Om bolaget (DK)

Delek US Holdings Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,83 %
 • Utv. idag USD
  +0,24 USD
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  29,20
 • Högst
  29,66
 • Lägst
  28,60
 • Antal
  1 150 500
 • Tid
  22:00:03

Delek US Holdings

Delek US Holdings är ett som holdingbolag som verkar downstream i oljebranschen. Med downstream avses oljeverksamhet som verkar inom raffinering och distribution av oljan i form av drivmedel, eldningsolja eller som råvara till den petrokemiska industrin. Bolaget, genom sina dotterbolag, fokuserar på petroleumraffinering, logistik och detaljhandel i anslutning till servicestationer. Delek US Holdings har sin kundkrets i sydöstra USA och västra Texas. Bolaget grundades 2001 och har sitt huvudkontor i Brentwood, Tennessee.
VD
Ezra Yemin
Ordförande
Ezra Yemin
Hemsida
http://www.de...
Bransch
Energi
Börsvärde
2 149 851 681 USD
Delek US Holdings Inc
74 235 210 aktier
Totalt
74 235 210 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-11-15
Ordinarie utdelning Delek US Holdings Inc
 • Utdelning/aktie: 0,30 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-11-15
 • Utdelningsdag: 2019-12-02
2019-08-16
Ordinarie utdelning Delek US Holdings Inc
 • Utdelning/aktie: 0,29 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-08-16
 • Utdelningsdag: 2019-09-03
2019-08-05
Delårsrapport
2019-05-17
Ordinarie utdelning Delek US Holdings Inc
 • Utdelning/aktie: 0,28 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-17
 • Utdelningsdag: 2019-06-03
2019-03-04
Ordinarie utdelning Delek US Holdings Inc
 • Utdelning/aktie: 0,27 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-04
 • Utdelningsdag: 2019-03-19
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,84 -1,40 -0,65 2,53 18,87
ADS Crude Carriers 0,00 -8,90 -7,64 0,00 34,68
Abraxas Petroleum Corp -3,16 -12,69 -28,69 -17,38 -76,92
Advantage Oil & Gas Ltd 3,30 -9,88 -19,49 9,50 4,29
Aemetis Inc 15,00 8,24 -1,08 -6,60 -8,91
Africa Energy Corp 9,52 0,00 30,19 15,00 56,82
Africa Energy Corp 13,04 3,79 37,57 17,12 72,19
Africa Oil 0,70 -9,49 20,17 25,44 22,22
Africa Oil -0,29 -10,35 20,09 20,24 28,23
Akastor 0,79 -2,81 -3,02 -14,80 -28,04
Aker 0,48 -4,39 -2,70 7,07 -10,38
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-