde
10 494 398 628 USD
Guidewire Software Inc
83 754 179 aktier
Totalt
83 754 179 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-12-15
Bolagsstämma
2020-12-08
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,89 0,27 3,43 7,82 9,37
01 Communique Laboratory Inc 0,00 -10,26 -9,09 -6,67 233,33
1911 Gold Corp -2,00 -2,00 3,16 -28,99 53,13
21Vianet Group Inc 0,30 6,50 38,43 73,11 283,56
24SevenOffice 5,12 -10,21 -12,04 13,42 65,77
3D Systems Corp -11,72 20,05 165,10 324,32 137,28
48North Cannabis Corp 0,00 40,63 50,00 45,16 -36,62
8x8 Inc 0,08 4,13 18,61 122,37 82,99
9F Inc 3,05 3,85 7,14 50,17 -85,79
A10 Networks Inc 7,63 -2,37 19,04 33,33 37,80
AAC Clyde Space 0,00 1,35 21,52 32,92 -13,78
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2020-12-08
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-1,86
Balanslikviditet
726,79
Räntabilitet totalt kapital %
-1,43
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
4,69
Soliditet %
70,97
Ändring totalt kapital %
6,36
Kapitalomsättningshast.
32,28
Bruttomarginal %
53,90
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-4,09
Kundfordringar oms. hast.
10,37
Nettomarginal %
-4,44
Andel utdelad vinst %
-