Om bolaget (MIND)

Mind Technology Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -2,94 %
 • Utv. idag USD
  -0,06 USD
 • Köp
  1,95
 • Sälj
  2,03
 • Senast
  1,98
 • Högst
  2,05
 • Lägst
  1,95
 • Antal
  42 969
 • Tid
  22:00:03

Mitcham Industries

Mitcham Industries utvecklar lösningar för övervakning av seismisk aktivitet. Bolaget tillhandahåller dataövervakningssystem för seismisk verksamhet för markövergångsområden (träsk och grundvatten) och havsområden samt havskartssystem. Mitcham Industries betjänar olje- och gruvindustrin världen över. Företaget grundades 1987 och har sitt huvudkontor i Texas, USA.
VD
Robert P. Capps
Ordförande
Peter Blum
Hemsida
https://ir.mi...
Bransch
Teknik
Börsvärde
28 098 433 USD
Mind Technology Inc
13 773 742 aktier
Totalt
13 773 742 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-07-15
Bolagsstämma
2021-06-04
Delårsrapport
2021-04-17
Årsrapport
2020-12-05
Delårsrapport
2020-09-16
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,60 -0,74 4,22 6,90 38,81
01 Communique Laboratory Inc 5,26 15,38 -15,49 -18,92 39,53
1911 Gold Corp 1,32 13,24 -8,33 -34,75 -42,54
21Vianet Group Inc -0,12 8,52 -22,15 -37,89 -20,32
24SevenOffice 2,36 5,26 0,00 -26,14 -11,86
3D Systems Corp -0,83 11,00 -28,54 27,97 317,91
48North Cannabis Corp 0,00 0,00 -27,27 -27,27 -40,00
8x8 Inc -0,70 -2,66 -7,15 -22,23 60,82
9F Inc -2,70 -5,26 -32,33 19,21 -7,69
A10 Networks Inc -1,47 12,51 11,82 46,78 58,04
AAC Clyde Space 0,48 -2,35 -1,11 27,14 -4,45
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-48,71
Balanslikviditet
283,26
Räntabilitet totalt kapital %
-31,43
Kassalikviditet
136,33
Ändring eget kapital %
431,36
Soliditet %
74,80
Ändring totalt kapital %
-79,91
Kapitalomsättningshast.
50,77
Bruttomarginal %
31,40
Varulagrets oms. hast.
67,48
Rörelsemarginal %
-71,76
Kundfordringar oms. hast.
20,23
Nettomarginal %
-61,92
Andel utdelad vinst %
-146,10