Om bolaget (CCC)

Cavotec

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,55 %
 • Utv. idag SEK
  +0,10 SEK
 • Köp
  18,30
 • Sälj
  18,50
 • Senast
  18,30
 • Högst
  18,50
 • Lägst
  18,00
 • Antal
  51 001
 • Tid
  14:12:39

Cavotec

Cavotec är en industrikoncern. Inom koncernen återfinns ett brett utbud av lösningar för diverse affärsområden, inklusive marknaderna sjöfart, gruva, industri och flyg. Lösningarna innefattar exempelvis strömförsörjning av kranar, rälsar, kablar och kontrollsystem. Koncernen har ett globalt ingenjörsnätverk på global nivå och verksamhet innehas huvudsakligen inom Europa och Nordamerika. Huvudkontoret ligger i Lugano, Schweiz.
VD
Mikael Norin
Ordförande
Patrik Tigerschiöld
Hemsida
http://ir.cav...
Bransch
Industri
Börsvärde
1 715 226 240 SEK
Cavotec
93 514 928 aktier
Totalt
94 243 200 aktier
Introdatum
2011-10-19

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-11-08
Delårsrapport
2019-07-31
Delårsrapport
2019-05-13
Ordinarie utdelning Cavotec
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-13
 • Utdelningsdag: -
2019-05-10
Bolagsstämma
2019-05-03
Delårsrapport
2019-02-21
Årsrapport
2018-12-07
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CCC-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-12-07 - 2019-01-07
2018-12-04
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:5
 • Betalt/aktie: 13,00
 • Handlas utan rätt: 2018-12-04
 • Tidsperiod: 2018-12-07 - 2018-12-21
 • Likviddag: -
2018-12-07
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CCC-TR
 • Noteringsperiod: 2018-12-07 - 2018-12-19
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-03-25
 • Vem: Catella Fondförvaltning AB
 • Antal: 510 432
 • Aktiekapital: 4,62 %
 • Röstandel: 4,62 %

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,30 -1,16 4,90 17,14 17,61
2020 Bulkers 0,00 -3,59 5,39 14,67 -
3M Co 0,22 -1,28 4,86 8,97 -16,63
51job Inc -3,12 -7,13 -8,05 14,11 10,60
A. O. Smith Corp -0,48 -1,06 6,36 11,73 11,39
A.P. Møller - Mærsk A 2,00 1,46 14,47 32,42 7,58
A.P. Møller - Mærsk B 2,21 1,60 14,60 34,03 7,41
Aalberts NV 0,90 -2,80 4,74 15,18 22,06
Aallon Group Oyj 0,00 -0,47 16,67 25,60 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV -1,15 -5,29 -0,44 10,70 -8,62
Aaon Inc -0,34 0,66 7,25 11,12 23,25
Ägare Kapital % Röster %
Bure Equity 25,60 27,40
Fjärde AP-fonden 9,20 9,90
Fabio Cannavale 7,60 8,10
Lars Hellman (LCL Life... 6,00 6,40
Michael Colaco 4,00 4,20
Catella Funds 3,70 4,00
Fondita Fonder 3,30 3,50
Brevetti Stendalto 2,80 3,00
Emma Jeppson 2,10 2,30
Stefan Widegren 1,80 1,90
Datum för årsredovisning
2019-11-08
Räntetäckningsgrad
-2,11
Räntabilitet eget kapital %
-4,00
Balanslikviditet
3,52
Räntabilitet totalt kapital %
1 199,00
Kassalikviditet
2,24
Ändring eget kapital %
11,00
Soliditet %
47,00
Ändring totalt kapital %
0,04
Kapitalomsättningshast.
0,89
Bruttomarginal %
2,00
Varulagrets oms. hast.
0,21
Rörelsemarginal %
-2,00
Kundfordringar oms. hast.
0,22
Nettomarginal %
1 352,00
Andel utdelad vinst %
-