Om bolaget (BRIX)

Briox

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,25 %
 • Utv. idag SEK
  -0,10 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  7,90
 • Högst
  8,00
 • Lägst
  7,50
 • Antal
  29 701
 • Tid
  17:29:37

Briox

Briox säljer och utvecklar egenutvecklade affärssystem som berör redovisning, fakturering och tidredovisning. Bolagets kunder återfinns huvudsakligen bland små och-medelstora bolag samt bland redovisnings- och revisionsbyråer inom Skandinavien och Europa. Produkterna har möjligheten att säljas på en global marknad via det molnbaserade systemet. Bolaget har sitt huvudkontor i Växjö.
VD
Fredrik Hyltsten
Ordförande
Johan Rutgersson
Hemsida
http://briox.se/
Bransch
-
Börsvärde
292 209 984 SEK
Briox
36 526 248 aktier
Totalt
36 526 248 aktier
Introdatum
2011-09-12

Kommande händelser

2019-08-21
Delårsrapport
2019-11-07
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-20
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: BRIX-BT
 • Noteringsperiod: 2019-05-20 - 2019-07-01
2019-05-15
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:5
 • Betalt/aktie: 4,50
 • Handlas utan rätt: 2019-05-15
 • Tidsperiod: 2019-05-20 - 2019-06-03
 • Likviddag: -
2019-05-20
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: BRIX-TR
 • Noteringsperiod: 2019-05-20 - 2019-05-29
2019-05-10
Ordinarie utdelning Briox
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: -
2019-05-09
Bolagsstämma
2019-05-08
Delårsrapport
2018-11-08
Delårsrapport
2018-08-21
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
SIX Sis AG 15,50 15,50
Jacobsson, Kent 8,80 8,80
Rothesay Limited 6,20 6,20
PMJ Fastigheter 5,20 5,20
Öhman Bank 5,10 5,10
Datum för årsredovisning
2019-05-08
Räntetäckningsgrad
-38,71
Räntabilitet eget kapital %
-73,00
Balanslikviditet
1,41
Räntabilitet totalt kapital %
-62,00
Kassalikviditet
1,41
Ändring eget kapital %
30,00
Soliditet %
82,00
Ändring totalt kapital %
0,04
Kapitalomsättningshast.
0,14
Bruttomarginal %
95,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
-443,00
Kundfordringar oms. hast.
0,17
Nettomarginal %
-455,00
Andel utdelad vinst %
-