Om bolaget (CCC)

Cavotec

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -1,71 %
 • Utv. i dag SEK
  -0,40 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  23,00
 • Högst
  23,40
 • Lägst
  23,00
 • Antal
  8 281
 • Tid
  17:29:40

Cavotec

Cavotec är ett ingenjörsbolag som förbättrar produktivitet, säkerhet och tillförlitlighet & miljö.

 • Hamnar och sjöfart: MoorMaster är ett system för automatisk fartygsförtöjning. Mobil strömförsörjning av kranar, Industriella kontaktdon mm.
 • Flygplatser: Leverantör av speciella kabelvindor och anslutningsdon samt erbjuder service och supportsystem till flygplan.
 • Gruvor och tunnlar: Elektrifiering av borriggar och mobil kraftöverföring gruvmaskiner.
 • Automation och industri: släpringsdon och system för radiostyrning.
VD
Mikael Norin
Ordförande
Stefan Widegren
Hemsida
www.cavotec.com
Bransch
Industrivaror & tjänster
Börsvärde
1 806 328 000 SEK
Cavotec
78 191 158 aktier
Totalt
78 191 158 aktier
Introdatum
2011-10-19

Kommande händelser

2018-11-02
Delårsrapport

Tidigare händelser

2018-08-03
Delårsrapport
2018-07-05
Ordinarie utdelning Cavotec
 • Utdelning/aktie: 0,18 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-07-05
 • Utdelningsdag: 2018-07-13
2018-05-04
Delårsrapport
2018-04-12
Bolagsstämma
2018-02-23
Årsrapport
2018-02-22
Årsrapport
2017-10-31
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
2 335 235 000
Immateriella anläggningstillgångar 720 206 000
Materiella anläggningstillgångar 211 487 000
Finansiella anläggningstillgångar 310 999 000
Summa anläggningstillgångar 1 242 692 000
Kassa och bank 143 631 000
Summa omsättningstillgångar 1 092 542 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 1 394 108 000
Minoritetsintressen 307 000
Avsättningar 31 340 000
Långfristiga skulder 384 981 000
Kortfristiga skulder 524 499 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-05-14
 • Vem: Bure Equity AB
 • Antal: 4 155 000
 • Aktiekapital: 25,40 %
 • Röstandel: 25,40 %
2018-01-09
 • Vem: Catella Fondförvaltning AB
 • Antal: 10 000
 • Aktiekapital: 5,00 %
 • Röstandel: 5,00 %

Andra bolag i samma bransch (Industrivaror & tjänster)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,10 1,61 0,60 8,34 2,85
A.P. Møller - Mærsk A -0,29 0,00 -1,25 8,21 -26,44
A.P. Møller - Mærsk B -0,32 -0,04 -0,60 10,18 -24,10
ABB Ltd -0,57 -1,59 -1,77 10,07 5,66
AF Gruppen 0,00 1,95 2,34 1,16 -7,09
AKVA Group 0,00 0,00 -2,78 -6,17 -12,50
Absolent Group 0,00 -2,99 -9,09 43,65 110,53
Addtech B 1,05 0,63 -4,46 -2,13 21,38
Ages Industri B 0,00 3,01 -0,79 -22,47 -29,39
Ahlsell 0,84 -0,59 -2,90 -3,00 -4,20
Alelion Energy Systems -2,58 -3,81 -17,75 -13,03 14,65
Ägare Kapital % Röster %
Bure Equity AB 20,10 20,10
Fjärde AP-Fonden 9,70 9,70
Fabio Cannavale (Nomin... 9,30 9,30
Lars Hellman (LCL life... 6,60 6,60
Stefan Widegren &... 6,30 6,30
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-3,31
Räntabilitet eget kapital %
-25,43
Balanslikviditet
2,27
Räntabilitet totalt kapital %
-7,81
Kassalikviditet
1,59
Ändring eget kapital %
-28,17
Soliditet %
49,59
Ändring totalt kapital %
-13,51
Kapitalomsättningshast.
0,95
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
5,88
Rörelsemarginal %
-8,31
Kundfordringar oms. hast.
5,29
Nettomarginal %
-14,67
Andel utdelad vinst %
-