Om bolaget (CLH)

Clean Harbors Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,33 %
 • Utv. idag USD
  +1,79 USD
 • Köp
  -
 • Sälj
  80,00
 • Senast
  78,60
 • Högst
  78,92
 • Lägst
  76,64
 • Antal
  295 500
 • Tid
  22:00:02

Clean Harbors

Clean Harbors är ett miljöföretag som tillhandahåller en miljöhantering av olika slag såsom hantering av industriavfall i Nordamerika och Mexico. Bolagets tjänster omfattar behandling och bortskaffande av farligt och icke-farligt fast och flytande avfall, ytbehandling, grundvattenåterställning och avfallshantering samt analytisk provning och konsultation. Bolaget grundades 1980 och har sitt huvudkontor i Norwell, Massachusetts.
VD
Alan McKim
Ordförande
Alan McKim
Hemsida
https://ir.cl...
Bransch
Industri
Börsvärde
4 290 767 286 USD
Clean Harbors Inc
55 862 092 aktier
Totalt
55 862 092 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-07-31
Delårsrapport
2019-06-05
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,89 2,74 1,86 5,76 10,85
2020 Bulkers 0,70 6,91 6,91 9,62 -
3M Co -0,26 1,63 -2,18 -5,50 -18,37
51job Inc -7,50 -4,76 4,31 -3,90 31,82
A. O. Smith Corp 2,00 6,96 7,48 17,07 12,90
A.P. Møller - Mærsk A -0,33 0,74 1,36 3,04 -3,50
A.P. Møller - Mærsk B 0,15 1,24 1,79 4,95 -3,37
AAR Corp -3,51 -3,56 -12,11 -5,50 -9,43
Aalberts NV -1,63 0,89 -2,34 4,34 14,91
Aallon Group Oyj -0,64 3,56 0,22 10,95 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV -1,83 2,04 -1,04 8,72 -7,25
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-07-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
17,00
Balanslikviditet
1,91
Räntabilitet totalt kapital %
3,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
4,00
Soliditet %
31,00
Ändring totalt kapital %
0,06
Kapitalomsättningshast.
0,85
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
6,00
Kundfordringar oms. hast.
0,19
Nettomarginal %
4,00
Andel utdelad vinst %
-