Om bolaget (DK)

Delek US Holdings Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,86 %
 • Utv. idag USD
  -0,68 USD
 • Köp
  34,69
 • Sälj
  37,00
 • Senast
  35,86
 • Högst
  37,37
 • Lägst
  35,48
 • Antal
  1 093 499
 • Tid
  22:00:59

Delek US Holdings

Delek US Holdings är ett som holdingbolag som verkar downstream i oljebranschen. Med downstream avses oljeverksamhet som verkar inom raffinering och distribution av oljan i form av drivmedel, eldningsolja eller som råvara till den petrokemiska industrin. Bolaget, genom sina dotterbolag, fokuserar på petroleumraffinering, logistik och detaljhandel i anslutning till servicestationer. Delek US Holdings har sin kundkrets i sydöstra USA och västra Texas. Bolaget grundades 2001 och har sitt huvudkontor i Brentwood, Tennessee.
VD
Ezra Yemin
Ordförande
Ezra Yemin
Hemsida
http://www.de...
Bransch
Energi
Börsvärde
2 752 748 500 USD
Delek US Holdings Inc
75 335 208 aktier
Totalt
75 335 208 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-08-16
Ordinarie utdelning Delek US Holdings Inc
 • Utdelning/aktie: 0,29 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-08-16
 • Utdelningsdag: 2019-09-03
2019-08-05
Delårsrapport
2019-05-17
Ordinarie utdelning Delek US Holdings Inc
 • Utdelning/aktie: 0,28 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-17
 • Utdelningsdag: 2019-06-03
2019-03-04
Ordinarie utdelning Delek US Holdings Inc
 • Utdelning/aktie: 0,27 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-04
 • Utdelningsdag: 2019-03-19
2018-11-19
Ordinarie utdelning Delek US Holdings Inc
 • Utdelning/aktie: 0,26 USD
 • Handlas utan utdelning: 2018-11-19
 • Utdelningsdag: 2018-12-04
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,00 3,39 9,61 4,77 1,87
ADS Crude Carriers 0,00 4,52 10,05 2,97 6,67
AKITA Drilling Ltd 0,00 -5,17 -1,79 -39,56 -68,69
Advantage Oil & Gas Ltd 7,85 11,96 28,75 26,38 -38,14
Africa Energy Corp 1,92 6,00 35,90 26,19 20,45
Africa Energy Corp 0,41 3,16 34,11 30,36 18,67
Africa Oil 2,42 8,55 13,39 2,42 -5,22
Africa Oil 1,62 5,39 12,22 2,83 0,17
Akastor 0,00 -1,03 16,50 1,05 -30,74
Aker BP 0,00 0,16 11,95 10,96 -17,87
Aker Solutions 0,00 4,57 14,16 -14,21 -48,32
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-