• Idag har marknaderna i USA stängt på grund av helgdag.

Om bolaget (BOUL)

Boule Diagnostics

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,33 %
 • Utv. idag SEK
  -0,80 SEK
 • Köp
  59,50
 • Sälj
  59,60
 • Senast
  59,50
 • Högst
  61,20
 • Lägst
  59,20
 • Antal
  8 977
 • Tid
  13:59:10

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics är en internationell koncern med dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Kärnverksamheten utgörs av avancerade system inom bloddiagnostik och innefattar såväl instrument som förbrukningsartiklar till dessa. Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker, laboratorier och diagnostikbolag. Systemen marknadsförs i över 100 länder,

VD
Fredrik Dalborg
Ordförande
Peter von Ehrenheim
Hemsida
www.boule.se
Bransch
Hälsovård
Börsvärde
1 170 818 085 SEK
Boule Diagnostics
19 416 552 aktier
Totalt
19 416 552 aktier
Introdatum
2011-06-23

Kommande händelser

2019-08-14
Delårsrapport
2019-10-30
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-07
Ordinarie utdelning Boule Diagnostics
 • Utdelning/aktie: 0,55 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-07
 • Utdelningsdag: 2019-05-13
2019-05-06
Delårsrapport
2019-05-06
Bolagsstämma
2019-02-07
Årsrapport
2018-11-06
Delårsrapport
2018-08-15
Delårsrapport
2018-06-01
Händelse: Split
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2018-06-01
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
416 500 000
Immateriella anläggningstillgångar 103 800 000
Materiella anläggningstillgångar 16 700 000
Finansiella anläggningstillgångar 31 700 000
Summa anläggningstillgångar 152 200 000
Kassa och bank 99 200 000
Summa omsättningstillgångar 264 300 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 261 800 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 36 100 000
Kortfristiga skulder 118 600 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-02-13
 • Vem: Handelsbanken Fonder AB
 • Antal: 20 000
 • Aktiekapital: 4,95 %
 • Röstandel: 4,95 %

Andra bolag i samma bransch (Hälsovård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,30 -1,39 -7,24 -0,62 -1,27
2cureX -4,19 -6,98 -5,88 0,00 94,17
A1M Pharma -1,79 -3,95 -1,79 -8,90 -73,68
ADDvise Group A 0,66 -4,38 -21,54 -22,78 -28,84
ADDvise Group B 3,95 9,72 -2,47 19,70 -42,96
ALK-Abelló B -0,99 3,16 36,79 45,54 47,54
Acarix -1,57 -6,38 8,91 10,00 -47,24
Active Biotech -1,27 0,32 -4,02 -17,33 17,20
AddLife B 0,75 3,88 5,10 30,10 37,44
AdderaCare 0,53 1,62 4,16 36,23 -0,79
Aino Health -3,06 -11,90 -25,75 94,74 -30,62
Ägare Kapital % Röster %
AB Grenspecialisten 10,68 10,68
Svolder AB 10,01 10,01
SEB Asset Management 9,74 9,74
Thomas Eklund inkl. bolag 9,26 9,26
Swedbank Robur Fonder AB 9,20 9,20
Tredje AP-fonden 6,80 6,80
Handelsbanken Fonder (... 6,19 6,19
Länsförsäkringar Småbo... 4,98 4,98
Société Générale 3,20 3,20
State Street Bank &... 2,38 2,38
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
33,18
Räntabilitet eget kapital %
14,57
Balanslikviditet
1,22
Räntabilitet totalt kapital %
12,30
Kassalikviditet
0,90
Ändring eget kapital %
14,94
Soliditet %
60,08
Ändring totalt kapital %
20,24
Kapitalomsättningshast.
0,93
Bruttomarginal %
44,70
Varulagrets oms. hast.
7,32
Rörelsemarginal %
12,91
Kundfordringar oms. hast.
3,83
Nettomarginal %
9,66
Andel utdelad vinst %
26,05