Om bolaget (VOC)

VOC Energy Trust

 • Köp
  Det går inte att köpa det här värdepappret.
  Sälj
 • Utv. idag %
  -2,46 %
 • Utv. idag USD
  -0,10 USD
 • Köp
  3,78
 • Sälj
  4,11
 • Senast
  3,96
 • Högst
  4,00
 • Lägst
  3,90
 • Antal
  99 904
 • Tid
  22:00:05

VOC Energy Trust

Voc Energy Trust är en Delawareregistrerad lagstadgad fond. Fonden har en ränteutdelning baserad på vinstresultatet från olje- och naturgasfastigheter i delstaterna Kansas och Texas som innehas av VOC Sponsor. Bolaget grundades 2010 och har sitt huvudkontor i Houston, Texas.f
VD
Barry Hill
Ordförande
Vess J. Michael
Hemsida
https://voc.i...
Bransch
Energi
Börsvärde
0
VOC Energy Trust
17 000 000 aktier
Totalt
17 000 000 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-01-29
Ordinarie utdelning VOC Energy Trust
 • Utdelning/aktie: 0,11 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-01-29
 • Utdelningsdag: 2020-02-14
2019-10-29
Ordinarie utdelning VOC Energy Trust
 • Utdelning/aktie: 0,185 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-29
 • Utdelningsdag: 2019-11-14
2019-11-14
Delårsrapport
2019-08-16
Delårsrapport
2019-07-29
Ordinarie utdelning VOC Energy Trust
 • Utdelning/aktie: 0,205 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-07-29
 • Utdelningsdag: 2019-08-14
2019-05-16
Delårsrapport
2019-04-29
Ordinarie utdelning VOC Energy Trust
 • Utdelning/aktie: 0,16 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-29
 • Utdelningsdag: 2019-05-15
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,73 -6,15 0,60 2,55 13,04
ADS Crude Carriers 5,56 -6,56 -14,29 -15,56 12,87
Abraxas Petroleum Corp 4,01 -8,06 -25,74 -17,39 -83,72
Advantage Oil & Gas Ltd -1,86 -14,92 -0,47 -14,92 -5,80
Aemetis Inc -4,25 0,69 -7,05 -21,02 -16,24
Africa Energy Corp -7,58 -7,58 -3,17 5,17 27,08
Africa Energy Corp 0,23 -13,23 -5,87 1,88 18,96
Africa Oil 7,56 0,00 -9,86 1,59 7,56
Africa Oil 9,66 2,77 -5,85 6,39 15,57
Akastor 7,56 -2,71 0,56 -2,40 -34,60
Aker 0,18 -11,40 -15,08 -10,46 -30,13
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-