Om bolaget (HFC)

HollyFrontier Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,63 %
 • Utv. idag USD
  -0,24 USD
 • Köp
  37,40
 • Sälj
  38,59
 • Senast
  37,82
 • Högst
  38,56
 • Lägst
  35,96
 • Antal
  3 234 336
 • Tid
  22:00:59

HollyFrontier

HollyFrontier är ett oberoende petroleumbolag som genom sina dotterbolag förädlar, transporterar, lagrar och marknadsför petroleumprodukter. Företagets raffinaderier producerar lätta produkter som bensin, dieselbränsle och jetbränsle som marknadsförs i sydvästra USA, norra Mexiko och Montana. Bolaget grundades 1947 och har sitt huvudkontor i Dallas, Texas.
VD
George J. Damiris
Ordförande
Franklin Myers
Hemsida
https://inves...
Bransch
Energi
Börsvärde
6 181 508 734 USD
HollyFrontier Corp
162 414 838 aktier
Totalt
162 414 838 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-02-24
Bolagsstämma
2020-11-20
Ordinarie utdelning HollyFrontier Corp
 • Utdelning/aktie: 0,35 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-11-20
 • Utdelningsdag: 2020-12-07
2020-08-14
Ordinarie utdelning HollyFrontier Corp
 • Utdelning/aktie: 0,35 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-08-14
 • Utdelningsdag: 2020-09-02
2020-05-22
Ordinarie utdelning HollyFrontier Corp
 • Utdelning/aktie: 0,35 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-22
 • Utdelningsdag: 2020-06-18
2020-05-13
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,42 -1,33 0,92 4,03 12,78
Abraxas Petroleum Corp -10,62 -3,01 47,15 52,96 -8,94
Adams Resources & Energy Inc -2,87 2,97 10,71 10,05 -6,75
Advantage Oil & Gas Ltd 0,00 3,59 32,65 20,37 23,81
Aemetis Inc -0,71 15,38 11,70 381,86 1 131,58
Africa Energy Corp 0,00 -4,84 -3,28 -26,25 -3,28
Africa Energy Corp -1,40 -2,13 -4,73 -26,42 -8,91
Africa Oil -4,51 0,00 10,43 6,72 -0,78
Africa Oil -2,78 -1,06 10,99 12,11 -13,16
Akastor 0,85 5,77 7,36 -11,18 -20,20
Aker -2,04 -3,14 3,04 37,90 57,38
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-9,34
Balanslikviditet
268,33
Räntabilitet totalt kapital %
-4,39
Kassalikviditet
176,35
Ändring eget kapital %
-11,36
Soliditet %
46,08
Ändring totalt kapital %
-5,02
Kapitalomsättningshast.
109,37
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
8,98
Rörelsemarginal %
-3,93
Kundfordringar oms. hast.
4,36
Nettomarginal %
-4,02
Andel utdelad vinst %
-54,26