Om bolaget (CLH)

Clean Harbors Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,57 %
 • Utv. idag USD
  +1,18 USD
 • Köp
  55,00
 • Sälj
  76,50
 • Senast
  76,40
 • Högst
  76,97
 • Lägst
  75,56
 • Antal
  335 795
 • Tid
  22:00:59

Clean Harbors

Clean Harbors är ett miljöföretag som tillhandahåller en miljöhantering av olika slag såsom hantering av industriavfall i Nordamerika och Mexico. Bolagets tjänster omfattar behandling och bortskaffande av farligt och icke-farligt fast och flytande avfall, ytbehandling, grundvattenåterställning och avfallshantering samt analytisk provning och konsultation. Bolaget grundades 1980 och har sitt huvudkontor i Norwell, Massachusetts.
VD
Alan McKim
Ordförande
Alan McKim
Hemsida
https://ir.cl...
Bransch
Industri
Börsvärde
4 201 946 560 USD
Clean Harbors Inc
55 862 092 aktier
Totalt
55 862 092 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-07-31
Delårsrapport
2019-06-05
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,78 -0,12 -4,62 -4,70 -5,63
2020 Bulkers 6,40 13,99 1,00 - -
3M Co 2,98 -0,36 -6,42 -4,46 -21,10
51job Inc 5,06 11,21 -12,87 -3,65 -3,21
A. O. Smith Corp 0,35 1,67 6,15 5,47 -20,69
A.P. Møller - Mærsk A 0,51 5,02 -4,50 -8,84 -16,76
A.P. Møller - Mærsk B 0,11 5,11 -3,69 -8,34 -16,81
AAR Corp 3,60 3,91 0,28 36,65 -5,50
Aalberts NV 0,95 -1,64 -1,75 8,61 -6,15
Aallon Group Oyj 0,00 0,24 0,95 0,95 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV 3,10 10,17 5,18 -2,16 -17,46
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-07-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
17,00
Balanslikviditet
1,91
Räntabilitet totalt kapital %
3,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
4,00
Soliditet %
31,00
Ändring totalt kapital %
0,06
Kapitalomsättningshast.
0,85
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
6,00
Kundfordringar oms. hast.
0,19
Nettomarginal %
4,00
Andel utdelad vinst %
-