Om bolaget (STIL)

Stille

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,53 %
 • Utv. idag SEK
  +0,40 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  75,80
 • Högst
  75,80
 • Lägst
  72,20
 • Antal
  5 225
 • Tid
  17:29:45

Stille

Stille utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger. Prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, gynekologi och urologi. Bolagets produkter används idag bland användare på global nivå. Utöver kärnverksamheten erbjuds även instrumentvårdsutbildning. Stille grundades ursprungligen 1841 och har sitt huvudkontor i Torshälla.
VD
Hanna Ernestam Wilkman
Ordförande
Göran Brorsson
Hemsida
http://www.st...
Bransch
-
Börsvärde
364 003 905 SEK
Stille
4 827 638 aktier
Totalt
4 827 638 aktier
Introdatum
1999-09-01

Kommande händelser

2019-10-31
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-08-22
Delårsrapport
2019-05-03
Ordinarie utdelning Stille
 • Utdelning/aktie: 1,4500 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-03
 • Utdelningsdag: 2019-05-09
2019-05-02
Bolagsstämma
2019-05-02
Delårsrapport
2019-02-25
Årsrapport
2018-11-22
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Linc 42,60 42,60
HealthInvest Partners AB 9,70 9,70
Lannebo Fonder 7,90 7,90
Aktia Nordic Micro Cap 4,10 4,10
Jern David 4,10 4,10
Avanza Pension 3,60 3,60
JP Morgan 2,70 2,70
Bernt Larsson 2,30 2,30
Curt Mähler 1,50 1,50
Morgan Stanley & C... 1,40 1,40
Datum för årsredovisning
2019-08-22
Räntetäckningsgrad
325,19
Räntabilitet eget kapital %
27,00
Balanslikviditet
3,50
Räntabilitet totalt kapital %
20,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
15,00
Soliditet %
73,00
Ändring totalt kapital %
0,22
Kapitalomsättningshast.
1,20
Bruttomarginal %
43,00
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
17,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
17,00
Andel utdelad vinst %
-