Om bolaget (CCC)

Cavotec

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,36 %
 • Utv. idag SEK
  -0,05 SEK
 • Köp
  13,60
 • Sälj
  13,75
 • Senast
  13,75
 • Högst
  13,80
 • Lägst
  13,70
 • Antal
  1 418
 • Tid
  15:36:03

Cavotec

Cavotec är en industrikoncern. Bolaget erbjuder lösningar som ämnar förbättra produktivitet och säkerhet inom fyra områden: Hamnar och sjöfart, gruvor, flygplatser och industri. Lösningarna innefattar exempelvis strömförsörjning av kranar, samt rälsar, kablar och kontroller. Cavotec har ett globalt ingenjörsnätverk runt om i världen och verksamhet innehas inom ett flertal globala regioner. Huvudkontoret ligger i Lugano, Schweiz.
VD
Mikael Norin
Ordförande
Patrik Tigerschiöld
Hemsida
http://ir.cav...
Bransch
Industri
Börsvärde
1 300 556 160 SEK
Cavotec
93 514 928 aktier
Totalt
93 514 928 aktier
Introdatum
2011-10-19

Kommande händelser

2019-07-31
Delårsrapport
2019-11-08
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-13
Ordinarie utdelning Cavotec
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-13
 • Utdelningsdag: -
2019-05-10
Bolagsstämma
2019-05-03
Delårsrapport
2019-02-21
Årsrapport
2018-12-07
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CCC-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-12-07 - 2019-01-07
2018-12-04
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:5
 • Betalt/aktie: 13,00
 • Handlas utan rätt: 2018-12-04
 • Tidsperiod: 2018-12-07 - 2018-12-21
 • Likviddag: -
2018-12-07
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CCC-TR
 • Noteringsperiod: 2018-12-07 - 2018-12-19
2018-11-02
Delårsrapport
2018-08-03
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-03-25
 • Vem: Catella Fondförvaltning AB
 • Antal: 510 432
 • Aktiekapital: 4,62 %
 • Röstandel: 4,62 %

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,17 -1,85 -1,57 -4,07 1,48
2020 Bulkers -0,38 -2,84 - - -
A.P. Møller - Mærsk A 0,41 -1,43 -3,20 -13,98 -10,37
A.P. Møller - Mærsk B 0,55 -1,85 -4,72 -15,08 -10,81
ABB Ltd 0,65 0,28 -4,19 -8,63 -10,40
Aalberts NV -1,26 -0,95 4,81 -1,71 -15,71
Aallon Group Oyj 0,00 1,20 2,44 -0,59 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV 0,38 -4,11 -3,88 -9,78 -23,90
Absolent Group 3,46 1,89 23,96 49,86 175,90
Addtech B 0,00 -4,58 -6,96 16,55 32,91
Aeroports de Paris SA -0,90 2,18 3,79 -8,16 -16,42
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-05-03
Räntetäckningsgrad
-7,01
Räntabilitet eget kapital %
-0,14
Balanslikviditet
1,67
Räntabilitet totalt kapital %
-0,07
Kassalikviditet
1,15
Ändring eget kapital %
-0,02
Soliditet %
0,42
Ändring totalt kapital %
0,10
Kapitalomsättningshast.
0,81
Bruttomarginal %
-0,04
Varulagrets oms. hast.
0,20
Rörelsemarginal %
-0,08
Kundfordringar oms. hast.
0,21
Nettomarginal %
-0,08
Andel utdelad vinst %
-