Om bolaget (MOMENT)

Moment Group

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,39 %
 • Utv. idag SEK
  -0,02 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  5,16
 • Högst
  5,40
 • Lägst
  5,10
 • Antal
  23 509
 • Tid
  17:29:54

Moment Group

Moment Group är verksamma inom upplevelseindustrin. Verksamheterna bedrivs via ett flertal affärsområden fokuserade på lösningar inom event och kommunikation. Bolaget erbjuder helhetslösningar för event, digitala lösningar, samt övriga mat- och showupplevelser. Störst verksamhet innehas inom den nordiska marknaden och kunderna återfinns både bland företagskunder samt privata aktörer.
VD
Josefin Dalum (tf)
Ordförande
Jan Friedman
Hemsida
http://www.mo...
Bransch
Kommunikation
Börsvärde
139 867 298 SEK
Moment Group
27 001 409 aktier
Totalt
27 001 409 aktier
Introdatum
2000-06-28

Kommande händelser

2020-02-07
Årsrapport
2020-04-23
Delårsrapport
2020-05-05
Bolagsstämma

Tidigare händelser

2019-10-25
Delårsrapport
2019-07-26
Delårsrapport
2019-05-13
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: MOMENT-BTA
 • Noteringsperiod: 2019-05-13 - 2019-06-03
2019-05-08
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 4:5
 • Betalt/aktie: 4,50
 • Handlas utan rätt: 2019-05-08
 • Tidsperiod: 2019-05-13 - 2019-05-27
 • Likviddag: -
2019-05-13
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: MOMENT-TR
 • Noteringsperiod: 2019-05-13 - 2019-05-23
2019-05-08
Ordinarie utdelning Moment Group
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-08
 • Utdelningsdag: -
2019-05-07
Bolagsstämma
2019-04-18
Delårsrapport
2019-02-08
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-06-28
 • Vem: Stefan Gerhardsson
 • Antal: 53 324
 • Aktiekapital: 3,35 %
 • Röstandel: 3,35 %

Andra bolag i samma bransch (Kommunikation)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,11 -0,38 -2,22 7,60 19,97
1&1 Drillisch AG -0,70 -5,11 -2,72 -19,79 -46,63
58.Com Inc -0,59 -2,23 9,38 10,79 0,80
5th Planet Games 1,83 -5,34 -8,88 -45,53 -68,29
A. H. Belo Corp 2,09 1,03 -18,38 -15,80 -34,01
A3 Allmänna IT- och Telekom. 0,00 -1,26 1,62 7,93 16,36
Activision Blizzard Inc 2,06 0,27 -2,45 0,73 14,21
Adevinta 0,51 3,65 -0,40 -7,01 -
Adventure Box Technology 1,33 - - - -
Alaska Communications Systems Group Inc -1,74 -5,06 -0,59 -1,17 12,67
Alma Media Oyj 0,76 0,76 3,66 25,63 23,29
Ägare Kapital % Röster %
Wallblomgruppen 24,30 24,30
Engströms Trä i Brynje 15,90 15,90
Jan Löngårdh 3,80 3,80
Gerhardsson, Stefan 3,40 3,40
Avanza Pension 3,00 3,00
Thomas Petersson 2,80 2,80
Thomas Wernhoff 2,80 2,80
Krister Classon 2,10 2,10
TF Group Scandinavia AB 2,10 2,10
Jan Andersson 1,90 1,90
Datum för årsredovisning
2019-02-08
Räntetäckningsgrad
-2,81
Räntabilitet eget kapital %
-30,00
Balanslikviditet
0,88
Räntabilitet totalt kapital %
-8,00
Kassalikviditet
0,86
Ändring eget kapital %
-22,00
Soliditet %
19,00
Ändring totalt kapital %
0,11
Kapitalomsättningshast.
1,88
Bruttomarginal %
51,00
Varulagrets oms. hast.
0,01
Rörelsemarginal %
-3,00
Kundfordringar oms. hast.
0,08
Nettomarginal %
-4,00
Andel utdelad vinst %
0,00