Om bolaget (CLH)

Clean Harbors Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +3,42 %
 • Utv. idag USD
  +1,82 USD
 • Köp
  51,00
 • Sälj
  62,00
 • Senast
  55,00
 • Högst
  55,51
 • Lägst
  53,12
 • Antal
  275 998
 • Tid
  22:00:04

Clean Harbors

Clean Harbors är ett miljöföretag som tillhandahåller en miljöhantering av olika slag såsom hantering av industriavfall i Nordamerika och Mexico. Bolagets tjänster omfattar behandling och bortskaffande av farligt och icke-farligt fast och flytande avfall, ytbehandling, grundvattenåterställning och avfallshantering samt analytisk provning och konsultation. Bolaget grundades 1980 och har sitt huvudkontor i Norwell, Massachusetts.
VD
Alan McKim
Ordförande
Alan McKim
Hemsida
https://ir.cl...
Bransch
Industri
Börsvärde
2 958 837 242 USD
Clean Harbors Inc
55 638 158 aktier
Totalt
55 638 158 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-06-03
Bolagsstämma
2019-12-20
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,36 -2,81 -0,13 7,40 10,07
2020 Bulkers -0,34 -0,34 -2,00 8,49 -24,62
24Storage 2,09 4,27 1,85 10,83 -
3M Co -0,06 -5,42 -1,70 3,61 -2,25
51job Inc -0,04 -2,26 19,57 9,89 8,74
A. O. Smith Corp -1,57 -1,99 5,44 16,63 8,69
A.P. Møller - Mærsk A 2,21 2,10 3,15 26,83 26,47
A.P. Møller - Mærsk B 1,77 1,19 3,04 26,87 27,77
Aalberts NV -3,07 -7,85 -9,34 4,64 -18,14
Aallon Group Oyj -1,25 -5,47 -6,86 -6,40 2,81
Aannemingsmaatschappij Cfe NV 0,22 -3,83 -15,95 -10,18 -35,19
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
19,01
Balanslikviditet
236,69
Räntabilitet totalt kapital %
3,71
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
3,68
Soliditet %
30,75
Ändring totalt kapital %
3,09
Kapitalomsättningshast.
81,70
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
7,16
Kundfordringar oms. hast.
17,18
Nettomarginal %
4,54
Andel utdelad vinst %
-