Om bolaget (EXALT)

Exalt

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,00 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,000 SEK
 • Köp
  0,610
 • Sälj
  0,660
 • Senast
  0,660
 • Högst
  0,660
 • Lägst
  0,660
 • Antal
  100
 • Tid
  09:20:01

Exalt

Exalt är en helhetsleverantör av datakommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Exalt är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Bolaget har tre verksamhetsområden: Strukturerade fastighetsnät, Nätverksteknik och säkerhet samt Transmissionsteknik. Därmed har företaget ett komplett erbjudande av hela värdekedjan inom ramen för datakommunikation.

VD
Mikael Hjälm
Ordförande
Karin Steen
Hemsida
www.exalt.se
Bransch
-
Börsvärde
30 391 293 SEK
Exalt
46 047 414 aktier
Totalt
46 047 414 aktier
Introdatum
2005-12-30

Kommande händelser

2018-11-20
Delårsrapport
2019-02-19
Årsrapport

Tidigare händelser

2018-10-03
Extra bolagsstämma
2018-08-27
Delårsrapport
2018-06-19
Ordinarie utdelning Exalt
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-19
 • Utdelningsdag: -
2018-06-18
Bolagsstämma
2018-05-17
Delårsrapport
2018-02-19
Årsrapport
2017-12-20
Namnändringar
 • Tidigare namn: Xtranet Gr. i Sthlm
 • Nytt namn: Exalt
2017-12-12
Extra bolagsstämma
2017-11-28
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
62 394 000
Immateriella anläggningstillgångar 27 633 000
Materiella anläggningstillgångar 2 961 000
Finansiella anläggningstillgångar 9 334 000
Summa anläggningstillgångar 39 928 000
Kassa och bank 4 509 000
Summa omsättningstillgångar 22 466 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 16 799 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 22 742 000
Kortfristiga skulder 22 853 000
Årets resultat -17 958 000
Total fakturering 47 345 000
Rörelseresultat -21 724 000
Summa finansnetto -273 000
Resultat efter finansiella poster -21 997 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,91 %
 • Röstandel: 3,91 %
2018-06-30
 • Vem: Dan Örjan Berglund
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 11,06 %
 • Röstandel: 11,06 %
2018-06-30
 • Vem: Bo Baltius
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,80 %
 • Röstandel: 2,80 %
2018-06-30
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,92 %
 • Röstandel: 8,92 %
2018-06-30
 • Vem: Johan Stenman
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 15,80 %
 • Röstandel: 15,80 %
2017-12-31
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,73 %
 • Röstandel: 5,73 %
2017-12-31
 • Vem: Bo Baltius
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,67 %
 • Röstandel: 2,67 %
2017-12-31
 • Vem: Dan Örjan Berglund
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 11,06 %
 • Röstandel: 11,06 %
2017-12-31
 • Vem: Johan Stenman
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 16,34 %
 • Röstandel: 16,34 %
2017-12-31
 • Vem: Jan Söderberg
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,43 %
 • Röstandel: 2,43 %
Ägare Kapital % Röster %
Johan Stenman 15,80 15,80
Dan Örjan Berglund 11,06 11,06
Nordnet Pensionsförsäk... 8,92 8,92
Avanza Pension 3,91 3,91
Bo Baltius 2,80 2,80
Jan Söderberg 2,56 2,56
Hans Fäldt 2,02 2,02
Mikael Hjälm 2,02 2,02
Lars Bergkvist 1,92 1,92
Mikael Hannegård 1,89 1,89
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-35,49
Räntabilitet eget kapital %
-104,41
Balanslikviditet
0,74
Räntabilitet totalt kapital %
-34,72
Kassalikviditet
0,74
Ändring eget kapital %
-5,21
Soliditet %
33,46
Ändring totalt kapital %
-23,73
Kapitalomsättningshast.
0,80
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-43,47
Kundfordringar oms. hast.
6,11
Nettomarginal %
-38,89
Andel utdelad vinst %
-