Om bolaget (CCC)

Cavotec

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,08 %
 • Utv. idag SEK
  +0,20 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  18,70
 • Högst
  18,70
 • Lägst
  18,30
 • Antal
  17 027
 • Tid
  17:29:53

Cavotec

Cavotec är en industrikoncern. Inom koncernen återfinns ett brett utbud av lösningar för diverse affärsområden, inklusive marknaderna sjöfart, gruva, industri och flyg. Lösningarna innefattar exempelvis strömförsörjning av kranar, rälsar, kablar och kontrollsystem. Koncernen har ett globalt ingenjörsnätverk på global nivå och verksamhet innehas huvudsakligen inom Europa och Nordamerika. Huvudkontoret ligger i Lugano, Schweiz.
VD
Mikael Norin
Ordförande
Patrik Tigerschiöld
Hemsida
http://ir.cav...
Bransch
Industri
Börsvärde
1 743 499 200 SEK
Cavotec
94 011 351 aktier
Totalt
94 243 200 aktier
Introdatum
2011-10-19

Kommande händelser

2020-07-24
Delårsrapport
2020-10-30
Delårsrapport
2021-02-19
Årsrapport

Tidigare händelser

2020-05-14
Ordinarie utdelning Cavotec
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-14
 • Utdelningsdag: -
2020-05-13
Bolagsstämma
2020-04-30
Delårsrapport
2020-02-21
Årsrapport
2019-11-08
Delårsrapport
2019-07-31
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,81 0,97 1,14 14,20 5,50
2020 Bulkers -0,72 1,85 5,77 12,24 -
24Storage 8,00 11,34 6,40 8,00 -
3M Co 0,88 -2,71 -6,76 3,33 -7,79
51job Inc 3,15 9,41 6,48 11,63 -3,34
A. O. Smith Corp 1,47 2,09 -0,25 20,19 7,82
A.P. Møller - Mærsk A 1,88 1,75 4,34 25,64 3,20
A.P. Møller - Mærsk B 2,10 2,28 4,98 25,88 5,87
Aalberts NV 0,82 -1,14 5,61 15,80 -14,19
Aallon Group Oyj -1,46 0,50 -3,79 8,44 21,56
Aannemingsmaatschappij Cfe NV 0,18 -4,53 -11,96 -24,36 -30,89
Ägare Kapital % Röster %
Bure Equity 36,20 36,20
Fjärde AP-fonden 9,90 9,90
Lannebo Fonder 8,70 8,70
Fabio Cannavale 8,40 8,40
Catella Funds 3,70 4,00
Fondita Fonder 3,40 3,40
Brevetti Stendalto 2,90 2,90
Emma Jeppson 2,30 2,30
PRI Pensionsgaranti 1,60 1,60
Eric Isaac 1,30 1,30
Lancelot Asset Managem... 1,30 1,30
Datum för årsredovisning
2020-04-30
Räntetäckningsgrad
705,96
Räntabilitet eget kapital %
10,97
Balanslikviditet
389,16
Räntabilitet totalt kapital %
5,65
Kassalikviditet
247,05
Ändring eget kapital %
5,17
Soliditet %
48,15
Ändring totalt kapital %
-7,20
Kapitalomsättningshast.
83,91
Bruttomarginal %
11,24
Varulagrets oms. hast.
22,67
Rörelsemarginal %
6,29
Kundfordringar oms. hast.
18,54
Nettomarginal %
6,73
Andel utdelad vinst %
-