Om bolaget (ETIN)

ExeoTech Invest

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,000 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,002
 • Högst
  0,002
 • Lägst
  0,001
 • Antal
  1 092 501
 • Tid
  17:29:57

ExeoTech Invest

ExeoTech Invests affärsidé är att förvärva, utveckla, och avyttra rörelsedrivande bolag främst inom sektorerna tillverkning, livsmedel, handel och logistik. Investeringarna görs både i noterade- och onoterade bolag, samt både i hel- eller delägda rörelsedrivande bolag. Målet är att investeringarna skall uppnå en marknadsmässig avkastning över tid. Bolaget har idag sitt huvudkontor i Kalmar.
VD
Olle Andersson (tf)
Ordförande
Fredrik Nygren
Hemsida
http://www.ex...
Bransch
-
Börsvärde
6 943 935 SEK
ExeoTech Invest
3 471 967 679 aktier
Totalt
3 471 967 679 aktier
Introdatum
1998-05-29

Kommande händelser

2019-10-04
Bolagsstämma
2019-10-04
Extra bolagsstämma

Tidigare händelser

2019-08-23
Extra bolagsstämma
2019-05-10
Ordinarie utdelning ExeoTech Invest
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: -
2019-02-27
Årsrapport
2018-11-29
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Försäkringsaktiebolage... 12,70 12,70
Datum för årsredovisning
2019-02-27
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-66,00
Balanslikviditet
1,91
Räntabilitet totalt kapital %
-43,00
Kassalikviditet
1,58
Ändring eget kapital %
-18,00
Soliditet %
76,00
Ändring totalt kapital %
-0,44
Kapitalomsättningshast.
1,56
Bruttomarginal %
-23,00
Varulagrets oms. hast.
0,05
Rörelsemarginal %
-32,00
Kundfordringar oms. hast.
0,09
Nettomarginal %
-27,00
Andel utdelad vinst %
0,00