Om bolaget (CLH)

Clean Harbors Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,39 %
 • Utv. idag USD
  +0,25 USD
 • Köp
  48,50
 • Sälj
  -
 • Senast
  64,84
 • Högst
  65,28
 • Lägst
  63,71
 • Antal
  532 296
 • Tid
  22:00:03

Clean Harbors

Clean Harbors är ett miljöföretag som tillhandahåller en miljöhantering av olika slag såsom hantering av industriavfall i Nordamerika och Mexico. Bolagets tjänster omfattar behandling och bortskaffande av farligt och icke-farligt fast och flytande avfall, ytbehandling, grundvattenåterställning och avfallshantering samt analytisk provning och konsultation. Bolaget grundades 1980 och har sitt huvudkontor i Norwell, Massachusetts.
VD
Alan McKim
Ordförande
Alan McKim
Hemsida
https://ir.cl...
Bransch
Industri
Börsvärde
3 589 860 980 USD
Clean Harbors Inc
55 579 207 aktier
Totalt
55 579 207 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-06-03
Bolagsstämma
2019-12-20
Årsrapport
2019-07-31
Delårsrapport
2019-06-05
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,06 5,44 11,72 2,09 11,44
2020 Bulkers -0,82 9,48 0,41 -12,14 -
24Storage -0,02 -1,22 -3,68 -0,53 -
3M Co 0,84 3,93 10,36 7,34 -0,76
51job Inc -5,34 4,63 20,66 -10,37 -2,72
A. O. Smith Corp 1,40 6,29 19,73 21,40 16,61
A.P. Møller - Mærsk A 0,07 11,73 18,24 11,91 3,24
A.P. Møller - Mærsk B -0,27 14,19 18,11 13,09 5,27
Aalberts NV 3,81 20,52 20,96 1,54 -3,44
Aallon Group Oyj -1,36 13,73 16,92 2,36 28,40
Aannemingsmaatschappij Cfe NV 0,60 3,07 0,05 -18,14 -20,55
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
20,83
Balanslikviditet
225,77
Räntabilitet totalt kapital %
3,93
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
2,89
Soliditet %
29,18
Ändring totalt kapital %
6,44
Kapitalomsättningshast.
84,46
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
7,20
Kundfordringar oms. hast.
18,87
Nettomarginal %
4,66
Andel utdelad vinst %
-