Om bolaget (VVI)

Viad Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,20 %
 • Utv. idag USD
  +0,03 USD
 • Köp
  15,36
 • Sälj
  15,38
 • Senast
  15,37
 • Högst
  15,88
 • Lägst
  14,87
 • Antal
  213 961
 • Tid
  21:31:54

Viad

Viad är ett eventföretag som tillhandahåller produkter och tjänster främst inom eventindustrin samt rese- och rekreationstjänster. Bolagets tjänster omfattar planering, design och genomförande av mässor och speciella evenemang, samt utformning av utställningar, turismstjänster och operativa koncessionshavare. Viad är verksamt över hela världen. Bolaget grundades 1926 och har sitt huvudkontor i Phoenix, Arizona.
VD
Steve W. Moster
Ordförande
Richard H. Dozer
Hemsida
http://www.vi...
Bransch
Industri
Börsvärde
313 065 285 USD
Viad Corp
20 408 428 aktier
Totalt
20 408 428 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-05-19
Bolagsstämma
2020-03-13
Ordinarie utdelning Viad Corp
 • Utdelning/aktie: 0,10 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-13
 • Utdelningsdag: 2020-04-01
2019-12-13
Ordinarie utdelning Viad Corp
 • Utdelning/aktie: 0,10 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-13
 • Utdelningsdag: 2020-01-02
2019-09-12
Ordinarie utdelning Viad Corp
 • Utdelning/aktie: 0,10 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-09-12
 • Utdelningsdag: 2019-10-01
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,65 -0,86 2,96 13,48 13,71
2020 Bulkers -0,35 -0,70 4,81 17,18 -24,53
24Storage -2,31 -9,31 -2,06 -12,80 -
3M Co 2,41 -0,85 -1,39 5,13 -5,99
51job Inc 1,32 1,20 2,90 23,36 0,17
A. O. Smith Corp -0,13 -10,22 1,29 13,43 9,79
A.P. Møller - Mærsk A 2,82 3,75 7,93 35,64 20,57
A.P. Møller - Mærsk B 2,80 3,86 8,33 36,22 24,19
Aalberts NV 2,66 0,96 6,36 28,69 -7,79
Aallon Group Oyj 0,95 -0,93 5,45 14,76 26,79
Aannemingsmaatschappij Cfe NV 0,92 0,00 -7,55 -17,21 -27,78
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
23,57
Balanslikviditet
50,10
Räntabilitet totalt kapital %
-4,18
Kassalikviditet
47,29
Ändring eget kapital %
-16,91
Soliditet %
28,00
Ändring totalt kapital %
19,42
Kapitalomsättningshast.
111,60
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
1,26
Rörelsemarginal %
5,91
Kundfordringar oms. hast.
8,05
Nettomarginal %
-3,75
Andel utdelad vinst %
-16,81