Om bolaget (ETIN MTF)

ExeoTech Invest

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,00 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,000 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,004
 • Högst
  0,004
 • Lägst
  0,003
 • Antal
  4 038 250
 • Tid
  17:29:38

ExeoTech Invest

VD
Jesper Birgemo
Ordförande
Fredrik Nygren
Hemsida
www.exeotech.se
Bransch
-
Börsvärde
6 325 870 SEK
ExeoTech Invest
1 581 467 679 aktier
Totalt
1 581 467 679 aktier
Introdatum
1998-05-29

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2018-06-11
Ordinarie utdelning ExeoTech Invest
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-11
 • Utdelningsdag: -
2018-06-08
Bolagsstämma
2018-02-28
Extra bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
96 521 000
Immateriella anläggningstillgångar 56 519 000
Materiella anläggningstillgångar 4 952 000
Finansiella anläggningstillgångar 1 745 000
Summa anläggningstillgångar 63 215 000
Kassa och bank 454 000
Summa omsättningstillgångar 33 306 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 58 502 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 15 083 000
Kortfristiga skulder 22 936 000
Årets resultat -45 733 000
Totala intäkter 27 342 000
Rörelseresultat -45 940 000
Summa finansnetto -552 000
Resultat efter finansiella poster -46 492 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Henrik von Essen o bol 29,90 29,90
Oak Event AB 14,40 14,40
Gästrike Invest AB 6,80 6,80
Aice AB 6,60 6,60
Fredrik Nygren o bol 6,00 6,00
Katja Stenberg 3,90 3,90
Jesper Birgemo 2,90 2,90
Lars Hofverberg 2,90 2,90
Avanza Pension (Avanza... 2,80 2,80
Christina Nygren 1,10 1,10
Datum för årsredovisning
2010-12-31
Räntetäckningsgrad
-67,78
Räntabilitet eget kapital %
-69,31
Balanslikviditet
1,45
Räntabilitet totalt kapital %
-49,55
Kassalikviditet
0,76
Ändring eget kapital %
-20,36
Soliditet %
60,61
Ändring totalt kapital %
9,17
Kapitalomsättningshast.
0,30
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
1,73
Rörelsemarginal %
-168,02
Kundfordringar oms. hast.
3,67
Nettomarginal %
-167,26
Andel utdelad vinst %
-