Om bolaget (MSAB B)

Micro Systemation B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,98 %
 • Utv. idag SEK
  -0,40 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  40,30
 • Högst
  41,70
 • Lägst
  40,20
 • Antal
  17 861
 • Tid
  17:29:58

Micro Systemation

Micro Systemation, förkortat MSAB, utvecklar, producerar och säljer utrusting till brottsutredande myndigheter över hela världen. Systemen som bolaget utvecklar säkrar bevis i beslagtagna mobiltelefoner, handdatorer & GPS:er. Systemen säkrar innehållet på ett effektivt och rättssäkert sätt. Bolaget säljer produkterna både direkt och via partners – försäljning av produkterna sker på global nivå. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.
VD
Joel Bollö
Ordförande
Henrik Tjernberg
Hemsida
https://www.m...
Bransch
Teknik
Börsvärde
780 300 400 SEK
Micro Systemation B
17 550 000 aktier
Totalt
17 550 000 aktier
Introdatum
1999-12-01

Kommande händelser

2019-07-19
Delårsrapport
2019-10-23
Delårsrapport
2020-01-29
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-05-16
Ordinarie utdelning Micro Systemation B
 • Utdelning/aktie: 2,2 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-16
 • Utdelningsdag: 2019-05-22
2019-05-15
Bolagsstämma
2019-04-24
Delårsrapport
2019-02-01
Årsrapport
2018-10-26
Delårsrapport
2018-07-20
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-05-28
 • Vem: Handelsbanken Fonder AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,99 %
 • Röstandel: 3,39 %
2018-09-05
 • Vem: Edastra
 • Antal: 353 308
 • Aktiekapital: 6,67 %
 • Röstandel: 8,86 %

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,29 -2,22 -1,99 -5,59 0,45
24SevenOffice -2,91 -8,54 1,35 12,78 138,85
5th Planet Games -5,29 -3,15 -3,37 -5,29 -66,67
Absolicon 0,00 8,97 30,27 117,95 3,66
Acconeer 0,75 -1,46 8,72 -3,81 -7,76
Acosense -14,49 -12,64 -26,25 -45,37 -73,36
Addnode Group B -0,36 -7,72 -11,58 -0,72 45,97
Adevinta ser. A -2,86 -5,26 -4,97 5,63 -
Adevinta ser. B -2,99 -5,41 -4,71 8,58 -
Admicom Oyj -0,63 -2,46 13,37 30,14 206,45
Advenica AB -13,38 4,50 18,26 18,62 -52,86
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-04-24
Räntetäckningsgrad
5,70
Räntabilitet eget kapital %
0,22
Balanslikviditet
1,60
Räntabilitet totalt kapital %
0,12
Kassalikviditet
1,55
Ändring eget kapital %
-0,11
Soliditet %
0,49
Ändring totalt kapital %
0,08
Kapitalomsättningshast.
1,40
Bruttomarginal %
0,65
Varulagrets oms. hast.
0,02
Rörelsemarginal %
0,08
Kundfordringar oms. hast.
0,18
Nettomarginal %
0,08
Andel utdelad vinst %
-