Om bolaget (MOMENT)

Moment Group

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,06 %
 • Utv. idag SEK
  -0,05 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  4,65
 • Högst
  4,80
 • Lägst
  4,60
 • Antal
  7 967
 • Tid
  17:29:52

Moment Group

Moment Group är verksamma inom upplevelseindustrin. Verksamheterna bedrivs via tre affärsområden: Event, Live Entertainment och Venues. Bolaget erbjuder helhetslösningar för event, digitala lösningar, samt övriga mat- och showupplevelser. Störst verksamhet innehas inom den nordiska marknaden och kunder återfinns både inom företagsmarknaden och bland privatgäster.
VD
Josefin Dalum (tf)
Ordförande
Jan Friedman
Hemsida
http://www.mo...
Bransch
Konsument, cyklisk
Börsvärde
126 906 622 SEK
Moment Group
27 001 409 aktier
Totalt
27 001 409 aktier
Introdatum
2000-06-28

Kommande händelser

2019-10-25
Delårsrapport
2020-02-07
Årsrapport
2020-04-23
Delårsrapport
2020-05-05
Bolagsstämma

Tidigare händelser

2019-07-26
Delårsrapport
2019-05-13
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: MOMENT-BTA
 • Noteringsperiod: 2019-05-13 - 2019-06-03
2019-05-08
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 4:5
 • Betalt/aktie: 4,50
 • Handlas utan rätt: 2019-05-08
 • Tidsperiod: 2019-05-13 - 2019-05-27
 • Likviddag: -
2019-05-13
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: MOMENT-TR
 • Noteringsperiod: 2019-05-13 - 2019-05-23
2019-05-08
Ordinarie utdelning Moment Group
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-08
 • Utdelningsdag: -
2019-05-07
Bolagsstämma
2019-04-18
Delårsrapport
2019-02-08
Årsrapport
2018-10-26
Delårsrapport
2018-10-18
Nyintroduktion
 • Värdepapper: MOMENT
 • Aktielista : Small Cap Stockholm
 • Marknad: Stockholmsbörsen
 • Introduktionspris: -
2018-10-18
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: MOMENT
 • Noteringsperiod: 2018-10-18 - -
2018-10-18
Listbyte
 • Värdepapper: Moment Group
 • Avnoteras från: SSE First North Premier
 • Avnoteras: 2018-10-17
 • Noteras på: Small Cap Stockholm
 • Noteras: 2018-10-18
2006-01-02
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: MOMENT
 • Noteringsperiod: 2006-01-02 - 2018-10-17
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-06-28
 • Vem: Stefan Gerhardsson
 • Antal: 53 324
 • Aktiekapital: 3,35 %
 • Röstandel: 3,35 %

Andra bolag i samma bransch (Konsument, cyklisk)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,43 3,72 0,96 2,48 6,64
1-800-Flowers.Com Inc 3,02 -1,78 -3,89 -23,23 30,60
500.Com Ltd -0,27 3,04 23,97 7,09 25,22
 • Köp
  Det går inte att köpa det här värdepappret.
 • Sälj
A and W Revenue Royalties Income Fund -0,88 -0,34 -0,23 -12,02 14,58
A. H. Belo Corp 2,81 -1,35 4,87 -1,08 -17,75
AaB 0,00 -2,25 -9,38 2,35 -21,62
Abercrombie & Fitch Co 4,24 5,98 -11,25 -12,27 -15,39
Accor SA 1,95 2,55 -3,54 0,03 -7,43
Acorn International Inc -2,39 2,74 -9,68 -11,42 -10,36
Actic Group -0,90 -4,33 11,34 -7,92 -46,36
Acushnet Holdings Corp 0,91 2,38 -4,47 0,41 9,15
Ägare Kapital % Röster %
Wallblomgruppen 24,30 24,30
Engströms Trä i Brynje 15,90 15,90
Jan Löngårdh 3,80 3,80
Gerhardsson, Stefan 3,40 3,40
Avanza Pension 3,00 3,00
Datum för årsredovisning
2019-02-08
Räntetäckningsgrad
-2,81
Räntabilitet eget kapital %
-30,00
Balanslikviditet
0,88
Räntabilitet totalt kapital %
-8,00
Kassalikviditet
0,86
Ändring eget kapital %
-22,00
Soliditet %
19,00
Ändring totalt kapital %
0,11
Kapitalomsättningshast.
1,88
Bruttomarginal %
51,00
Varulagrets oms. hast.
0,01
Rörelsemarginal %
-3,00
Kundfordringar oms. hast.
0,08
Nettomarginal %
-4,00
Andel utdelad vinst %
0,00