Om bolaget (DK)

Delek US Holdings Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -5,16 %
 • Utv. idag USD
  -1,16 USD
 • Köp
  19,80
 • Sälj
  23,00
 • Senast
  21,32
 • Högst
  22,66
 • Lägst
  21,03
 • Antal
  964 442
 • Tid
  22:00:09

Delek US Holdings

Delek US Holdings är ett som holdingbolag som verkar downstream i oljebranschen. Med downstream avses oljeverksamhet som verkar inom raffinering och distribution av oljan i form av drivmedel, eldningsolja eller som råvara till den petrokemiska industrin. Bolaget, genom sina dotterbolag, fokuserar på petroleumraffinering, logistik och detaljhandel i anslutning till servicestationer. Delek US Holdings har sin kundkrets i sydöstra USA och västra Texas. Bolaget grundades 2001 och har sitt huvudkontor i Brentwood, Tennessee.
VD
Ezra Yemin
Ordförande
Ezra Yemin
Hemsida
https://www.d...
Bransch
Energi
Börsvärde
1 660 714 428 USD
Delek US Holdings Inc
73 875 197 aktier
Totalt
73 875 197 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-05-06
Bolagsstämma
2021-02-23
Årsrapport
2020-11-04
Delårsrapport
2020-08-18
Ordinarie utdelning Delek US Holdings Inc
 • Utdelning/aktie: 0,31 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-08-18
 • Utdelningsdag: 2020-09-03
2020-08-04
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,59 -0,25 1,03 4,26 36,27
Abraxas Petroleum Corp -9,68 -12,77 29,63 -26,12 -51,27
Adams Resources & Energy Inc -1,02 -4,15 -2,23 -5,75 0,74
Advantage Energy Ltd -4,70 -5,75 17,03 75,31 159,76
Aemetis Inc 2,97 2,83 18,49 -23,02 1 655,21
Africa Energy Corp -2,00 -5,77 -5,77 -20,97 -2,00
Africa Energy Corp -0,29 -3,16 -5,40 -13,76 3,49
Africa Oil -1,64 -0,83 -2,44 3,45 11,11
Africa Oil -1,85 -1,38 -2,55 1,05 8,53
Akastor -1,45 -1,61 14,02 -3,48 22,02
Aker -1,19 -1,62 6,22 -2,49 97,98
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-02-23
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-51,59
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-12,44
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
18,34
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
119,04
Bruttomarginal %
-0,02
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-7,95
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-10,45
Andel utdelad vinst %
-11,26