Om bolaget (CCC)

Cavotec

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  13,00
 • Högst
  13,20
 • Lägst
  12,80
 • Antal
  20 239
 • Tid
  17:29:33

Cavotec

Cavotec är en industrikoncern. Bolaget erbjuder lösningar som ämnar förbättra produktivitet och säkerhet inom fyra områden: Hamnar och sjöfart, gruvor, flygplatser och industri. Lösningarna innefattar exempelvis strömförsörjning av kranar, samt rälsar, kablar och kontroller. Cavotec har ett globalt ingenjörsnätverk runt om i världen och verksamhet innehas inom ett flertal globala regioner. Huvudkontoret ligger i Lugano, Schweiz.
VD
Mikael Norin
Ordförande
Patrik Tigerschiöld
Hemsida
http://ir.cav...
Bransch
Industri
Börsvärde
1 225 161 600 SEK
Cavotec
93 514 928 aktier
Totalt
94 243 200 aktier
Introdatum
2011-10-19

Kommande händelser

2019-11-08
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-07-31
Delårsrapport
2019-05-13
Ordinarie utdelning Cavotec
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-13
 • Utdelningsdag: -
2019-05-10
Bolagsstämma
2019-05-03
Delårsrapport
2019-02-21
Årsrapport
2018-12-07
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CCC-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-12-07 - 2019-01-07
2018-12-04
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:5
 • Betalt/aktie: 13,00
 • Handlas utan rätt: 2018-12-04
 • Tidsperiod: 2018-12-07 - 2018-12-21
 • Likviddag: -
2018-12-07
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CCC-TR
 • Noteringsperiod: 2018-12-07 - 2018-12-19
2018-11-02
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-03-25
 • Vem: Catella Fondförvaltning AB
 • Antal: 510 432
 • Aktiekapital: 4,62 %
 • Röstandel: 4,62 %

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,14 0,72 9,46 2,37 0,27
2020 Bulkers -0,61 -0,49 3,80 - -
3M Co -0,13 -1,68 6,99 -3,69 -22,89
51job Inc -0,54 -0,23 9,46 -2,09 -2,95
A. O. Smith Corp -2,04 -2,46 5,53 3,33 -20,45
A.P. Møller - Mærsk A 0,68 -2,26 6,29 -2,00 -16,62
A.P. Møller - Mærsk B 0,41 -2,42 7,32 -2,30 -16,95
AAR Corp -0,42 0,07 10,75 29,85 0,89
Aalberts NV -1,25 -3,68 9,35 13,28 -1,22
Aallon Group Oyj -1,27 -0,43 -11,43 13,41 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV 0,93 -2,02 3,70 5,33 -17,13
Ägare Kapital % Röster %
Bure Equity 25,60 27,40
Fjärde AP-fonden 9,20 9,90
Fabio Cannavale 7,60 8,10
Lars Hellman (LCL Life... 6,00 6,40
Michael Colaco 4,00 4,20
Catella Funds 3,70 4,00
Fondita Fonder 3,30 3,50
Brevetti Stendalto 2,80 3,00
Emma Jeppson 2,10 2,30
Stefan Widegren 1,80 1,90
Datum för årsredovisning
2019-07-31
Räntetäckningsgrad
-2,08
Räntabilitet eget kapital %
-4,00
Balanslikviditet
1,80
Räntabilitet totalt kapital %
-3,00
Kassalikviditet
1,17
Ändring eget kapital %
7,00
Soliditet %
45,00
Ändring totalt kapital %
0,04
Kapitalomsättningshast.
0,87
Bruttomarginal %
1,00
Varulagrets oms. hast.
0,20
Rörelsemarginal %
-2,00
Kundfordringar oms. hast.
0,22
Nettomarginal %
-4,00
Andel utdelad vinst %
-