Om bolaget (CCC)

Cavotec

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,00 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  23,90
 • Sälj
  24,10
 • Senast
  24,20
 • Högst
  24,20
 • Lägst
  24,20
 • Antal
  3 000
 • Tid
  14:30:14

Cavotec

Cavotec är ett ingenjörsbolag som förbättrar produktivitet, säkerhet och tillförlitlighet & miljö.

 • Hamnar och sjöfart: MoorMaster är ett system för automatisk fartygsförtöjning. Mobil strömförsörjning av kranar, Industriella kontaktdon mm.
 • Flygplatser: Leverantör av speciella kabelvindor och anslutningsdon samt erbjuder service och supportsystem till flygplan.
 • Gruvor och tunnlar: Elektrifiering av borriggar och mobil kraftöverföring gruvmaskiner.
 • Automation och industri: släpringsdon och system för radiostyrning.
VD
Mikael Norin
Ordförande
Stefan Widegren
Hemsida
www.cavotec.com
Bransch
Industrivaror & tjänster
Börsvärde
1 900 571 200 SEK
Cavotec
79 615 809 aktier
Totalt
79 615 809 aktier
Introdatum
2011-10-19

Kommande händelser

2018-08-03
Delårsrapport
2018-11-02
Delårsrapport

Tidigare händelser

2018-07-05
Ordinarie utdelning Cavotec
 • Utdelning/aktie: 0,18 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-07-05
 • Utdelningsdag: 2018-07-13
2018-05-04
Delårsrapport
2018-04-12
Bolagsstämma
2018-02-23
Årsrapport
2018-02-22
Årsrapport
2017-10-31
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
2 335 235 000
Immateriella anläggningstillgångar 720 206 000
Materiella anläggningstillgångar 211 487 000
Finansiella anläggningstillgångar 310 999 000
Summa anläggningstillgångar 1 242 692 000
Kassa och bank 143 631 000
Summa omsättningstillgångar 1 092 542 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 1 394 108 000
Minoritetsintressen 307 000
Avsättningar 31 340 000
Långfristiga skulder 384 981 000
Kortfristiga skulder 524 499 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-05-14
 • Vem: Bure Equity AB
 • Antal: 4 155 000
 • Aktiekapital: 25,40 %
 • Röstandel: 25,40 %
2018-01-09
 • Vem: Catella Fondförvaltning AB
 • Antal: 10 000
 • Aktiekapital: 5,00 %
 • Röstandel: 5,00 %

Andra bolag i samma bransch (Industrivaror & tjänster)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,02 0,61 -1,27 1,59 -5,85
A.P. Møller - Mærsk A -1,24 -0,40 -17,99 -11,44 -42,14
A.P. Møller - Mærsk B -1,52 0,33 -18,93 -12,16 -42,71
ABB Ltd 0,00 1,08 -4,61 -0,85 -7,55
AF Gruppen 0,00 0,00 0,39 2,77 -13,33
AKVA Group 0,28 -3,73 -2,70 1,12 -9,75
Absolent Group 1,08 -1,58 5,06 53,28 46,09
Addtech B 1,76 3,85 -4,03 13,26 26,56
Ages Industri B 0,00 -9,54 -12,27 0,93 -24,83
Ahlsell 0,29 0,39 -3,77 -3,04 -13,56
Alelion Energy Systems 1,41 2,86 2,86 29,15 37,14
Ägare Kapital % Röster %
Bure Equity AB 20,10 20,10
Fjärde AP-Fonden 9,70 9,70
Fabio Cannavale (Nomin... 9,30 9,30
Lars Hellman (LCL life... 6,60 6,60
Stefan Widegren &... 6,30 6,30
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-3,31
Räntabilitet eget kapital %
-25,43
Balanslikviditet
2,27
Räntabilitet totalt kapital %
-7,81
Kassalikviditet
1,59
Ändring eget kapital %
-28,17
Soliditet %
49,59
Ändring totalt kapital %
-13,51
Kapitalomsättningshast.
0,95
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
5,88
Rörelsemarginal %
-8,31
Kundfordringar oms. hast.
5,29
Nettomarginal %
-14,67
Andel utdelad vinst %
-