Om bolaget (CCC)

Cavotec

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  12,60
 • Högst
  12,60
 • Lägst
  12,35
 • Antal
  10 780
 • Tid
  17:29:33

Cavotec

Cavotec är ett ingenjörsbolag som förbättrar produktivitet, säkerhet och tillförlitlighet & miljö.

 • Hamnar och sjöfart: MoorMaster är ett system för automatisk fartygsförtöjning. Mobil strömförsörjning av kranar, Industriella kontaktdon mm.
 • Flygplatser: Leverantör av speciella kabelvindor och anslutningsdon samt erbjuder service och supportsystem till flygplan.
 • Gruvor och tunnlar: Elektrifiering av borriggar och mobil kraftöverföring gruvmaskiner.
 • Automation och industri: släpringsdon och system för radiostyrning.
VD
Mikael Norin
Ordförande
Stefan Widegren
Hemsida
www.cavotec.com
Bransch
Industrivaror & tjänster
Börsvärde
1 187 464 320 SEK
Cavotec
93 514 928 aktier
Totalt
93 514 928 aktier
Introdatum
2011-10-19

Kommande händelser

2019-07-31
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-13
Ordinarie utdelning Cavotec
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-13
 • Utdelningsdag: -
2019-05-10
Bolagsstämma
2019-05-03
Delårsrapport
2019-02-21
Årsrapport
2018-12-07
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CCC-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-12-07 - 2019-01-07
2018-12-04
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:5
 • Betalt/aktie: 13,00
 • Handlas utan rätt: 2018-12-04
 • Tidsperiod: 2018-12-07 - 2018-12-21
 • Likviddag: -
2018-12-07
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: CCC-TR
 • Noteringsperiod: 2018-12-07 - 2018-12-19
2018-11-02
Delårsrapport
2018-08-03
Delårsrapport
2018-07-05
Ordinarie utdelning Cavotec
 • Utdelning/aktie: 0,17 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-07-05
 • Utdelningsdag: 2018-07-13
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
2 079 398 000
Immateriella anläggningstillgångar 522 808 000
Materiella anläggningstillgångar 179 313 000
Finansiella anläggningstillgångar 164 745 000
Summa anläggningstillgångar 866 866 000
Kassa och bank 283 438 000
Summa omsättningstillgångar 1 212 532 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 1 030 870 000
Minoritetsintressen 266 000
Avsättningar 43 298 000
Långfristiga skulder 485 757 000
Kortfristiga skulder 519 205 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-03-25
 • Vem: Catella Fondförvaltning AB
 • Antal: 510 432
 • Aktiekapital: 4,62 %
 • Röstandel: 4,62 %

Andra bolag i samma bransch (Industrivaror & tjänster)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,53 2,10 -3,82 1,15 -0,91
A.P. Møller - Mærsk A 2,09 -0,72 -10,25 -13,77 -12,28
A.P. Møller - Mærsk B 1,84 -1,84 -11,25 -14,78 -11,68
ABB Ltd -0,27 2,38 -5,35 -0,94 -13,37
AF Gruppen -1,51 0,62 -0,30 6,86 23,86
AKVA Group -0,56 -1,65 4,08 5,00 -4,55
Absolent Group -0,50 -1,24 10,86 39,16 192,65
Addtech B 0,38 16,78 16,78 38,54 33,57
Ages Industri B -3,47 -3,47 -4,79 6,60 -28,94
Alelion Energy Systems -2,41 4,18 -55,74 -53,98 -85,54
Alfa Laval -1,17 1,74 -8,56 2,23 -9,46
Ägare Kapital % Röster %
Bure Equity AB 20,10 20,10
Fjärde AP-Fonden 9,70 9,70
Fabio Cannavale (Nomin... 9,30 9,30
Lars Hellman (LCL life... 6,60 6,60
Stefan Widegren &... 6,30 6,30
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-3,92
Räntabilitet eget kapital %
-18,05
Balanslikviditet
1,98
Räntabilitet totalt kapital %
-5,54
Kassalikviditet
1,42
Ändring eget kapital %
-4,24
Soliditet %
43,47
Ändring totalt kapital %
9,23
Kapitalomsättningshast.
0,91
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
5,07
Rörelsemarginal %
-6,94
Kundfordringar oms. hast.
4,67
Nettomarginal %
-9,22
Andel utdelad vinst %
-