Om bolaget (SCANFL)

Scanfil Oyj

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,99 %
 • Utv. idag EUR
  +0,04 EUR
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  4,10
 • Högst
  4,10
 • Lägst
  4,10
 • Antal
  402
 • Tid
  17:29:35

Scanfil

Scanfil är en finsk systemleverantör. Idag levererar bolaget lösningar som sträcker sig från produktdesign, materialhantering och diverse logistiklösningar. Tjänsterna levereras huvudsakligen som mobil- och telenät utrustning, automationssystem, moduler, samt självbetjäningsautomater. Bolaget grundades ursprungligen 1976 och har sitt huvudkontor i Sievi.
VD
Petteri Jokitalo
Ordförande
Harri Takanen
Hemsida
http://www.sc...
Bransch
Teknik
Börsvärde
262 560 171 EUR
Scanfil Oyj
64 669 993 aktier
Totalt
64 669 993 aktier
Introdatum
2012-01-02

Kommande händelser

2019-08-09
Delårsrapport
2019-10-25
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-25
Ordinarie utdelning Scanfil Oyj
 • Utdelning/aktie: 0,13 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-25
 • Utdelningsdag: 2019-05-06
2019-04-25
Delårsrapport
2019-04-24
Bolagsstämma
2019-02-15
Årsrapport
2018-10-26
Delårsrapport
2018-08-09
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,14 -0,02 2,58 -1,03 5,01
24SevenOffice -1,25 -4,82 -1,25 19,70 146,88
5th Planet Games 3,69 8,43 -2,17 0,00 -64,84
Absolicon 0,92 13,79 33,06 114,29 1,85
Acconeer 1,87 -1,71 1,66 -4,50 -7,14
Acosense -4,17 2,22 -16,36 -44,35 -69,20
Addnode Group B -0,36 -9,09 -10,83 0,36 51,19
Adevinta ser. A 0,42 0,63 -1,23 12,09 -
Adevinta ser. B -0,10 1,05 0,95 15,45 -
Admicom Oyj 0,00 3,45 14,29 30,79 215,79
Advenica AB 5,50 19,23 24,00 20,30 -56,67
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-04-25
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
0,23
Balanslikviditet
1,68
Räntabilitet totalt kapital %
0,10
Kassalikviditet
0,93
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
0,46
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
1,69
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
0,19
Rörelsemarginal %
0,06
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
0,06
Andel utdelad vinst %
-