Om bolaget (CONF)

Confidence International

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,37 %
 • Utv. idag SEK
  +0,025 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  1,080
 • Högst
  1,080
 • Lägst
  1,075
 • Antal
  21 323
 • Tid
  17:29:59

Confidence International

Confidence International designar, levererar och underhåller integrerade och modulära säkerhets- och brandskyddslösningar. Med erfarenhet och ledande specialistkunskap erbjuder bolaget en komplett portfölj av produkter, tjänster och finansieringslösningar inom säkerhet, brand, larm och elektroniska låssystem anpassade utifrån kundens behov. Bolagets huvudkontor ligger idag i Sundbyberg.
VD
Pär Nilsson
Ordförande
Gerth Svensson
Hemsida
https://confi...
Bransch
Industri
Börsvärde
16 357 353 SEK
Confidence International
15 504 600 aktier
Totalt
15 504 600 aktier
Introdatum
1998-10-26

Kommande händelser

2019-11-21
Delårsrapport
2020-02-19
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-08-23
Delårsrapport
2019-06-05
Bolagsstämma
2019-04-11
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CONF-BTA
 • Noteringsperiod: 2019-04-11 - 2019-06-04
2019-05-15
Delårsrapport
2019-05-10
Ordinarie utdelning Confidence International
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: -
2019-04-08
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 5:1
 • Betalt/aktie: 1,50
 • Handlas utan rätt: 2019-04-08
 • Tidsperiod: 2019-04-11 - 2019-04-29
 • Likviddag: -
2019-04-11
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CONF-TR
 • Noteringsperiod: 2019-04-11 - 2019-04-25
2019-02-19
Årsrapport
2019-02-15
Händelse: Split
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-02-15
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-12-20
Extra bolagsstämma
2018-11-21
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,03 -0,89 5,19 17,46 17,93
2020 Bulkers 1,63 -2,02 7,11 16,53 -
3M Co 0,57 -0,72 5,46 9,59 -16,15
51job Inc 5,03 -2,46 -3,43 19,85 16,16
A. O. Smith Corp -1,46 -2,52 4,79 10,08 9,75
A.P. Møller - Mærsk A 5,48 4,92 18,37 36,93 11,24
A.P. Møller - Mærsk B 5,77 5,14 18,59 38,70 11,15
Aalberts NV 1,21 -2,49 5,07 15,54 22,44
Aallon Group Oyj 0,00 -0,47 16,67 25,60 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV -1,04 -5,18 -0,32 10,82 -8,51
Aaon Inc -0,24 0,42 6,99 10,86 22,96
Ägare Kapital % Röster %
M2 asset management AB 17,00 17,00
Kalifen 13,30 13,30
Elanders Invest 7,80 7,80
LMK Forward 7,20 7,20
Time Vision Bpart 4,80 4,80
Ulf Tidholm 4,80 4,80
Ulf Engerby 4,00 4,00
Avanza Pension 3,60 3,60
Termidor 2,80 2,80
SEB Life International 2,60 2,60
Datum för årsredovisning
2019-08-23
Räntetäckningsgrad
-10,29
Räntabilitet eget kapital %
-46,00
Balanslikviditet
0,86
Räntabilitet totalt kapital %
-21,00
Kassalikviditet
0,82
Ändring eget kapital %
-4,00
Soliditet %
42,00
Ändring totalt kapital %
-0,08
Kapitalomsättningshast.
1,46
Bruttomarginal %
47,00
Varulagrets oms. hast.
0,01
Rörelsemarginal %
-13,00
Kundfordringar oms. hast.
0,17
Nettomarginal %
-15,00
Andel utdelad vinst %
-