Om bolaget (OAS)

Oasis Petroleum Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,87 %
 • Utv. idag USD
  +1,07 USD
 • Köp
  124,00
 • Sälj
  126,11
 • Senast
  124,40
 • Högst
  126,69
 • Lägst
  123,95
 • Antal
  250 428
 • Tid
  22:00:03

Oasis Petroleum

Oasis Petroleum är ett oberoende olje- och gasprospekterings- och produktionsföretag. Oasis förvärvar, utforskar, producerar och levererar petroleumprodukter. Bolaget förser raffinaderier och andra intressenter med petroleumprodukter i den mån de har tillgång till pipelines för transport. Bolaget grundades 2007 och har sitt huvudkontor i Houston, Texas.
VD
Daniel Brown
Ordförande
Douglas Brooks
Hemsida
https://www.o...
Bransch
Energi
Börsvärde
2 435 723 347 USD
Oasis Petroleum Inc
19 749 642 aktier
Totalt
19 749 642 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-11-12
Ordinarie utdelning Oasis Petroleum Inc
 • Utdelning/aktie: 0,50 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-11-12
 • Utdelningsdag: 2021-11-29
2021-11-03
Delårsrapport
2021-08-13
Ordinarie utdelning Oasis Petroleum Inc
 • Utdelning/aktie: 0,375 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-08-13
 • Utdelningsdag: 2021-08-27
2021-08-03
Delårsrapport
2021-07-08
Bonusutdelning Oasis Petroleum Inc
 • Utdelning/aktie: 4,00 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-07-08
 • Utdelningsdag: 2021-07-21
2021-05-14
Ordinarie utdelning Oasis Petroleum Inc
 • Utdelning/aktie: 0,375 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-14
 • Utdelningsdag: 2021-05-31
2021-05-07
Delårsrapport
2021-03-05
Ordinarie utdelning Oasis Petroleum Inc
 • Utdelning/aktie: 0,375 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-05
 • Utdelningsdag: 2021-03-22
2021-03-08
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,48 2,42 0,61 -0,05 21,84
Adams Resources & Energy Inc 2,69 3,84 -6,86 -7,79 1,42
Advantage Energy Ltd -0,45 -1,19 -15,14 11,54 268,51
Aemetis Inc 7,87 -3,80 -26,84 38,04 532,31
Africa Energy Corp 0,00 -2,04 -20,00 -23,81 -34,25
Africa Energy Corp 4,19 0,45 -7,96 -14,50 -27,74
Africa Oil 2,62 7,69 -7,55 20,25 63,33
Africa Oil 0,35 4,04 -2,35 31,87 87,36
Akastor -1,67 -5,18 -7,33 -6,18 -26,56
Aker 0,06 2,48 -2,87 32,39 63,95
Aker BP 0,48 8,43 -9,52 35,43 50,07
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-11-03
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
113,26
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
109,00
Ändring eget kapital %
-211,66
Soliditet %
30,15
Ändring totalt kapital %
19,66
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-