Om bolaget (BRIX)

Briox

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,28 %
 • Utv. idag SEK
  +0,10 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  7,90
 • Högst
  8,00
 • Lägst
  7,80
 • Antal
  9 209
 • Tid
  17:29:38

Briox

VD
Fredrik Hyltsten
Ordförande
Johan Rutgersson
Hemsida
www.briox.se
Bransch
-
Börsvärde
267 571 402 SEK
Briox
34 304 026 aktier
Totalt
34 304 026 aktier
Introdatum
2011-09-12

Kommande händelser

2019-05-20
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: BRIX-TR
 • Noteringsperiod: 2019-05-20 - 2019-05-29
2019-05-15
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:5
 • Betalt/aktie: 4,50
 • Handlas utan rätt: 2019-05-15
 • Tidsperiod: 2019-05-20 - 2019-06-03
 • Likviddag: -

Tidigare händelser

2019-05-20
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: BRIX-BT
 • Noteringsperiod: 2019-05-20 - -
2019-05-10
Ordinarie utdelning Briox
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: -
2019-05-09
Bolagsstämma
2018-08-28
Extra bolagsstämma
2017-06-16
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: BRIX-MTF-TO1
 • Noteringsperiod: 2017-06-16 - 2018-06-13
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
SIX SIS AG 21,00 21,00
Avanza Pension (Avanza... 6,80 6,80
Compactor Fastigheter... 6,80 6,80
Nordnet Pensionsförsäk... 3,70 3,70
Banque Öhman SA 3,20 3,20
Acto AS 3,00 3,00
PMJ Fastigheter AB 2,20 2,20
Kent Jacobsson 1,70 1,70
Jan Karlander 1,30 1,30
Johan Unger 1,10 1,10
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-