Om bolaget (EXALT)

Exalt

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,000 SEK
 • Köp
  0,580
 • Sälj
  0,600
 • Senast
  0,650
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  09:41:32

Exalt

Exalt är en helhetsleverantör av datakommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Exalt är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Bolaget har tre verksamhetsområden: Strukturerade fastighetsnät, Nätverksteknik och säkerhet samt Transmissionsteknik. Därmed har företaget ett komplett erbjudande av hela värdekedjan inom ramen för datakommunikation.

VD
Mikael Hjälm
Ordförande
Karin Sten
Hemsida
www.exalt.se
Bransch
-
Börsvärde
35 130 819 SEK
Exalt
54 047 414 aktier
Totalt
54 047 414 aktier
Introdatum
2005-12-30

Kommande händelser

2019-05-23
Delårsrapport
2019-05-23
Bolagsstämma
2019-05-24
Ordinarie utdelning Exalt
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-24
 • Utdelningsdag: -
2019-08-27
Delårsrapport
2019-11-27
Delårsrapport
2020-02-28
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-02-19
Årsrapport
2018-11-20
Delårsrapport
2018-10-03
Extra bolagsstämma
2018-08-27
Delårsrapport
2018-06-19
Ordinarie utdelning Exalt
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-19
 • Utdelningsdag: -
2018-06-18
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
47 590 000
Immateriella anläggningstillgångar 22 630 000
Materiella anläggningstillgångar 107 000
Finansiella anläggningstillgångar 11 883 000
Summa anläggningstillgångar 34 620 000
Kassa och bank 3 712 000
Summa omsättningstillgångar 12 970 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 15 924 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 1 447 000
Långfristiga skulder 12 703 000
Kortfristiga skulder 17 516 000
Årets resultat -17 083 000
Total fakturering 43 922 000
Rörelseresultat -19 095 000
Summa finansnetto -538 000
Resultat efter finansiella poster -19 633 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,91 %
 • Röstandel: 3,91 %
2018-06-30
 • Vem: Bo Baltius
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,80 %
 • Röstandel: 2,80 %
2018-06-30
 • Vem: Dan Örjan Berglund
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 11,06 %
 • Röstandel: 11,06 %
2018-06-30
 • Vem: Johan Stenman
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 15,80 %
 • Röstandel: 15,80 %
2018-06-30
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,92 %
 • Röstandel: 8,92 %
Ägare Kapital % Röster %
Johan Stenman 15,80 15,80
Dan Örjan Berglund 11,06 11,06
Nordnet Pensionsförsäk... 8,92 8,92
Avanza Pension 3,91 3,91
Bo Baltius 2,80 2,80
Jan Söderberg 2,56 2,56
Hans Fäldt 2,02 2,02
Mikael Hjälm 2,02 2,02
Lars Bergkvist 1,92 1,92
Mikael Hannegård 1,89 1,89
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-5,30
Balanslikviditet
1,20
Räntabilitet totalt kapital %
0,86
Kassalikviditet
1,20
Ändring eget kapital %
43,15
Soliditet %
51,07
Ändring totalt kapital %
-6,20
Kapitalomsättningshast.
0,84
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
1,91
Kundfordringar oms. hast.
5,72
Nettomarginal %
-2,64
Andel utdelad vinst %
-