Om bolaget (ICA)

ICA Gruppen

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,16 %
 • Utv. idag SEK
  -0,60 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  378,60
 • Högst
  381,30
 • Lägst
  378,00
 • Antal
  254 612
 • Tid
  17:29:34

ICA Gruppen

Verksamheten inom ICA Gruppen är indelad i sex segment; ICA Sverige, Rimi Baltic, ICA Banken, ICA Fastigheter, Apoteket Hjärtat och Hemtex. Kärnan i verksamheten utgörs av handel med dagligvaror. I dagligvaruverksamheten ingår totalt cirka 2 100 egna och handlarägda matvarubutiker i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. ICA Banken erbjuder ett komplett utbud av banktjänster för privatpersoner, från sparkonton till fondlösningar. ICA Fastigheter förvärvar, utvecklar, förvaltar och i vissa fall säljer fastigheter och marknadsplatser i anslutning till befintliga eller planerade ICA- och Rimibutiker.

VD
Per Strömberg
Ordförande
Claes-Göran Sylvén
Hemsida
www.icagruppe...
Bransch
Dagligvaror
Börsvärde
76 274 864 664 SEK
ICA Gruppen
201 146 795 aktier
Totalt
201 146 795 aktier
Introdatum
2005-12-08

Kommande händelser

2019-08-15
Delårsrapport
2019-10-24
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-03
Delårsrapport
2019-04-12
Ordinarie utdelning ICA Gruppen
 • Utdelning/aktie: 11,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-12
 • Utdelningsdag: 2019-04-18
2019-04-11
Bolagsstämma
2019-02-07
Årsrapport
2018-10-25
Delårsrapport
2018-08-16
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
78 000 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 30 858 000 000
Materiella anläggningstillgångar 15 679 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 12 174 000 000
Summa anläggningstillgångar 58 711 000 000
Kassa och bank 4 499 000 000
Summa omsättningstillgångar 19 289 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 31 720 000 000
Minoritetsintressen 297 000 000
Avsättningar 2 638 000 000
Långfristiga skulder 8 502 000 000
Kortfristiga skulder 34 843 000 000
Årets resultat 4 130 000 000
Total fakturering 106 455 000 000
Rörelseresultat 5 220 000 000
Summa finansnetto -367 000 000
Resultat efter finansiella poster 4 853 000 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-02-12
 • Vem: AB Industrivärden
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,29 %
 • Röstandel: 4,29 %
2018-11-26
 • Vem: AB Industrivärden
 • Antal: 5 479 731
 • Aktiekapital: 7,53 %
 • Röstandel: 7,53 %

Andra bolag i samma bransch (Dagligvaror)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 -2,20 -6,50 -1,09 -1,38
AGF B 0,00 -3,33 1,05 -6,45 16,00
AS Tallink Grupp FDR 0,00 0,93 2,86 5,37 -
AaB 0,00 -3,30 -7,85 -26,05 -48,24
AcadeMedia 1,66 -1,91 -9,20 -10,04 -16,21
Actic Group -1,83 -6,62 -17,54 -21,41 -33,66
AdCityMedia 0,00 -3,93 8,91 -4,35 -21,43
Adevinta ser. A 2,73 13,74 8,35 - -
Adevinta ser. B 2,67 13,05 10,25 - -
Alma Media Oyj 0,35 -0,34 -6,15 -8,81 -15,45
Andersen & Martini B 0,00 -4,76 -8,26 -13,04 -19,35
Ägare Kapital % Röster %
ICA-handlarnas Förbund 51,30 51,30
Industrivärden 10,30 10,30
BlackRock 1,30 1,30
Vanguard 1,10 1,10
Bodenholm Capital 0,70 0,70
Spiltan Fonder 0,70 0,70
Swedbank Robur Fonder 0,70 0,70
Avanza Pension 0,60 0,60
Leif Jönsson 0,60 0,60
SEB Fonder 0,60 0,60
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
15,94
Räntabilitet eget kapital %
11,22
Balanslikviditet
0,49
Räntabilitet totalt kapital %
5,69
Kassalikviditet
0,38
Ändring eget kapital %
3,98
Soliditet %
41,23
Ändring totalt kapital %
3,40
Kapitalomsättningshast.
1,45
Bruttomarginal %
16,38
Varulagrets oms. hast.
25,69
Rörelsemarginal %
3,90
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
3,15
Andel utdelad vinst %
63,72